sigla noua test V1 djc

Avize emise

2022


 1. Avizul nr. 1221/Z/08.11.2022 pentru ”Modernizare drumuri locale”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1877-1878)”, cod LMI VN-IV-m-B-06629, sat/comună Măicănești
 2. Avizul nr. 1220/M/01.11.2022 pentru ”Intervenții de urgență la imobil Casa Duiliu Zamfirescu”, intervenții asupra monumentului istoric ”Casa Duiliu Zamfirescu”, cod LMI VN-II-m-B-21191, comuna Vârteșcoiu
 3. Avizul nr. 1219/A/26.10.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AVAL SATU NOU, râu Șușița”, oraș Panciu
 4. Avizul nr. 1218/A/26.10.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul OLEȘEȘTI, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 5. Avizul nr. 1217/A/26.10.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul PUTNA, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 6. Avizul nr. 1216/U/14.10.2022 pentru ”Plan Urbanistic Zonal – construire galerii comerciale”, oraș Odobești, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Pogorevici”, cod LMI VN-II-m-B-06536, str. Ștefan cel Mare nr. 59A
 7. Avizul nr. 1215/U/13.10.2022 pentru ”Plan Urbanistic Zonal – construire locuințe colective S+P+4E cu spații comerciale la parter”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa I. Brătilă”, cod LMI VN-II-m-B-06451, str. Oituz nr. 62
 8. Avizul nr. 1214/Z/13.10.2022 pentru ”Desființare locuință corp C1 și anexă corp C2. Construire locuință parter, anexă cu beci și împrejmuire”, oraș Odobești, în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06637, str. Ștefan cel Mare nr. 8
 9. Avizul nr. 1213/Z/13.10.2022 pentru ”Construire anexă gospodărească (magazie) și împrejmuire”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06510, sat/comună Câmpineanca
 10. Avizul nr. 1212/Z/12.10.2022 pentru ”Sală de sport Colegiul Național Emil Botta”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertății nr. 15
 11. Avizul nr. 1211/Z/10.10.2022 pentru ”Înființare rețea gaze naturale în comuna Vulturu”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06516, sat Maluri, comuna Vulturu
 12. Avizul nr. 1210/Z/10.10.2022 pentru ”Amplasare elemente semnalistică, amplasare scară exterioară și creare acces nou”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-a-B-06449, str. Moldova nr. 5 ș.a.
 13. Avizul nr. 1209/Z/07.10.2022 pentru ”Ansamblu bust comemorativ Ion Dichiseanu”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertății nr. 15
 14. Avizul nr. 1208/Z/04.10.2022 pentru ”Împrejmuire și iluminat perimetral”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06645, sat/comună Popești
 15. Avizul nr. 1207/Z/29.09.2022 pentru ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bl. 2”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertății nr. 15
 16. Avizul nr. 1206/Z/29.09.2022 pentru ”Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bl. 6”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Primăria”, cod LMI VN-II-m-B-06493, str. Vasile Alecsandri nr. 7
 17. Avizul nr. 1205/A/29.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AMONTE PUTNA SEACĂ, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 18. Avizul nr. 1204/A/29.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul PUTNA SEACĂ, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 19. Avizul nr. 1203/A/29.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul BOLOTEȘTI-ȚIFEȘTI, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 20. Avizul nr. 1202/M/27.09.2022 pentru ”Reabilitare, modernizare și consolidare sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea - D.A.L.I.”, municipiul Focșani, intervenții asupra monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06459, str. Republicii nr. 14
 21. Avizul nr. 1201/M/27.09.2022 pentru ”Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric – Casa dr. Saideman - D.T.A.C.”, municipiul Focșani, intervenții asupra monumentului istoric ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1
 22. Avizul nr. 1200/Z/26.09.2022 pentru ”Amenajare terasă”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Ansamblul Piaţa Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 23. Avizul nr. 1199/M/23.09.2022 pentru ”Realizare lift exterior cu pasarelă metalică destinat persoanelor cu dizabilități”, intervenție asupra monumentului istoric ”Spitalul comunal (fără încăperile P12 şi P13 - parter)”, cod LMI VN-II-m-B-06566.01, str. Valeriu D. Cotea nr. 7, sat/comună Vidra
 24. Avizul nr. 1198/A/23.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul VĂLENI-PANCIU, râu Șușița”, oraș Panciu
 25. Avizul nr. 1197/A/23.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul PANCIU, râu Șușița”, oraș Panciu
 26. Avizul nr. 1196/A/23.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul PLOSCUȚENI, râu Siret”, comuna Ploscuțeni
 27. Avizul nr. 1195/Z/22.09.2022 pentru ”Modernizare drumuri de interes local”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Ecaterina”, cod LMI VN-II-m-B-06520, sat/comună Milcovul
