Ședințele CZMI

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) nr. 10 Buzău - luna iunie - este programată în data de 23 iunie 2022, începând cu ora 10.00, în în clădirea Teatrului ”Maria Filotti” din municipiul Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 2. Secretariatul CZMI nr. 10 Buzău este asigurat de către Direcția Județeană pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, telefon 0238 723 050, e-mail djcbuzau@gmail.com.

Documentațiile de avizare în format tipărit și electronic, inclusiv completările solicitate de către DJC Vrancea pentru documentații depuse anterior, vor fi transmise până la data de 14 iunie 2022, ora 16.30, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, și la adresa de e-mail djcvrancea@gmail.com.

Documentațiile transmise sau completate ulterior nu vor intra pe ordinea de zi a ședinței din data de 23 iunie 2022.

Numai documentațiile complete și conforme, identice din punct de vedere al conținutului în format tipărit și electronic, vor fi supuse analizei Comisiei.

Potrivit art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/28.03.2013), la ședințele CZMI nr. 10 Buzău participă proiectanții elaboratori ai documentațiilor pentru a-și susține proiectele supuse analizei, sub rezerva deciziei CZMI de a amâna analiza documentațiilor, în cazul lipsei proiectanților.