Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea are ca principală activitate protejarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului imobil şi mobil din judeţul Vrancea. În acelaşi timp, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea organizează o serie de evenimente culturale care îşi propun conştientizarea în rândul comunităţii locale a valorilor de patrimoniu. Pentru a face atractiv acest domeniu, în special în rândul tinerilor, gândim și dezvoltăm evenimente de nişă destinate pasionaților de artă, istorie, velo-turism etc. Printre evenimentele care au devenit, deja, o tradiție în Vrancea, amintim: "Mausolee pe bicicletă", ”Ziua Porților Deshise la Direcția Județeană pentru Cultură”, ”Noaptea Muzeelor pe Bicicletă”, ”Ziua Culturii Naționale”, ”Zilele Europene ale Patrimoniului” etc. Derulăm toate aceste proiecte cu scopul de a ne îndeplini misiunea - protejarea patrimoniului național, dar și pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la necesitatea de protejare a monumentelor istorice.

Raportul privind activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2019

Informații
Raportul privind activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2019 (aici).

Zilele Culturii Naționale

Informații

”Cultura se clădește zi de zi, câte puțin, intrând într-un muzeu, deschizând o carte, privind o pictură. Să reaprindem această Flacără, deoarece totul începe cu fiecare dintre noi. Cultura este moștenirea socială pe care o oferim copiilor noștri, pe care o lăsăm tinerilor români de pretutindeni” – Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a aprins flacăra culturii miercuri, 15 ianuarie 2020, încă de dimineață în Piațeta Teatrului din municipiul Focșani, unde a avut loc omagierea poetului Mihai Eminescu. Flacăra a continuat să ardă pe tot parcursul Zilei Culturii Naționale, mai întâi la Liceul Tehnologic ”G.G. Longinescu”, unde Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a contribuit la evenimentul ”Ziua Mihai Eminescu” cu o serie de materiale informative despre patrimoniul cultural vrâncean și mai apoi la Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia” unde a avut loc un spectacol evocator de muzică și poezie susținut de artiști locali din Vrancea, în cadrul evenimentului național ”Toți pentru România”, inițiat de Asociația „Heart-Core”.

De asemenea, pe data de 16 ianuarie 2020 flacăra a continuat să ardă în cadrul colocviului cu tema ”Condiția poetului în societate”, eveniment care a avut loc la Casa Memorială ”Dumitru Pricop” din comuna Negrilești. Au abordat această temă Conf. univ. dr. Costică Neagu și actorul Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia” cel care a recitat din poeziile semnate Dumitru Pricop. De asemenea, la eveniment a fost prezentă și interpreta de folclor Maria Murgoci, directorul Ansamblului Folcloric ”Țara Vrancei”, care le-a cântat celor prezenți un fragment din ”Miorița”, baladă culeasă de Alecu Russo, la Soveja, în perioada exilului său. La evenimentul de la Negrilești a fost prezent primarul comunei, Ion Văsuian, elevi și cadre didactice.

Agenda evenimentelor culturale dedicate Zilei Culturii Naționale organizate în județul Vrancea, 15 ianuarie 2020

Informații
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea va marca Ziua Culturii Naţionale și împlinirea a 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu prin organizarea evenimentului eveniment cultural-educativ „Toți pentru România” în parteneriat cu Asociația Culturală „Heart-Core” și printr-un Recital și moment poetic dedicat lui Mihai Eminescu, organizat în parteneriat cu Teatrul Municipal ”Maior Gh. Pastia”, Ateneul Popular ””Maior Gh. Pastia”” și Liceul de Artă ”Gheorghe Tattarescu” Focșani.
Găsiți mai jos agenda principalelor evenimente ce se vor organiza la nivelul judeţului Vrancea, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale:

