Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea

Avem ca principală activitate protejarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului imobil şi mobil din judeţul Vrancea. În acelaşi timp, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea organizează o serie de evenimente culturale care îşi propun conştientizarea în rândul comunităţii locale a valorilor de patrimoniu. Pentru a face atractiv acest domeniu, în special în rândul tinerilor, gândim și dezvoltăm evenimente de nişă destinate pasionaților de artă, istorie, velo-turism etc. Printre evenimentele care au devenit, deja, o tradiție în Vrancea, amintim: "Mausolee pe bicicletă", ”Ziua Porților Deshise la Direcția Județeană pentru Cultură”, ”Noaptea Muzeelor pe Bicicletă”, ”Ziua Culturii Naționale”, ”Zilele Europene ale Patrimoniului” etc. Derulăm toate aceste proiecte cu scopul de a ne îndeplini misiunea - protejarea patrimoniului național, dar și pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la necesitatea de protejare a monumentelor istorice.

Achiziție publică autoturism

Informații
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice Anunțul de publicitate nr. ADV1097489 privind achiziționarea unui autoturism.
Operatorii economici interesați pot trimite oferta corespunzătoare cerințelor din Caietul de sarcini și Anunțul de publicitate la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon 0237 226 201, fax 0237 226 202, email monumenteinvrancea@gmail.com.

Eveniment velo ”Descoperă Mănăstirea Mera pe bicicletă”

Informații
Promovarea ansamblului monumental de importanță națională ”Fosta mănăstire Mera”, cod LMI VN-II-a-A-06519.

În cadrul evenimentului ”Descoperă Mănăstirea Mera pe bicicletă” au pedalat 41 de cicliști din Vrancea, care au vizitat monumentul istoric și au audiat concertul susținut de Grupul Vocal ”Cantus”.

Activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea

Informații
Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în semestrul I, anul 2019

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în trimestrul II, anul 2019

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în trimestrul I, anul 2019

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2018

Concurs de ocupare funcție publică - rezultate finale

Informații
Mai multe informații pe pagina Cariere, aici.

Concurs de ocupare funcție publică - rezultate la interviu

Informații
Mai multe informații pe pagina Cariere, aici.

Concurs de ocupare funcție publică - rezultate la proba scrisă

Informații
Mai multe informații pe pagina Cariere, aici.

Clasarea “Monumentului funerar Maior Gh. Pastia”

Informații
În ședința din data de 24 iunie 2019, Secțiunea de Evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice a avizat favorabil clasarea în grupa valorică B a ”Monumentului funerar Maior Gh. Pastia” din Cimitirul Sudic, Focșani. Procedura de clasare se va finaliza prin publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale.

Odată cu publicarea ordinului de clasare, ”Monumentul funerar Maior Gh. Pastia” va fi înscris în Lista Monumentelor Istorice, iar monumentul memorial dedicat filantropului focșănean va beneficia de protecția legii și își va ocupa locul binemeritat în Patrimoniul Cultural Național.

Procedura de clasare a ”Monumentului funerar Maior Gh. Pastia” a fost declanșată în anul 2017 de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, iar realizarea documentației de clasare a fost asigurată de Primăria municipiului Focșani printr-un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

”Monumentul funerar Maior Gh. Pastia” a fost realizat în prima jumătate a sec. XX de către meșteri pietrari greci: partea inferioară de către meșterul Nicolas P. Renieris, iar partea superioară reabilitată de către Nicolae Colios. Conform testamentului din noiembrie 1928, maiorul Gheorghe Pastia a cerut să fie înmormântat în cavoul din Cimitirul Sudic al mătușii sale Maria Botescu (Pastia). În același cavou se aflau îngropați cei doi fii ai Mariei Botescu, verii lui Gheorghe Pastia: George și Mihail, eroi ai Războiului de Independență.

”Monumentului funerar Maior Gh. Pastia” din Cimitirul Sudic îi este asociată o mare încărcătură și semnificație memorial-simbolică pentru municipiul Focșani fiind ridicat în memoria celui care, sub deviza “Nimic pentru mine, totul pentru neam și cultura lui”, și-a cheltuit averea și a finanțat construirea celor două așezăminte culturale emblematice ale municipiului Focșani: ”Teatrul Municipal” și ”Ateneul Popular”, monumente istorice clasate în Patrimoniul Cultural Național.

