Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Strada Nicolae Titulescu nr. 1, municipiul Focșani, județul Vrancea
0237 226 201
djcvrancea@gmail.com
0237 226 202
Luni - joi: 08.00 - 16:30; Vineri: 08.00 - 14.00

Clasificarea și codificarea monumentelor istorice

1. Din punct de vedere structural, monumentele istorice sunt grupate în patru categorii, în funcţie de natura lor:

I Monumente de arheologie
II Monumente de arhitectură
III Monumente de for public
IV Monumente memoriale şi funerare

2. Din punct de vedere valoric, Lista Monumentelor Istorice cuprinde următoarele categorii:

Grupa A - monumente istorice de valoare națională sau universală
Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local

3. Codul LMI (de forma VN-II-m-B-12345) cuprinde, în ordine:
- Acronimul județului
- Un numeral roman ce grupează monumentele în funcție de natura lor (I-IV)
- O literă mică (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit)
- O literă mare care descrie monumentul din punct de vedere valoric (A/B)
- Un număr de ordine unic la nivelul întregii țări

Ansamblul ”Fosta mănăstire Mera”, cod LMI VN-II-a-A-06519

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea  este serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii și are următoarele atribuţii principale:
a) îndeplinește atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
f) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministerului Culturii, potrivit legii.
În județul Vrancea, Direcția Județeană pentru Cultură își desfășoară activitatea în municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, într-o clădire monument istoric, respectiv ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, datare sec. XIX.
 

Patrimoniul cultural din Vrancea

Patrimoniul imobil. În județul Vrancea există, conform Listei Monumentelor Istorice (LMI), un număr total de 427 monumente istorice, din care 91 sunt de importanță națională și 336 de importanță locală.
Din numărul total de monumente istorice, 145 sunt situri arheologice. De asemenea, există în județul Vrancea un număr de șapte case memoriale clasate, 55 de monumente istorice dedicate eroilor care au căzut în Razboiul de Independență și în Marele Razboi și un numar de 13 ansambluri statuare care aparțin unor personalități marcante - personalități civile sau militare.
De asemenea, pe Lista Monumentelor Istorice din Vrancea se află un număr de 101 lăcășuri de cult, din care 47 de importanță națională și 22 de biserici din lemn.
Pe lângă acestea există și un număr de cinci cimitire unde sunt înhumați eroi din Marele Război. Alte patru cimitire monument istoric aparțin cultului iudaic.

Patrimoniul mobil. În județul Vrancea au fost clasate, de-a lungul timpului, un număr de 54 bunuri culturale mobile.
Bunurile culturale clasate aparțin unor domenii precum: arheologie, istorie, științele naturii, etnografie, numismatică, artă plastică, carte veche și documente. Cele mai multe dintre aceste bunuri culturale se regăsesc în administrarea Muzeului Vrancei, respectiv 32.
De altfel Muzeul Vrancei este depozitarul celei mai diversificate colecții de bunuri mobile clasate, acestea fiind atât bunuri arheologice, cât și din alte domenii precum etnografia, științele naturii etc.
La Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea se găsesc patru volume de carte veche, bunuri culturale clasate, iar în lăcașurile de cult din județ au fost identificate și clasate ca bunuri culturale, un număr de 11 icoane și 3 bunuri de altă natură (cădelniță, văl de procesiune, epitaf). De asemenea, 3 bunuri culturale clasat (vas de provizii, monede) se găsesc în colecții particulare, iar un bun clasat (sculptură) se află în proprietate publică.
Facem precizarea că 20 dintre bunurile culturale au fost clasate la propunerea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea între anii 2013-2019, alte bunuri culturale identificate fiind propuse de instituția noastră spre clasare în aceeași perioadă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.
Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.