 28. Avizul nr. 1194/Z/20.09.2022 pentru ”Montare firmă luminoasă”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Ansamblul Piaţa Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 29. Avizul nr. 1193/Z/14.09.2022 pentru ”Dezvoltare rețea de telecomunicații Orange între BB Oro și site GA0121, U.A.T. Slobozia Bradului, U.A.T. Tâmboiești, U.A.T. Obrejița, județul Vrancea”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Situl arheologic de la Coroteni”, cod LMI VN-I-s-A-06368, sat Coroteni, comuna Slobozia Bradului
 30. Avizul nr. 1192/Z/13.09.2022 pentru ”Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi–Ciușlea–Străjescu–Doaga–DN24”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06521, sat Mirceștii Vechi, comuna Vânători
 31. Avizul nr. 1191/A/08.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AMONTE IVĂNCEȘTI, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 32. Avizul nr. 1190/A/07.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul IVĂNCEȘTI, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 33. Avizul nr. 1189/A/07.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AMONTE BĂTINEȘTI, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 34. ANULAT - Avizul nr. 1188/A/06.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AMONTE PUTNA SEACĂ, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 35. ANULAT - Avizul nr. 1187/A/06.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul PUTNA SEACĂ, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 36. ANULAT - Avizul nr. 1186/A/06.09.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul BOLOTEȘTI-ȚIFEȘTI, râu Putna”, comunele Bolotești și Țifești
 37. Avizul nr. 1185/Z/02.09.2022 pentru ”Construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 139/04.05.2022”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06438, str. Greva de la Grivița nr. 24
 38. Avizul nr. 1184/Z/01.09.2022 pentru ”Construire terasă cu bar”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 39. Avizul nr. 1183/Z/01.09.2022 pentru ”Construire locuință parter, împrejmuire, branșament apă, racord canalizare și branșament la rețeaua electrică”, oraș Odobești, în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06637, str. Ștefan cel Mare nr. 8
 40. Avizul nr. 1182/M/01.09.2022 pentru ”Desființare parțială și extindere corp C2, refacere instalații, reabilitare/construire împrejmuire, desființare corp C3 pentru imobil locuință”, municipiul Focșani, intervenții asupra monumentului istoric ”Ansamblul Casei Damian”, cod LMI VN-II-a-B-06433, bd. Gării nr. 8
 41. Avizul nr. 1181/Z/29.08.2022 pentru ”Amenajare clinică oftalmologică”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4 ș.a.
 42. Avizul nr. 1180/Z/11.08.2022 pentru ”Amplasare panou publicitar”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Ansamblul Piaţa Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 43. Avizul nr. 1179/A/11.08.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AVAL PANCIU, râu Șușița”, oraș Panciu
 44. Avizul nr. 1178/Z/01.08.2022 pentru ”Amplasare reclamă luminoasă–construcție provizorie pe durata de valabilitate a contractului de subînchiriere nr. 1683 din 13.06.2022”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 45. Avizul nr. 1177/Z/27.07.2022 pentru ”Lucrări de schimbare destinație uscător în punct comercializare cafea, ceai tip bar”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06416, str. Cuza Vodă nr. 6 ș.a.
 46. Avizul nr. 1176/Z/25.07.2022 pentru ”Reabilitare și modernizare infrastructură școlară Mihail Armencea – Îmbunătățirea calității vieții populației în municipiul Adjud, județul Vrancea”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertății nr. 15
 47. Avizul nr. 1175/Z/25.07.2022 pentru ”Reechipare și modernizare adăpost de protecție civilă Școala Gimnazială nr. 1 Mihail Armencea”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertății nr. 15
 48. Avizul nr. 1174/Z/25.07.2022 pentru ”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Eremia Grigorescu”, oraș Mărășești, în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor Regimentului 10 Dorobanți”, cod LMI VN-III-m-B-06584, str. Republicii nr. 74
 49. Avizul nr. 1173/Z/21.07.2022 pentru ”Demolare corp C4 – chioșc alimentar”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06615, sat/cumună Câmpineanca
 50. Avizul nr. 1172/Z/14.07.2022 pentru ”Modernizare parc municipal Adjud”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertății nr. 15
 51. Avizul nr. 1171/Z/14.07.2022 pentru ”Amplasare casete luminoase pe durata contractului de subînchiriere”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4
 52. Avizul nr. 1170/Z/13.07.2022 pentru ”Consolidare, extindere și schimbare destinație corp C1 pentru amenajare cabinete medicale”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica armenească Sf. Gheorghe”, cod LMI VN-II-m-B-06413, str. Cotești nr. 22 ș.a.
 53. Avizul nr. 1169/A/07.07.2022 pentru ”Lucrări de decolmatare, reprofilare, regularizare albie minoră, râul Milcov, perimetrul AVAL STAȚIE EPURARE”, oraș Odobești
 54. Avizul nr. 1168/Z/28.06.2022 pentru ”Demolare corp C2, C3, parțial C1”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Sf. Nicolae-Stroe”, cod LMI VN-II-m-B-06491, str. Duiliu Zamfirescu nr. 13 ș.a.