Ziua Porților Deschise - 105 ani de istorie la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Informații
Ziua Porților Deschise a devenit pe 19 decembrie 2019 Ziua Cărților Deschise la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea – monumentul istoric ”Casa dr. Saideman” – când cele mai vechi și mai valoroase cărți din județul Vrancea au fost prezentate în cadrul evenimentului „105 ani de istorie”.
În Anul Cărții – tema ZIlelor Europene ale Patrimoniului din acest an – la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au fost expuse cele patru cărţi clasate în Patrimoniul Cultural Național aparținând Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea, precum și patru cărți de cult care sunt propuse pentru clasare în Patrimoniul Cultural Național, respectiv un ”Triodion” de la 1746, aflată în proprietatea unei mănăstiri din județul Vrancea și trei minee bisericești.
Evenimentul a cuprins și un concert de colinde al Grupului Vocal „Cantus”, alături de prezentarea cărților vechi și turul ghidat al monumentului istoric ”Casa dr. Saideman”, ridicat în urmă cu 105 ani.
Cărțile de patrimoniu ale Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea au fost prezentate de către doamna dr. Teodora Fîntînaru, alături de o colecței inedită de imagini, fotografii de familie și piese de corespondență ale scriitorului Duiliu Zamfirescu. Cele patru cărţi aflate în Parimoniul Cultural Național sunt parte a ”Fondului de Carte veche, Colecţii speciale” al Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea: ”Carte folositoare de suflet”, despărţită în trei părţi, tipărită la Mitropolia Iaşi în anul 1819; ”Istoria Noului Testament” (tomul al doilea) spre întrebuinţarea româneştii tinerimi, tipărită la Mitropolia Iaşi în anul 1824; ”Ceaslov”, tipărit la Iaşi, la Mitropolia Moldovei, în anul 1846 şi ”Sfintele şi dumnezeieştile Liturghii”, tipărită la Tipografia lui Ioan Bart de la Sibiu în anul 1827.
Evenimentul ”105 ani de istorie” a onorat și contribuția celor implicați în clasarea cărților în Patrimoniul Cultural Național. Astfel, au fost acordate diplome doamnei dr. Teodora Fîntînaru și doamnei Maria Bunghez pentru contribuția acestora și sprijinul oferit în identificarea bunurilor mobile de patrimoniu. Nu în ultimul rând, a fost acordată o diplomă doamnei Mihaela Boldeanu, expertul din cadrul Muzeului Vrancei care a realizat expertizarea cărților de patrimoniu.
Vă invităm să audiați concertul de sustinut de Grupul Vocal “Cantus” in cadrul evenimentului ”105 ani de istorie – Ziua Cărților Deschise”, precum și prezentarea doamnei dr. Teodora Fintinaru făcută cărților de patrimoniu ale Bibliotecii Județene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Iconostasul și scaunul arhieresc de la Mera, expertizate pentru clasare

Informații
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea continuă campania de identificare a bunurilor culturale susceptibile de clasare. În acest sens, în data de 13 decembrie 2019, consilierii Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, însoțiți de doamna Mirea Mădălina, expert în bunuri cu semnificație artistică: artă decorativă și aplicată, icoane și obiecte de cult din sec. XVII-XIX, s-au deplasat la biserica „Sfinții Împărați” a fostei mănăstiri Mera, în vederea documentării pentru efectuarea expertizei iconostasului bisericii și a vechiului scaun arhieresc din biserică, cu scopul de a le propune spre clasare în patrimoniul cultural național mobil.
Cel mai valoros bun cultural identificat – iconostasul – care datează din sec. al XVII-lea, din vremea construirii bisericii – este sculptat în lemn de tei și apare sub forma unei arhitecturi bogat decorate cu ornamente vegetale, geometrice şi zoomorfe, la care se adaugă colonete şi medalioane pe care se înfăşoară vrejuri de frunze şi flori, motive zoomorfe.
Aceeaşi bogăţie de ornamente vegetale încadrează ramele şi medalioanele pictate ale icoanelor. Din decoraţia pictată a iconostasului se remarcă de la dreapta la stânga suscesiunea icoanelor împărăteşti: Icoana Hramului Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Icoana Maicii Domnului, Icoana Mântuitorului Isus Hristos, Icoana Sf. Ierarh Nicolae. În registrul superior icoanele existente ale catapetesmei se desfăşoară în medalioane pictate dispuse pe trei rânduri în următoarea succesiune: icoane în medalioane ce înfăţişează Praznicile Împărăteşti, icoane în medalioane ce înfăţişează Sfinţii Apostoli, icoane în medalioane ce înfăţişează Sfinţii Prooroci.
Uşile împărăteşti şi uşile diaconeşti ale iconostasului sunt bogat ornamentate cu aceleaşi motive vegetale. În ansamblul său, Iconostasul rămâne o piesă deosebit de valoroasă ce îmbogăţeşte decoraţia artistică a interiorului bisericii monument istoric.
Scaunul arhieresc este sculptat în lemn, cu o arhitectură bogat decorată cu motive ornamentale vegetale (frunze, flori), motive ornamentale geometrice, cu o datare din sec. al XVII-lea.
Ansamblul Fostei Mănăstiri Mera, monument istoric cod LMI VN-II-a-A-06519 situat în comuna Mera se individualizează ca fiind unul din cele mai importante monumente istorice şi de arhitectură din judeţul Vrancea, ctitorie voievodală fortificată a familiei Cantemir.

