Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Comunicare electronică


  • Încurajăm beneficiarii să utilizeze mijloacele de comunicare electronică.
  • Pe pagina de internet a instituției vă stau la dispoziție informațiile și formularele-tip necesare avizării intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție, solicitării exercitării dreptului de preemțiune, plății electronice a taxelor aferente eliberării avizelor etc.
  • Documentația necesară avizării intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție este disponibilă pentru consultare AICI și AICI.
  • Documentația de avizare a intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție va fi transmisă în format tipărit prin poștă/curier sau depusă la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Vrancea, telefon 0237 226 201 și în format electronic la adresa de email djcvrancea@gmail.com, direct sau prin intermediul site-urilor de transfer fișiere. Precizăm că nu este necesară prezența ștampilelor și semnăturilor în documentația electronică, conformitatea acesteia urmând a fi stabilită prin compararea cu exemplarul tipărit.
  • Documentațiile vor fi supuse analizei Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10 Buzău numai după transmiterea documentației în format tipărit ȘI electronic către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.
  • Plata taxei de avizare se va realiza de către beneficiar în numerar la sediul instituției sau prin mijloace electronice în contul RO32TREZ69120E365000XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Focșani, beneficiar Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, CIF: 4350556, în baza facturii comunicate fizic sau electronic.
  • În cazul plății prin mijloace electronice, avizul original va putea fi ridicat/transmis beneficiarului numai după confirmarea de plată a taxei de avizare.
  • Documentația anexată solicitării va fi transmisă în format tipărit la sediul instituției sau electronic la adresa de email djcvrancea@gmail.com și trebuie să cuprindă următoarele documente: act de proprietate, extras de carte funciară, carte/buletin de identitate sau certificat de înregistrare fiscală, mandat sau procură (dacă este cazul).
  • Avizele de supraveghere arheologică pentru exploatarea agregatelor minerale (balastiere) se obțin în baza următarelor documente, transmise în format tipărit sau electronic: cerere tipfișa perimetrului de exploatare și contractul de supraveghere arheologică a perimetrului (copie).
  • Pentru orice alte informații vă stăm la dispoziție la nr. de telefon: 0237 226 201, 0729 676 776 și la adresa de e-mail djcvrancea@gmail.com, de luni până joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00.

Please publish modules in offcanvas position.