 55. Avizul nr. 1167/Z/28.06.2022 pentru ”Desființare anexe C1, C2, C3”, oraș Odobești, în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06637, str. Ștefan cel Mare nr. 8
 56. Avizul nr. 1166/Z/28.06.2022 pentru ”Construire magazie”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9
 57. Avizul nr. 1165/Z/28.06.2022 pentru ”Modernizare infrastructură rutieră”, comuna Milcovul, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Monumentul Eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06622 ș.a.
 58. Avizul nr. 1164/Z/27.06.2022 pentru ”Construire sală de sport școlară”, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Ecaterina”, cod LMI VN-II-m-B-06520, sat/comună Milcovul
 59. Avizul nr. 1163/Z/27.06.2022 pentru ”Construire locuință și împrejmuire gard”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9
 60. Avizul nr. 1162/A/20.06.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul IGEȘTI, râul Putna”, comunele Țifești și Bolotești
 61. Avizul nr. 1161/A/20.06.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul BĂTINEȘTI, râul Putna”, comunele Țifești și Bolotești
 62. Avizul nr. 1160/A/20.06.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AVAL BĂTINEȘTI, râul Putna”, comunele Țifești și Bolotești
 63. Avizul nr. 1159/A/20.06.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale, perimetrul AVAL PUTNA”, comunele Țifești și Bolotești
 64. Avizul nr. 1158/A/20.06.2022 pentru ”Lucrări de decolmatare și regularizare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale, râul Zăbala, perimetrul NĂRUJA”, comuna Năruja
 65. Avizul nr. 1157/Z/09.06.2022 pentru ”Construire locuințe duplex P+E și împrejmuire stradală”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focşani-Petreşti
 66. Avizul nr. 1156/Z/08.06.2022 pentru ”Desființare corpuri C1, C2, C3, C4, C5 și construire locuință subsol + parter”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Ovidenia nr. 11
 67. Avizul nr. 1155/M/07.06.2022 pentru ”Restaurarea bisericii de lemn Sf. Voievozi”, intervenție la monumentul istoric cod LMI VN-II-m-B-06511, str. Unirii nr. 116, sat/comună Gugești
 68. Avizul nr. 1154/A/23.05.2022 pentru ”Amenajare piscicolă cu exploatare de agregate minerale, perimetrul BALTA RAȚEI”, comuna Vânători
 69. Avizul nr. 1153/A/19.05.2022 pentru ”Exploatare de nisip și pietriș în vederea amenajării unui iaz piscicol, perimetrul PLOSCUȚENI”, comuna Ploscuțeni
 70. Avizul nr. 1152/M/17.05.2022 pentru ”Modernizare, reabilitare și dotare Palatul Copiilor”, oraș Odobești, intervenție la monumentul istoric ”Şcoală cu două corpuri”, cod LMI VN-II-m-B-06527, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1
 71. Avizul nr. 1151/M/17.05.2022 pentru ”Reabilitare generală”, municipiul Focșani, intervenție la monumentul istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06409, str. Cernei nr. 35
 72. Avizul nr. 1150/Z/16.05.2022 pentru ”Modernizare linii electrice subterane (LES) 20 kV”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiței nr. 7 ș.a.
 73. Avizul nr. 1149/Z/11.05.2022 pentru ”Amplasare panou publicitar pe fațadă, construire rampă pentru persoane cu dizabilități”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42 ș.a.
 74. Avizul nr. 1148/Z/03.05.2022 pentru ”Refacere acces”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Blum”, cod LMI VN-II-m-B-06446, str. Mihail Kogălniceanu nr. 13 ș.a.
 75. Avizul nr. 1147/Z/29.04.2022 pentru ”Desființare clădire existentă pentru amenajare pietonală și parcare auto pentru persoane cu dizabilități”, municipiul Adjud, în zona de protecție a monumentului istoric ”Primăria”, cod LMI VN-II-m-B-06493, str. Vasile Alecsandri nr 7
 76. Avizul nr. 1146/Z/20.04.2022 pentru ”Reamenajare teren de sport multifuncțional, teren de volei și alei adiacente”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice din ”Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-a-B-06449, str. Moldova nr. 5
 77. Avizul nr. 1145/Z/19.04.2022 pentru ”Amplasare reclamă publicitară”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Statuia Independenței”, cod LMI VN-III-m-B-06577, str. Dimitrie Cantemir nr. 15 ș.a.
 78. Avizul nr. 1144/Z/19.04.2022 pentru ”Construire planetariu și spații recreative”, oraș Odobești, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Casa dr. Georgescu”, cod LMI VN-II-m-B-06534, str. Libertății nr. 124 ș.a.