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice

Informații
Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) - luna ianuarie - a fost programată în data de 16 ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48 (clădirea Consiliului Județean Buzău), telefon 0238 723 050, email djcbuzau@gmail.com. Documentațiile de avizare - dacă este cazul - vor fi transmise Direcției Județene pentru Cultură Vrancea până la data de 13 ianuarie 2020, ora 09.00.

Potrivit art. 19 din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/28.03.2013 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, la ședințele Comisiei Zonale participă, de regulă, pentru a-și susține proiectele supuse analizei proiectanții elaboratori ai documentațiilor.


Începând cu data de 10 ianuarie 2019, județul Vrancea este arondat Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10, Buzău.

Monumentul funerar Maior Gh. Pastia pe harta Patrimoniului Cultural

Informații


Joi, 21 noiembrie 2019, în Cimitirul Sudic din Focșani a avut loc ceremonia dezvelirii plăcii ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia”, monument istoric cu o mare semnificație memorial-simbolică pentru municipiul Focșani.

Ceremonia – la care au participat: primarul municipiului Focșani, Cristi Misăilă, directorul Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia”, directorul Ateneului Popular ”Maior Gh. Pastia”, părintele protoiereu Aurel Boțan și directorul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, Traian Negulesc – a marcat clasarea ca monument istoric în luna octombrie 2019 a ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia” și a avut loc la împlinirea a 106 ani de la inaugurarea Teatrului Comunal ”Maior Gh. Pastia”.

În 2014, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a inițiat demersurile în vedera clasării ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia” când a solicitat autorității locale preluarea în proprietate publică a monumentului, fapt care, la acea dată, nu a fost posibil din considerente juridice și administrative.

În luna septembrie 2017, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a declanșat procedura de clasare a monumentului istoric, ca urmare a cercetărilor realizate de către experții noștri. În luna mai 2018 ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a intrat în proprietatea publică a Municipiului Focșani prin hotărârea Consiliului Local, iar în luna noiembrie 2018, prin grija Primăriei Municipiului Focșani, a fost întocmită documentația de clasare de către un expert atestat de Ministerul Culturii, documentație care a primit avizul favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 Iași în luna decembrie 2018. În luna iunie 2019, Secțiunea de Evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice a avizat favorabil clasarea în grupa valorică B a ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia”, iar în luna octombrie 2019 ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a fost clasat prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 3028/09.10.2019 și înscris în Lista Monumentelor Istorice (LMI), cod LMI VN-IV-m-B-21172.

”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” marchează locul de veci al maiorului Gheorghe Pastia (1847-1929), ctitorul ”Teatrului Municipal” și al ”Ateneului Popular” din Focșani. Mormântul a aparținut Mariei Botescu, mătușa maiorului Gheorghe Pastia, care a fost înmormântat aici prin voința sa testamentară: ”Doresc ca executorii testamentari să facă toate cheltuielile necesare pentru înmormântarea mea la Cimitirul "Sfântul Gheorghe" din Focșani în cavoul mătușei mele Maria Botescu, născută Pastia, și din banii ce se va găsi în casă să se facă la timp un monument funerar, care se va așeza deasupra cavoului”. Aici se găsesc înmormântați verii lui Gheorghe Pastia: Mihail și George Botescu, eroi ai Războiului de Independență.

