Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Strada Nicolae Titulescu nr. 1, municipiul Focșani, județul Vrancea
0237 226 201
djcvrancea@gmail.com
0237 226 202
Luni - joi: 08.00 - 16:30; Vineri: 08.00 - 14.00

Campanii naționale de informare

Cum descarc certificatul COVID-19 pentru călătoriile în UE?

Tutorial video: Cum descarc certificatul COVID-19 pentru călătoriile în UE?

Clasificarea și codificarea monumentelor istorice

1. Din punct de vedere structural, monumentele istorice sunt grupate în patru categorii, în funcţie de natura lor:
I Monumente de arheologie
II Monumente de arhitectură
III Monumente de for public
IV Monumente memoriale şi funerare

2. Din punct de vedere valoric, Lista Monumentelor Istorice cuprinde următoarele categorii:

Grupa A - monumente istorice de valoare națională sau universală
Grupa B - monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local

3. Codul LMI (de forma VN-II-m-B-12345) cuprinde, în ordine:
- Acronimul județului
- Un numeral roman ce grupează monumentele în funcție de natura lor (I-IV)
- O literă mică (m pentru monument, a pentru ansamblu sau s pentru sit)
- O literă mare care descrie monumentul din punct de vedere valoric (A/B)
- Un număr de ordine unic la nivelul întregii țări

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea  este serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii și are următoarele atribuţii principale:
a) îndeplinește atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
f) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministerului Culturii, potrivit legii.
În județul Vrancea, Direcția Județeană pentru Cultură își desfășoară activitatea în municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, într-o clădire monument istoric, respectiv ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, datare sec. XIX.
 
Patrimoniul imobil. În județul Vrancea există, conform Listei Monumentelor Istorice (LMI), un număr total de 427 monumente istorice, din care 91 sunt de importanță națională și 336 de importanță locală.
Din cele 427 de monumente istorice, 145 sunt situri arheologice55 sunt monumente dedicate eroilor care au căzut în Războiul de Independență și în Marele Război, iar 13 sunt ansambluri statuare care aparțin unor personalități marcante, civile sau militare.
În Lista Monumentelor Istorice din Vrancea se găsesc 101 lăcășuri de cult, dintre care 47 sunt de importanță națională, iar 23 sunt biserici din lemn.
Alături de acestea sunt înscrise 5 cimitire ale eroilor Marelui Război și 4 cimitire ale comunității evreiești.

Patrimoniul mobil. În județul Vrancea au fost clasate, de-a lungul timpului, un număr de 54 bunuri culturale mobile aparținând unor domenii precum: arheologie, istorie, științele naturii, etnografie, numismatică, artă plastică, carte veche și documente. Dintre bunurile mobile clasate, 22 se găsesc în administrarea Muzeului Vrancei.
La Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea se găsesc 4 volume de carte veche clasate, în lăcașurile de cult din județ au fost identificate și clasate un număr de 11 icoane și 3 bunuri de altă natură (cădelniță, văl de procesiune, epitaf), 3 bunuri clasate (vas de provizii, monede) se găsesc în colecții particulare, iar un bun clasat (sculptură) se află în proprietate publică.
Facem precizarea că 20 dintre bunurile mobile au fost clasate la propunerea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea între anii 2013-2019, alte bunuri culturale identificate fiind propuse de instituția noastră spre clasare în aceeași perioadă.
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, 2021