 79. Avizul nr. 1143/Z/14.04.2022 pentru ”Construire împrejmuire”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric: ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiței nr. 7
 80. Avizul nr. 1142/Z/12.04.2022 pentru ”Desființare corp C1 și corp C2”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06590, str. Nicolae Bălcescu nr. 18 ș.a.
 81. Avizul nr. 1141/Z/12.04.2022 pentru ”Construire clădire P+2E cu spațiu comercial la parter și locuințe la etaje”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Casa colonel Patriciu”, cod LMI VN-II-m-B-06468, str. maior Gh. Sava nr. 17 ș.a.
 82. Avizul nr. 1140/Z/12.04.2022 pentru ”Desființare clădiri C2, C3, C4, C5, C6 și împrejmuire”, oraș Odobești, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Casa dr. Georgescu”, cod LMI VN-II-m-B-06534, str. Libertății nr. 124 ș.a.
 83. Avizul nr. 1139/U/17.03.2022 pentru ”Plan Urbanistic Zonal pentru construire imobil locuințe D+P+3E cu terasă circulabilă și pergolă”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06590, str. Nicolae Bălcescu nr. 18 ș.a.
 84. Avizul nr. 1138/Z/17.03.2022 pentru ”Reconstruire gard pe vechiul amplasament la monumentul istoric Școala – Muzeul Vrancei și amplasare a patru busturi în curtea monumentului istoric”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Școală”, cod LMI VN-II-m-B-06565, str. Vrancei (DN2D) nr. 72, sat/comună Vidra
 85. Avizul nr. 1137/M/15.03.2022 pentru ”Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric – Casa dr. Saideman - D.A.L.I.”, municipiul Focșani, intervenții asupra monumentului istoric ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1
 86. Avizul nr. 1136/Z/14.03.2022 pentru ”Extinderea funcțională și dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului ”N. N. Săveanu” Vidra”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Spitalul comunal (fără încăperile P12 și P13-parter)”, cod LMI VN-II-m-B-06566.01 ș.a., str. Valeriu Cotea nr. 7, sat/comună Vidra
 87. Avizul nr. 1135/A/14.03.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale în albia minoră a râului Putna, perimetrul BOLOTEȘTI”, comuna Bolotești
 88. Avizul nr. 1134/Z/14.03.2022 pentru ”Desființare clădire C19 - 85 m.p. destinație grup electrogen din cadrul Spitalului ”N. N. Săveanu” Vidra”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Spitalul comunal (fără încăperile P12 și P13-parter)”, cod LMI VN-II-m-B-06566.01 ș.a., str. Valeriu Cotea nr. 7, sat/comună Vidra
 89. Avizul nr. 1133/U/07.03.2022 pentru ”Plan Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă D+P+1E, foișor și împrejmuire”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Casa I. Brătilă”, cod LMI VN-II-m-B-06451, str. Oituz nr. 62 ș.a.
 90. Avizul nr. 1132/A/28.02.2022 pentru ”Amenajare iaz piscicol cu exploatare de agregate minerale”, oraș Mărășești
 91. Avizul nr. 1131/A/03.02.2022 pentru ”Regularizare și decolmatare albie minoră râu Râmna, perimetrul GUGEȘTI”, comuna Gugești
 92. Avizul nr. 1130/A/27.01.2022 pentru ”Regularizare și decolmatare albie minoră râu Șușița, perimetrul AMONTE PANCIU”, oraș Panciu
 93. Avizul nr. 1129/A/27.01.2022 pentru ”Regularizare albie minoră râu Șușița, perimetrul DOAGA, prin exploatare de agregate minerale”, comuna Garoafa
 94. Avizul nr. 1128/Z/27.01.2022 pentru ”Extindere, consolidare, recompartimentare interioară, remodelare fațade, schimbare finisaje, amenajare teren, împrejmuire – investiție inițială pe schema GBER (4.2) privind diversificarea producției la S.C. Comcereal S.A.”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Casa dr. Boiu”, cod LMI VN-II-m-B-06463, str. Republicii nr. 11 ș.a.
 95. Avizul nr. 1127/Z/26.01.2022 pentru ”Desființare C1 – locuință și C2 – garaj, construire locuință P+M și împrejmuire stradală”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Casa Gheorghe Botez”, cod LMI VN-II-m-B-06442, str. Ana Ipătescu nr. 12 ș.a.
 96. Avizul nr. 1126/M/25.01.2022 pentru ”Consolidare și restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. Maior Gheorghe Sava nr. 4B
 97. Avizul nr. 1125/A/25.01.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale în perimetrul PLOSCUȚENI”, comuna Ploscuțeni
 98. Avizul nr. 1124/A/25.01.2022 pentru ”Exploatare agregate minerale în perimetrul AVAL BEREȘTI, albia minoră a râului Siret”, municipiul Adjud
 99. Avizul nr. 1123/A/18.01.2022 pentru ”Amenajare iaz piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul ADJUD”, municipiul Adjud
 100. Avizul nr. 1122/A/13.01.2022 pentru ”Decolmatare baltă existentă prin exploatare agregate minerale, perimetrul PĂDURENI”, orașul Mărășești
 101. Avizul nr. 1121/Z/12.01.2022 pentru ”Amplasare panou informare (totem)”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Clădirea Prefecturii”, cod LMI VN-II-m-A-06461, str. Republicii nr. 71 ș.a.