”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a fost realizat în anii 1910 și 1929-1942 de către meșterii pietrari greci Nicolas P. Renieris și Nicolae Colios și se înscrie în liniile arhitecturii eclectice, de factură academică. Soclul din marmură alb-gri se remarcă printr-o profilatură clasicizantă proporționată și prin calitatea execuției ornamentelor de la baza coloanelor. Partea superioară, mai elaborată, reunește coloanele, frontonul, pinaclu și reprezentarea antropomorfă în chip de înger.

Clasarea în luna octombrie 2019 a ”Monumentului funerar maior Gheorghe Pastia” reprezintă un moment istoric pentru comunitatea din municipiul Focșani, dar și pentru activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea. Aceasta reprezintă cea de-a doua clasare a unui bun cultural imobil realizată la inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, alături de clasarea în luna noiembrie 2014 a “Bisericii din lemn Sf. Treime a Schitului Buluc” din Jariștea, cod LMI VN-II-m-B-21099.

Punerea în valoare a ”Bustului Vintilă I.C. Brătianu”

Informații


Propunerea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea de avizare a monumentului de for public - amplasarea bustului lui Vintilă I.C. Brătianu, în într-un viitor parc din centrul comunei Cotești, a fost admisă de către Comisia Națională pentru Monumente de For Public și a primit aviz favorabil privind concepția artistică din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Proprietarul bustului ”Vintilă I. C. Brătianu”, Primăria comunei Cotești și-a arătat intenția să asigure restaurarea bunului și ridicarea unui soclu în comună, în vederea punerii în valoare a operei și a semnificației istorice a bunului cultural.
Bustul omului politic Vintilă I. C. Brătianu, descoperit în luna iulie 2017 în comuna Cotești a fost clasat ca bun cultural cu semnificație artistică în patrimoniul cultural național mobil, categoria juridică ”Fond” prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2368/2018.
Sculptura a fost realizată din bronz patinat, de către Oscar Han, în anul 1931. Sculptorul Oscar Han este autor și al Statuii Victoriei de la Tișița, monument înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod VN-III-m-A-06586.

Clasare icoană în patrimoniul cultural național mobil

Informații
Compoziție cu scene biblice” - o icoană datată 1895 din patrimoniul unei mănăstiri din Județul Vrancea a fost clasată în patrimoniul cultural naţional mobil ca urmare a demersurilor realizate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.
Icoana, pictură în ulei pe pânză subțire de bumbac a fost clasată în categoria Fond, de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (CNMC) în baza unei expertize şi documentaţii de clasare întocmită pro-bono de către Ana Maria Vicol Harțuche, expert în artă românească.
Autorul icoanei este necunoscut, iar atelierul este probabil Ierusalim.
Clasarea acestui nou bun cultural continuă seria prin care, în anii 2014-2015, la inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, au fost clasate alte cinci icoane, respectiv „Maica Domnului”, „Christos Învățător” și „Maica Domnului Hadighitria”, „Christos Invățător” și icoană dublă – „Sf. Haralambie, Sf. Mina; Maica Domnului Hadighitria” aflate în proprietatea Bisericii.