În ultimii ani, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a inițiat proceduri de clasare pentru mai multe construcții cu valoare de patrimoniu. În anul 2018 a fost declanșată procedura de clasare de urgență a Conacului Zamfirescu de la Faraoanele, comuna Vîrteșcoiu, în scopul salvării imobilului aflat în stare de degradare, având în vedere semnificația memorială a clădirii care a aparținut scriitorului și diplomatului Duiliu Zamfirescu. De asemenea, la “Biserica de lemn Sf. Treime a Schitului Buluc” din Jariștea procedura de clasare a fost declanșată în anul 2014, iar în același an, prin ordin de ministru, biserica a fost clasată în clasa valorică B, primind codul LMI VN-II-m-B-21099.

Propunere de clasare de carte românească veche

Informaţii
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus Ministerului Culturii și Identității Naționale clasarea în Patrimoniul cultural național, categoria ”Fond” a unui exemplar de carte românească veche deținut de o mănăstire din județul Vrancea.
Cartea bisericească denumită ”Triodion” este datată în anul 1746 și cuprinde rânduiala serviciului divin dinaintea Paștelui, alături de însemnări scrise de mână de către posesorii cărții. Aceste însemnări privesc aspecte din viața personală a acestora dar și evenimente din timpul războaielor ruso-turce din perioada 1806-1807, cum ar fi mențiunea numelui domnitorului Constantin Ipsilanti aflat cu oastea rusă victorioasă în luptele de a Slobozia-Obilești din județul Vrancea.
Raportul de expertiză al cărții ”Triodion” a fost realizat benevol prin grija doamnei Mihaela Boldeanu, expert în carte veche la Muzeul Vrancei.

Anunț selecție dosare

Informaţii
Mai multe informații pe pagina Cariere, aici.

Concurs de ocupare funcție publică

Informaţii
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție: consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Financiar - contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la concurs: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani.
Concursul se va organiza la sediul instituţiei din Focşani, str. N. Titulescu nr.1, judeţul Vrancea, în data de  1 iulie 2019, ora 10.00 (proba scrisă); interviul se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea, din Focşani, str. N. Titulescu, nr. 1, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a. Persoană de contact: Ferenț Ana-Maria, consilier, telefon 0237/226.201, fax 0237/226.202, e-mail: monumenteinvrancea@gmail.com
Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la concurs şi bibliografia se afişează la sediul iși pe pagina de internet a instituţiei.

Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre” la final

Informaţii
Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre”, organizat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în data de 22 martie 2019 la monumentul istoric ”Fosta Mănăstire Soveja” (cod LMI VN-II-a-A-06509) în cadrul evenimentului ”200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo” și-a premiat câștigătorii.

În daata de 30 mai 2019, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a înmânat elevilor, autorii celor 6 eseuri câștigătoare, diplomele și tricourile personalizate realizate de brandul Maressia. Au fost premiate eseurile următorilor elevi:

Premiul I
Adelina Lazăr, clasa a X-a D, Colegiul Național ”Unirea”, Focșani, prof. Roxana Ica Savin;
Bianca Vrânceanu, clasa a XII-a F, Colegiul Național ”Unirea”, Focșani, prof. Daniela Plăiașu

Premiul II
Alexandra Chipăilă, clasa a XII-a F, Colegiul Național ”Unirea”, Focșani, prof. Maria Lupu;
Aura Stoica, clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Focşani, prof. Voicuţa Voicu;

Premiul III
Marta Mihai, clasa a IX-a, Colegiul Național “Emil Botta”, Adjud, prof. Ramona Chiper;
Elena Buzenche, clasa a XII-a A, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărăşeşti, prof. Gabriela-Gianina Dumitraşcu

Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre”, proiect coordonat de Sorin-Claudiu Coviltir, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, a fost lansat ca o provocare de către instituția noastră și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea către elevii din clasele a IX-a – XII-a, ca urmare a faptului că Balada ”Miorița”, capodopera folclorului literar românesc, a fost culeasă de poetul, prozatorul și eseistul român Alecu Russo, în Munții Vrancei, la Soveja.