 102. Avizul nr. 1120/Z/12.01.2022 pentru ”Inscripționare panou publicitar prin colantare și lipire elemente PVC”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Şcolile Armeneşti”, cod LMI VN-II-m-B-06456, str. Republicii nr. 3A-3B ș.a.
 103. Avizul nr. 1119/Z/12.01.2022 pentru ”Construire și extindere corp C5 și C8 pentru amenajare spațiu comercial”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitirul Eroilor români (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-s-B-06605, str. Mărășești nr. 70
 104. Avizul nr. 1118/Z/11.01.2022 pentru ”Împrejmuire gard”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice: ”Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-a-B-06449, str. Moldova nr. 5 ș.a.

2021


 1. Avizul nr. 1117/A/22.12.2021 pentru ”Lucrări pentru decolmatare, regularizare reprofilare albie minoră prin exploatare de agregate minerale în râul Șușița, centrul albiei, perimetrul STRĂOANE”, comuna Străoane
 2. Avizul nr. 1116/Z/21.12.2021 pentru ”Construire anexă gospodărească - garaj și magazii”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Primăria Odobeşti”, cod LMI VN-II-m-B-06533, str. Libertății nr. 113
 3. Avizul nr. 1115/M/20.12.2021 pentru ”Reabilitare și modernizare Monumentul Eroilor (1877-1878), zona parcului public și calea de acces din Centrul civic al comunei Măicănești”, intervenții la monumentul istoric și în zona de protecție a acestuia ”Monumentul Eroilor (1877-1878)”, cod LMI VN-IV-m-B-06629
 4. Avizul nr. 1114/PP/16.12.2021 pentru ”Darea în administrare Muzeului Vrancei a monumentului istoric Casa lui Moş Ion Roată, cod LMI VN-IV-m-B-06624”, comuna Câmpuri
 5. Avizul nr. 1113/Z/09.12.2021 pentru ”Amplasare casete luminoase pe fațada clădirii - construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. București
 6. Avizul nr. 1112/Z/09.12.2021 pentru ”Amplasare casete luminoase pe fațada clădirii - construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Ștefănescu”, cod LMI VN-II-m-B-06431, bd. Gării nr. 5
 7. Avizul nr. 1111/Z/09.12.2021 pentru ”Amplasare casete luminoase pe fațada clădirii - construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Ștefănescu”, cod LMI VN-II-m-B-06431, bd. Gării nr. 5
 8. Avizul nr. 1110/Z/08.12.2021 pentru ”Desființare corp C2 - magazie cu suprafața de 40,0 mp”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Școala comercială”, cod LMI VN-II-m-B-06412, str. Cotești nr. 17 ș.a.
 9. Avizul nr. 1109/Z/08.12.2021 pentru ”Refacere gard la stradă - redeschidere poartă pietonală și auto”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Blum”, cod LMI VN-II-m-B-06444, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 ș.a.
 10. Avizul nr. 1108/Z/08.12.2021 pentru ”Placare fațadă cu alucobond și montare firmă luminoasă 1,8 x 0,8 - construcție provizorie pe durata valabilității contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06460, str. Republicii nr. 16
 11. Avizul nr. 1107/A/06.12.2021 pentru ”Lucrări pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore prin exploatare de agregate minerale în râul Putna, centrul albiei, perimetrul AVAL GĂGEȘTI”, comunele Bolotești și Țifești
 12. Avizul nr. 1106/A/06.12.2021 pentru ”Lucrări pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore prin exploatare de agregate minerale în râul Putna, centrul albiei, perimetrul AMONTE GAROAFA”, comunele Bolotești și Țifești
 13. Avizul nr. 1105/A/06.12.2021 pentru ”Lucrări pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore prin exploatare de agregate minerale în râul Putna, centrul albiei, perimetrul AMONTE PUTNA”, comunele Bolotești și Țifești
 14. Avizul nr. 1104/A/03.12.2021 pentru ”Lucrări pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore prin exploatare de agregate minerale în râul Putna, centrul albiei, perimetrul PĂTRĂȘCANI”, comunele Bolotești și Țifești
 15. Avizul nr. 1103/Z/02.12.2021 pentru ”Amplasare modul tip container pentru vulcanizare și construire copertină metalică parțial închisă”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06637, str. Ștefan cel Mare nr. 8