Clasare carte veche în patrimoniul cultural național mobil

Informații
Încă o carte veche realizată de Tipografia lui Ioan Bart, în Sibiu, în anul 1827 a fost clasată în patrimoniul cultural naţional mobil ca urmare a demersurilor realizate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.
Volumul ”Sfintele și dumnezeieștile Liturghii” a fost clasat în categoria Fond, de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor (CNMC) în baza unei expertize şi documentaţii de clasare întocmită voluntar de către Mihaela Boldeanu, expert în carte veche românească şi documente în cadrul Muzeului Vrancei.
”Sfintele și dumnezeieștile Liturghii” a fost tipărită de Tipografia lui Ioan Bart, Sibiu, în anul 1827 și se află în colecţia de carte veche a Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea. Acest exemplar face parte din seria de tipărituri prin care oficina sibiană a contribuit la constituirea unui limbaj literar și științific în limba română.
Clasarea acestui nou bun cultural continuă seria prin care, în anul 2014, la inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, au fost clasate alte trei volume de carte veche, respectiv „Ceaslov”, „Carte folositoare de suflet” și „Istoria Noului Testament” aflate în proprietatea Bibliotecii Judeţene “Duiliu Zamfirescu” Vrancea.
De asemenea, facem precizarea că Direcția Județeană Vrancea a propus spre clasare, în categoria ”Fond”, încă un volum de carte veche românească, respectiv ”Triodion”, aflată în proprietatea unei mănăstiri din județul Vrancea, cu care intenționează să continue seria clasărilor în patrimoniul cultural național mobil a exemplarelor de carte veche din județul Vrancea.
Cartea propusă pentru clasare este bogat ilustrată, cu diverse elemente ornamentale în cerneală neagră și roșie și a fost scoasă în Tiparnița orașului București de către preotul Stoica Iacovici în lunile septembrie-decembrie ale anului 1746.
Pe această cale dorim să felicităm Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” pentru grija cu care a conservat cărțile vechi aflate în proprietate și, totodată, să mulțumim experților Muzeului Vrancei pentru realizarea documentațiilor necesare.

”Mausolee pe bicicletă”

Informații
145 de cicliști la cea de-a V-a ediție a evenimentului ”Mausolee pe bicicletă” din 14 septembrie 2019

Mausolee pe bicicletă, mențiune la Romanian CSR Awards

Sabia (replica) Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, expusă la mausoleele din Vrancea

Informații

Sabia Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt va putea fi admirată gratuit în mausoleele din Județul Vrancea în week-end-ul în care la nivel european sunt marcate Zilele Europene ale Patrimoniului.
Astfel, la Mausoleul Eroilor Mărășești, în cadrul evenimentelor dedicate celei de-a V-a ediții a evenimentului ”Mausolee pe bicicletă”, dar și cu prilejul Centenarului Generalului Eremia Grigorescu – comandantul Armatei I-a în luptele de la Mărășești din 1917 – va fi organizat, pe data data de 13 septembrie 2019, ora 15.00, un ceremonial militar și religios de predare a Sabiei (replica) Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. După finalizarea ceremonialului, Sabia va fi așezată pe sarcofagul generalului Eremia Grigorescu din interiorul Mausoleului Eroilor Mărășești.
Pe parcursul zilei de vineri, 13 septembrie 2019, cât și în data de 14 septembrie, până la orele 12.00, Sabia Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt va putea fi admirată gratuit de către toți cei care doresc să vină la Mausoleul Eroilor Mărășești.
Sâmbătă, 14 septembrie 2019, de la orele 14.00, Sabia Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt va fi transferată la Mausoleul Eroilor Mărăști, unde va fi expusă până în jurul orelor 17.30.
În jurul orei 15.15, la Mausoleul Eroilor Mărăști sunt așteptați să ajungă și cicliștii care vor participa la evenimentul ”Mausolee pe bicicletă”. Cu această ocazie, pe lângă oportunitatea de a viziona celebra Sabie a Marelui Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, cicliștii vor fi invitați să asiste la un happening susținut de actorii trupei de teatru Protha, dar și la un mini-concert susținut de Gabi Stănescu – vioară și Marta Băceanu – pian.
Evenimentul este organizat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Eracle Nicoleanu” Vrancea, Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, în parteneriat cu Consiliul Județean Vrancea și Muzeul Vrancei.

Zilele Europene ale Patrimoniului

Informații
În zilele de 13-14 septembrie 2019 cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, vor avea loc activități culturale dedicatei temei din acest an, respectiv: ”Biblioteca și arhiva – trezorieri de patrimoniu cultural”. Mai jos prezentăm lista activităților culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Facem precizarea că de cinci ani, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea și Consiliul Județean Vrancea, în parteneriat cu Muzeul Vrancei, organizează evenimentul ”Mausolee pe bicicletă”. În acest an, pentru a marca tema stabilită la nivel național, în cadrul evenimentului ”Mausolee pe bicicletă” se organizează o colectă de carte, volumele donate de participanții la eveniment urmând să fie dăruite bibliotecilor școlare din Soveja și Mărăști (Răcoasa).