Felicitări elevilor și profesorilor implicați în acest proiect!

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice

Informații
Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) - luna august - a fost programată în data de 08 august 2019, începând cu ora 10.00, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48 (clădirea Consiliului Județean Buzău), telefon 0238 723 050. Documentațiile de avizare - dacă este cazul - vor fi transmise Direcției Județene pentru Cultură Vrancea până la data de 05 august 2019, ora 09.00.

Începând cu data de 10 ianuarie 2019, județul Vrancea este arondat Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10, Buzău.

Protejarea monumentelor istorice

Informații
Începând cu data de 16 august 2018, tariful pentru eliberarea avizelor necesare pentru intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice este de 3 lei pe metru pătrat suprafață construită desfășurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului

Amenda din dosarul ”Gara Odobești”, confirmată de instanță

Lista monumentelor istorice

Informații
Lista Monumentelor Istorice (LMI), ediția 2015

Colecția de pliante informative ”Monumente în Vrancea”

Evenimentul ”Prietenii lui Vlahuță”

Informații
Evenimentul „Prietenii lui Vlahuță” în cadrul manifestării naționale ”Noaptea Muzeelor” în zilele de 17 și 18 mai 2019

Evenimentul ”Omagiu la Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie”

Informații
Evenimentul ”Omagiu la Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie” în data de 17 aprilie 2019

Evenimentul ”200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo”

Informații
Poetul Alecu Russo, evocat la Soveja

200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo

Evenimentul ”Mausolee pe bicicletă”

Informații
Mausolee pe bicicletă, mențiune la Romanian CSR Awards

Agenda culturală

Informații
Agenda culturală 2019

Agenda culturală 2018

Programul Anual de Achiziții Publice

Informații

Activitate

Pentru a consulta activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea vă rugăm să dați click pe Raport. În 2017 activitatea Direcție Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil și mobil din județul Vrancea, dar și în organizarea de evenimente culturale în cadrul cărora instituția  noastră a fost promotor sau partener. Consultați Raportul de Activitate în 2018 dând click aici.
Facem mențiunea că, în scopul protecției monumentelor și siturilor arheologice, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a inițiat, începând cu anul 2013, un plan sistematic de control al stării de conservare și al executării lucrărilor în zonele de protecție a monumentelor și siturilor. Începând cu anul 2014, activitatea de inspecție s-a desfășurat în baza colaborării interinstituționale, determinată de inițierea de către instituția noastră și adoptarea în cadrul Colegiului Prefectural a două hotărâri de aprobare a planurilor comune de protejare a patrimoniului județului Vrancea.
Citeste mai mult

Mausolee pe bicicletă

Mausolee pe bicicletă este un eveniment prin care ne propunem să promovăm și să valorificăm, în rândul pasionaților de velo-turism, a mausoleelor din Județul Vrancea aflate pe traseul turistic ”Drumul de glorie al Armatei Române din Primul Război Mondial”. Acest eveniment este organizat de ”Zilele Europene ale Patrimoniului” în colaborare cu Asociația Sportivă ”Velo-Power”, Consiliul Județean Vraneca și Muzeul Vrancei și reprezintă una din modalitățile prin care aniversăm Centenarul. Evenimentul a fost inițiat în toamna anului 2015, iar în 2016, ”Mausolee pe bicicletă” s-a alăturat campaniei ”Brâncuși este al meu”. În 2017 cea de-a III-a ediție a ”Mausolee pe bicicletă” a avut loc în data de 16 septembrie.
Secretarul de stat din Ministerul Culturii, Alexandru Oprean (drp) a participat la cea de-a doua ediție a evenimentului ”Mausolee pe bicicletă”
Citeste mai mult

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Contact

Informații
Strada Nicolae Titulescu nr. 1
Municipiul Focșani, Județul Vrancea, 620018
Telefon: 004.0237.226.201
Fax: 004.0237.226.202
E-mail monumenteinvrancea@gmail.com

Adresă

Strada Nicolae Titulescu nr. 1

Municipiul Focșani, Județul Vrancea

Telefon: 004.0237.226.201

Fax: 004.0237.226.202

E-mail monumenteinvrancea@gmail.com

1

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Logo MCIN