 16. Avizul nr. 1102/U/02.12.2021 pentru ”Elaborare PUZ - construire imobil locuințe colective D+P+2E+3R”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06438, str. Greva de la Griviţa nr. 24
 17. Avizul nr. 1101/Z/02.12.2021 pentru ”Desființare locuință corp C1 și anexe C2-C3”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06450, str. aviator Muntenescu nr. 30
 18. Avizul nr. 1100/A/02.12.2021 pentru ”Lucrări pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore a râului Zăbrăuți în perimetrul ZĂBRĂUȚI”, comuna Movilița
 19. Avizul nr. 1099/A/02.12.2021 pentru ”Exploatarea agregatelor minerale pentru decolmatarea și reprofilarea albiei minore în perimetrul PUTNA-BOLOTEȘTI, râul Putna, centrul albiei”, comunele Bolotești și Țifești
 20. Avizul nr. 1098/A/16.11.2021 pentru ”Lucrări de regularizare și reprofilare albie minoră prin exploatare de agregate minerale în perimetrul AVAL NĂRUJA, râul Zăbala, centrul albiei”, comuna Năruja
 21. Avizul nr. 1097/Z/09.11.2021 pentru ”Amplasare structură publicitară - tip alucobond pe structură veche - construcție provizorie pe durata valabilității contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pichetul de Graniţă nr. 45 şi Vama Veche”, cod LMI VN-II-m-A-06419, str. Cuza Vodă nr. 21
 22. Avizul nr. 1096/Z/04.11.2021 pentru ”Montare firmă luminoasă - construcție provizorie pe durata contractului de locațiune”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Bustul lui Nicolae Filipescu”, cod LMI VN-III-m-B-06575, str. Cuza Vodă nr. 35
 23. Avizul nr. 1095/A/04.11.2021 pentru ”Extindere excavație nisip și pietriș până la cota de 118 MDM, cu finalizare iaz piscicol în perimetrul PANCIU T193, râu Șușița, terasă mal stâng”, orașul Panciu
 24. Avizul nr. 1094/Z/03.11.2021 pentru ”Realizare și dotare dispensar uman - faza Studiu de fezabilitate”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul memorial şi de arhitectură Sihleanu-Grădişteanu-Ghica”, cod LMI VN-IV-a-B-20944, str. Alexandru Sihleanu nr. 35, sat/comună Sihlea
 25. Avizul nr. 1093/A/01.11.2021 pentru ”Exploatare agregate minerale prin lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare a albiei minore în perimetrul SATU NOU, râu Șușița, centrul albiei”, orașul Panciu
 26. Avizul nr. 1092/Z/28.10.2021 pentru ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare grădiniță”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Fosta mănăstire Soveja”, cod LMI VN-II-a-A-06509, sat Dragosloveni, comuna Soveja
 27. Avizul nr. 1091/E/27.10.2021 pentru ”Propunere clasare Ansamblul Spitalului N.N. Săveanu”, str. Valeriu D. Cotea (Căliman) nr. 7, sat/comună Vidra
 28. Avizul nr. 1090/Z/27.10.2021 pentru ”Construire locuință P+M”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06652, sat/comună Tănăsoaia
 29. Avizul nr. 1089/Z/26.10.2021 pentru ”Demolare corp C2, C3, parțial C1”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Sf. Nicolae-Stroe”, cod LMI VN-II-m-B-06491, str. Duiliu Zamfirescu nr. 13 ș.a.
 30. Avizul nr. 1088/Z/25.10.2021 pentru ”Construire două imobile, hale cu structură metalică cu regim de înălțime P+1E”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitirul Eroilor români (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-s-B-06605, str. Mărăşeşti nr. 70 (Cimitirul Nordic)
 31. Avizul nr. 1087/Z/25.10.2021 pentru ”Schimbare destinație din spațiu comercial în spațiu cabinet medical, schimbare tâmplărie exterioară, compartimentare interioară”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Chiriţescu”, cod LMI VN-II-m-B-06472, str. Ştefan cel Mare nr. 27 ș.a.
 32. Avizul nr. 1086/Z/15.09.2021 pentru ”Desființare C2, C3, C4, C5 și construire anexă pe același amplasament”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06637, str. Ştefan cel Mare nr. 8
 33. Avizul nr. 1085/Z/09.09.2021 pentru ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale - faza Studiu de fezabilitate”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-A-06499 ș.a., sat/comună Bordești
 34. Avizul nr. 1084/E/02.09.2021 pentru ”Propunere clasare Casa lui Duiliu Zamfirescu”, comuna Vârteșcoiu
 35. Avizul nr. 1083/Z/02.09.2021 pentru ”Înlocuire firmă luminoasă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4 ș.a.