1. ”Prietenii cărților”, Școala Gimnazială Obrejița, comuna Obrejița, 14 septembrie 2019
2. ”Lectura și informația nu au vârstă”, Biblioteca comunală, comuna Negrilești, 14 septembrie 2019, orele 9.00-12.00
3. ”Scriitori vrânceni”- expoziție de carte cu autograf, Primăria municipiului Adjud, Biblioteca municipală Adjud, 14 septembrie 2019, ora 9.00
4. ”Ultima zi de vacanță” în lectura autoarei Fevronia Spirescu, Primăria municipiului Adjud, Biblioteca municipală Adjud, 14 septembrie 2019, ora 9.30
5. Întâlnire cu scriitorul adjudean Ion Croitoru, Primăria municipiului Adjud, Biblioteca municipală Adjud, 14 septembrie 2019, ora 10.00
6. Atelier de lectură ”Citește-i copilului tău”, Primăria municipiului Adjud, Biblioteca municipală Adjud, Parcul municipiului Adjud, 14 septembrie 2019, ora 10.00
7. Atelier creativ ”Mâini îndemânatice”, Primăria municipiului Adjud, Biblioteca municipală Adjud, Parcul municipiului Adjud, 14 septembrie 2019, ora 10.30
8. ”Poveștile ne înconjoară globul”, ”Șoriceii încălțați” în lectura autoarei Fevronia Spirescu, Primăria municipiului Adjud, Biblioteca municipală Adjud, 14 septembrie 2019, ora 11.00
9. ”Și eu citesc!”, Școala Gimnazială ”Simion Mehedinți” Soveja, 13 septembrie 2019
10. Popas în bibliotecă, Primăria Vidra, Biblioteca comunală Vidra, 13 septembrie 2019
11. Moșteniri culturale – întâlnire cu scriitorul Mihail Broină, autorul cărții: ”Monografia școlii Regina Maria Mărăști”, Biblioteca comunală, comuna Răcoasa, 14 septembrie 2019, ora 11.00

Achiziție publică autoturism

Informații
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice Anunțul de publicitate nr. ADV1097489 privind achiziționarea unui autoturism.
Operatorii economici interesați pot trimite oferta corespunzătoare cerințelor din Caietul de sarcini și Anunțul de publicitate la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon 0237 226 201, fax 0237 226 202, email monumenteinvrancea@gmail.com.

Eveniment velo ”Descoperă Mănăstirea Mera pe bicicletă”

Informații
În cadrul evenimentului de promovare a ansamblului monumental de importanță națională ”Fosta mănăstire Mera”, cod LMI VN-II-a-A-06519. ”Descoperă Mănăstirea Mera pe bicicletă” au pedalat 41 de cicliști din Vrancea, care au vizitat monumentul istoric și au audiat concertul susținut de Grupul Vocal ”Cantus”.

Activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea

Informații
Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în semestrul I, anul 2019

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în trimestrul II, anul 2019

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în trimestrul I, anul 2019

Raportul de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2018

Examen de promovare în grad profesional

Informații
Mai multe informații pe pagina Cariere, aici.

Clasarea “Monumentului funerar Maior Gh. Pastia”

Informații
În luna octombrie 2019, ”Monumentul funerar maior Gheorghe Pastia” a fost clasat prin Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 3028/09.10.2019 și înscris în Lista Monumentelor Istorice (LMI), cod LMI VN-IV-m-B-21172. După parcurgerea termenelor legale, Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

În ședința din data de 24 iunie 2019, Secțiunea de Evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice a avizat favorabil clasarea în grupa valorică B a ”Monumentului funerar Maior Gh. Pastia” din Cimitirul Sudic, Focșani. Procedura de clasare se va finaliza prin publicarea în Monitorul Oficial al României a ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale.


Odată cu publicarea ordinului de clasare, ”Monumentul funerar Maior Gh. Pastia” va fi înscris în Lista Monumentelor Istorice, iar monumentul memorial dedicat filantropului focșănean va beneficia de protecția legii și își va ocupa locul binemeritat în Patrimoniul Cultural Național.

