Ședințele CZMI

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (C.Z.M.I.) nr. 10 Buzău - luna martie - este programată în data de 07 martie 2023, începând cu ora 10.00, în sediul Consiliului Județean Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Secretariatul C.Z.M.I. nr. 10 Buzău este asigurat de către Direcția Județeană pentru Cultură Buzău, telefon 0238 723 050, e-mail djcbuzau@gmail.com.

Documentațiile de avizare în format tipărit și electronic, inclusiv completările solicitate de către D.J.C. Vrancea pentru documentații depuse anterior, vor fi transmise până la data de 28 februarie 2023, ora 16.30, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, și la adresa de e-mail djcvrancea@gmail.com.

Documentațiile transmise sau completate ulterior nu vor intra pe ordinea de zi a ședinței din data de 07 martie 2023.

Numai documentațiile complete și conforme, identice din punct de vedere al conținutului în format tipărit și electronic, vor fi supuse analizei Comisiei.

Potrivit art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/28.03.2013), la ședințele C.Z.M.I. nr. 10 Buzău participă proiectanții elaboratori ai documentațiilor pentru a-și susține proiectele supuse analizei, sub rezerva deciziei C.Z.M.I. de a amâna analiza documentațiilor, în cazul lipsei proiectanților.

LISTA DOSARELOR (jud. Vrancea) PENTRU DATA DE 07.03.2023