 36. Avizul nr. 1082/Z/24.08.2021 pentru ”Igienizare spațiu comercial B2, creare gol ușă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Ansamblul Piaţa Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 37. Avizul nr. 1081/Z/23.08.2021 pentru ”Construire teren multisport”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Castelul Sihleanu-Grădişteanu-Ghica”, cod LMI VN-IV-m-B-20944.01, str. Alexandru Sihleanu nr. 33, sat/comună Sihlea
 38. Avizul nr. 1080/Z/23.08.2021 pentru ”Construire împrejmuire la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Boiu”, cod LMI VN-II-m-B-06463, str. Republicii nr. 11 ș.a.
 39. Avizul nr. 1079/E/19.08.2021 pentru ”Propunere clasare Ansamblul casei Dimian”, municipiul Focșani, bd. Gării nr. 8
 40. Avizul nr. 1078/Z/17.08.2021 pentru ”Consolidare locuință parter și refacere acoperiș”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1
 41. Avizul nr. 1077/Z/17.08.2021 pentru ”Amenajare Parc Tineret”, oraș Mărășești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Bustul subl. Gabriel Pruncu”, cod LMI VN-IV-m-B-06630, str. Doina
 42. Avizul nr. 1076/M/17.08.2021 pentru ”Înlocuire alee pietonală și reparații/înlocuire trotuar”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Sf. Spiridon”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 41
 43. Avizul nr. 1075/Z/16.08.2021 pentru ”Construire locuință P+1E și împrejmuire la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06480, str. Gh. Tătulescu nr. 15
 44. Avizul nr. 1074/Z/16.08.2021 pentru ”Desființare locuință C1 și construire locuință P+M”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06401, str. Nicolae Bălcescu nr. 22
 45. Avizul nr. 1073/Z/28.07.2021 pentru ”Rețea telecomunicații subterană Focșani – resistematizare”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice de pe bd. Unirii, str. Cuza Vodă, bd. Independenței etc.
 46. Avizul nr. 1072/M/23.07.2021 pentru ”Consolidare, refacere fațadă și acoperiș, fără modificări arhitecturale – Casa Apostu LMI VN-II-m-B-06532 și împrejmuire”, oraș Odobești, intervenții la monumentul istoric ”Casa Apostu”, cod LMI VN-II-m-B-06532, str. Libertăţii nr. 51
 47. Avizul nr. 1071/Z/21.07.2021 pentru ”Consolidare, modernizare, extindere corp C1 și modernizare corp C2”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Primăria Odobeşti”, cod LMI VN-II-m-B-06533, str. Libertăţii nr. 113 ș.a.
 48. Avizul nr. 1070/Z/20.07.2021 pentru ”Construire Spital orășenesc”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913”, cod LMI VN-IV-m-B-06638, str. Ştefan cel Mare nr. 44
 49. Avizul nr. 1069/Z/09.07.2021 pentru ”Desființare clădiri C3 (Pavilion B) și C4 (Pavilion C)”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913”, cod LMI VN-IV-m-B-06638, str. Ştefan cel Mare nr. 44
 50. Avizul nr. 1068/Z/09.07.2021 pentru ”Demolare locuință C1, magazie C2 și garaj metalic C3”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiţei nr. 7
 51. Avizul nr. 1066/Z/06.07.2021 pentru ”Împrejmuire cu acces auto și pietonal în parcare spre str. Teiului”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Brăileanu”, cod LMI VN-II-m-B-06471, str. Ștefan cel Mare nr. 21 ș.a.
 52. Avizul nr. 1065/Z/02.07.2021 pentru ”Împrejmuire cu acces auto la str. Cuza Vodă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, str. Cuza Vodă (DJ204E Focșani-Petrești)
 53. Avizul nr. 1064/Z/01.07.2021 pentru ”Modificare montanți tâmplărie, compartimentări ușoare din ghips carton, atic parter și atic peste etaj 2 la Autorizația de construire nr. 672/12.09.2019 având scopul de Construire imobil S+P+2E – Birouri”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Leon Cracalia”, cod LMI VN-II-m-B-06421, str. Cuza Vodă nr. 41 ș.a.
 54. Avizul nr. 1063/Z/01.07.2021 pentru ”Demolare construcții C1, C2, C3, C4, C5 și C6”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9
 55. Avizul nr. 1062/M/29.06.2021 pentru ”Consolidare, restaurare și integrare în circuitul turistic Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cadrul Mănăstirii Vărzărești”, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-B-06542.02, situat în incinta ansamblului ”Mănăstirea Vărzărești”, cod LMI VN-II-a-B-06542, comuna Urechești
 56. Avizul nr. 1061/Z/25.06.2021 pentru ”Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani”, intervenții în zona de protecție a 84 de obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice
 57. Avizul nr. 1060/M/24.06.2021 pentru ”Amplasare semne distinctive pe imobilul Sediul Consiliului Județean – Prefectura Putna”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Clădirea Prefecturii”, cod LMI VN-II-m-A-06461, str. Republicii nr. 71
 58. Avizul nr. 1059/Z/17.06.2021 pentru ”Modernizare sistem de iluminat stradal”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-A-06499 și ”Cimitirul ostaşilor români şi germani (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-s-A-06614, sat/comună Bordești
 59. Avizul nr. 1058/Z/07.06.2021 pentru ”Desființare corpuri C1, C2 și construire locuință subsol + P + 1E și refacere împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-B-06464, str. Rodnei nr. 3
 60. Avizul nr. 1057/Z/07.06.2021 pentru ”Schimbare destinație din locuință în cabinet stomatologic și montare reclamă luminoasă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Sclavone”, cod LMI VN-II-m-B-06406, str. Cernei nr. 10
 61. Avizul nr. 1056/Z/28.05.2021 pentru ”Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne din municipiul Focșani - DTAC”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4 ș.a.