Procedura de clasare a ”Monumentului funerar Maior Gh. Pastia” a fost declanșată în anul 2017 de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, iar realizarea documentației de clasare a fost asigurată de Primăria municipiului Focșani printr-un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

”Monumentul funerar Maior Gh. Pastia” a fost realizat în prima jumătate a sec. XX de către meșteri pietrari greci: partea inferioară de către meșterul Nicolas P. Renieris, iar partea superioară reabilitată de către Nicolae Colios. Conform testamentului din noiembrie 1928, maiorul Gheorghe Pastia a cerut să fie înmormântat în cavoul din Cimitirul Sudic al mătușii sale Maria Botescu (Pastia). În același cavou se aflau îngropați cei doi fii ai Mariei Botescu, verii lui Gheorghe Pastia: George și Mihail, eroi ai Războiului de Independență.

”Monumentului funerar Maior Gh. Pastia” din Cimitirul Sudic îi este asociată o mare încărcătură și semnificație memorial-simbolică pentru municipiul Focșani fiind ridicat în memoria celui care, sub deviza “Nimic pentru mine, totul pentru neam și cultura lui”, și-a cheltuit averea și a finanțat construirea celor două așezăminte culturale emblematice ale municipiului Focșani: ”Teatrul Municipal” și ”Ateneul Popular”, monumente istorice clasate în Patrimoniul Cultural Național.

În ultimii ani, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a inițiat proceduri de clasare pentru mai multe construcții cu valoare de patrimoniu. În anul 2018 a fost declanșată procedura de clasare de urgență a Conacului Zamfirescu de la Faraoanele, comuna Vîrteșcoiu, în scopul salvării imobilului aflat în stare de degradare, având în vedere semnificația memorială a clădirii care a aparținut scriitorului și diplomatului Duiliu Zamfirescu. De asemenea, la “Biserica de lemn Sf. Treime a Schitului Buluc” din Jariștea procedura de clasare a fost declanșată în anul 2014, iar în același an, prin ordin de ministru, biserica a fost clasată în clasa valorică B, primind codul LMI VN-II-m-B-21099.

Propunere de clasare de carte românească veche

Informaţii
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus Ministerului Culturii și Identității Naționale clasarea în Patrimoniul cultural național, categoria ”Fond” a unui exemplar de carte românească veche deținut de o mănăstire din județul Vrancea.
Cartea bisericească denumită ”Triodion” este datată în anul 1746 și cuprinde rânduiala serviciului divin dinaintea Paștelui, alături de însemnări scrise de mână de către posesorii cărții. Aceste însemnări privesc aspecte din viața personală a acestora dar și evenimente din timpul războaielor ruso-turce din perioada 1806-1807, cum ar fi mențiunea numelui domnitorului Constantin Ipsilanti aflat cu oastea rusă victorioasă în luptele de a Slobozia-Obilești din județul Vrancea.
Raportul de expertiză al cărții ”Triodion” a fost realizat benevol prin grija doamnei Mihaela Boldeanu, expert în carte veche la Muzeul Vrancei.

Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre” la final

Informaţii
Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre”, organizat de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în data de 22 martie 2019 la monumentul istoric ”Fosta Mănăstire Soveja” (cod LMI VN-II-a-A-06509) în cadrul evenimentului ”200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo” și-a premiat câștigătorii.

În daata de 30 mai 2019, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a înmânat elevilor, autorii celor 6 eseuri câștigătoare, diplomele și tricourile personalizate realizate de brandul Maressia. Au fost premiate eseurile următorilor elevi:

Premiul I
Adelina Lazăr, clasa a X-a D, Colegiul Național ”Unirea”, Focșani, prof. Roxana Ica Savin;
Bianca Vrânceanu, clasa a XII-a F, Colegiul Național ”Unirea”, Focșani, prof. Daniela Plăiașu

Premiul II
Alexandra Chipăilă, clasa a XII-a F, Colegiul Național ”Unirea”, Focșani, prof. Maria Lupu;
Aura Stoica, clasa a XI-a A, Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”, Focşani, prof. Voicuţa Voicu;

Premiul III
Marta Mihai, clasa a IX-a, Colegiul Național “Emil Botta”, Adjud, prof. Ramona Chiper;
Elena Buzenche, clasa a XII-a A, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărăşeşti, prof. Gabriela-Gianina Dumitraşcu

Concursul de creație literară ”Miorița-opera nemuririi noastre”, proiect coordonat de Sorin-Claudiu Coviltir, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, a fost lansat ca o provocare de către instituția noastră și Inspectoratul Școlar Județean Vrancea către elevii din clasele a IX-a – XII-a, ca urmare a faptului că Balada ”Miorița”, capodopera folclorului literar românesc, a fost culeasă de poetul, prozatorul și eseistul român Alecu Russo, în Munții Vrancei, la Soveja.

Felicitări elevilor și profesorilor implicați în acest proiect!

Protejarea monumentelor istorice

Informații
Începând cu data de 16 august 2018, tariful pentru eliberarea avizelor necesare pentru intervenții în zonele de protecție ale monumentelor istorice este de 3 lei pe metru pătrat suprafață construită desfășurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului

Amenda din dosarul ”Gara Odobești”, confirmată de instanță

Lista monumentelor istorice

Informații
Lista Monumentelor Istorice (LMI), ediția 2015

Colecția de pliante informative ”Monumente în Vrancea”

Evenimentul ”Prietenii lui Vlahuță”

Informații
Evenimentul „Prietenii lui Vlahuță” în cadrul manifestării naționale ”Noaptea Muzeelor” în zilele de 17 și 18 mai 2019

Evenimentul ”Omagiu la Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie”

Informații
Evenimentul ”Omagiu la Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie” în data de 17 aprilie 2019

Evenimentul ”200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo”

Informații
Poetul Alecu Russo, evocat la Soveja

200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo

Agenda culturală

Informații
Agenda culturală 2019

Agenda culturală 2018

Programul Anual de Achiziții Publice

Informații

Activitate

Pentru a consulta activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea vă rugăm să dați click pe Raport. În 2017 activitatea Direcție Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil și mobil din județul Vrancea, dar și în organizarea de evenimente culturale în cadrul cărora instituția  noastră a fost promotor sau partener. Consultați Raportul de Activitate în 2018 dând click aici.
Facem mențiunea că, în scopul protecției monumentelor și siturilor arheologice, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a inițiat, începând cu anul 2013, un plan sistematic de control al stării de conservare și al executării lucrărilor în zonele de protecție a monumentelor și siturilor. Începând cu anul 2014, activitatea de inspecție s-a desfășurat în baza colaborării interinstituționale, determinată de inițierea de către instituția noastră și adoptarea în cadrul Colegiului Prefectural a două hotărâri de aprobare a planurilor comune de protejare a patrimoniului județului Vrancea.
Citeste mai mult

Mausolee pe bicicletă

Mausolee pe bicicletă este un eveniment prin care ne propunem să promovăm și să valorificăm, în rândul pasionaților de velo-turism, a mausoleelor din Județul Vrancea aflate pe traseul turistic ”Drumul de glorie al Armatei Române din Primul Război Mondial”. Acest eveniment este organizat de ”Zilele Europene ale Patrimoniului” în colaborare cu Asociația Sportivă ”Velo-Power”, Consiliul Județean Vraneca și Muzeul Vrancei și reprezintă una din modalitățile prin care aniversăm Centenarul. Evenimentul a fost inițiat în toamna anului 2015, iar în 2016, ”Mausolee pe bicicletă” s-a alăturat campaniei ”Brâncuși este al meu”. În 2017 cea de-a III-a ediție a ”Mausolee pe bicicletă” a avut loc în data de 16 septembrie.
Secretarul de stat din Ministerul Culturii, Alexandru Oprean (drp) a participat la cea de-a doua ediție a evenimentului ”Mausolee pe bicicletă”
Citeste mai mult

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Contact

Informații
Strada Nicolae Titulescu nr. 1
Municipiul Focșani, Județul Vrancea, 620018
Telefon: 004.0237.226.201
Fax: 004.0237.226.202
E-mail monumenteinvrancea@gmail.com