 62. Avizul nr. 1055/A/18.05.2021 pentru ”Drum de mare viteză Focșani - Bacău”, localitățile: Odobești, Panciu, Mărășești, Adjud, Vânători, Garoafa, Bolotești, Țifești, Movilița, Pufești, Ruginești
 63. Avizul nr. 1054/Z/17.05.2021 pentru ”Construire anexă - bucătărie de vară”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-a-B-06449, str. Moldova nr. 5 ș.a.
 64. Avizul nr. 1053/Z/17.05.2021 pentru ”Modificare temă de proiectare - schimbare culori fațade - Grădinița nr. 18”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae-Nou”, cod LMI VN-II-m-A-06454, str. Popa Șapcă nr. 7
 65. Avizul nr. 1052/Z/12.05.2021 pentru ”Extindere Rețea Metropolitană EMAN 2020_1 Focșani”, intervenții în zona de protecție a 18 monumente istorice din municipiul Focșani
 66. Avizul nr. 1051/Z/04.05.2021 pentru ”Demolare corp C2”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Liceul Alexandru Ioan Cuza corp A”, cod LMI VN-II-m-B-06424, str. Cuza Vodă nr. 47
 67. Avizul nr. 1050/Z/27.04.2021 pentru ”Aplicare folie autocolantă pe suprafață vitrată - lucrare provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 68. Avizul nr. 1049/Z/27.04.2021 pentru ”Montare firmă luminoasă (două casete și un logo) - construcție provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 69. Avizul nr. 1048/Z/27.04.2021 pentru ”Montare firmă luminoasă (două casete și un logo) - construcție provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 70. Avizul nr. 1047/Z/27.04.2021 pentru ”Aplicare folie autocolantă pe suprafață vitrată - lucrare provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 71. Avizul nr. 1046/Z/27.04.2021 pentru ”Aplicare folie autocolantă pe suprafață vitrată - lucrare provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 72. Avizul nr. 1045/Z/27.04.2021 pentru ”Amplasare firmă luminoasă (două casete și un logo) - construcție provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 73. Avizul nr. 1044/Z/27.04.2021 pentru ”Amplasare firme luminoase - construcții provizorii pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 74. Avizul nr. 1043/Z/20.04.2021 pentru ”Amenajare terasă permanentă demontabilă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 75. Avizul nr. 1042/Z/16.04.2021 pentru ”Amplasare stație GPL auto”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul eroilor vrânceni din primul război mondial (1916-1919)”, cod LMI VN-III-m-B-06588, sat/comună Vidra
 76. Avizul nr. 1041/Z/12.04.2021 pentru ”Construire locuință P+M, magazie și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9
 77. Avizul nr. 1040/EM/12.04.2021 pentru ”Declasare parțială Casa Macridescu”, municipiul Focșani, monumentul istoric ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4
 78. Avizul nr. 1039/Z/12.04.2021 pentru ”Racord LES 20 kW, montare post transformare în anvelopă prefabricată 20/0,4 kW-400 kVA, montare grup electrogen automat de 150 kVA la locul de consum Palat Administrativ-Prefectura Putna, cu traversare str. Oituz prin foraj orizontal dirijat”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Clădirea Prefecturii”, cod LMI VN-II-m-A-06461, str. Republicii nr. 71
 79. Avizul nr. 1038/Z/25.03.2021 pentru ”Modificare de temă la autorizația de construire nr. 544/06.12.2017 prin schimbare finisaje fațade”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06478, str. Tăbăcari nr. 5A-5B ș.a.
 80. Avizul nr. 1037/M/16.03.2021 pentru ”Consolidare, restaurare și punere în valoare”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Longinescu”, cod LMI VN-II-m-B-06434, bd. Gării nr. 10
 81. Avizul nr. 1036/M/15.03.2021 pentru ”Consolidare, reparare, restaurare fațade, înlocuire tâmplărie, reorganizare funcțională, refacere instalații, mansardare corp C1, reabilitare/construire împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Damian”, cod LMI VN-II-m-B-06433, bd. Gării nr. 8
 82. Avizul nr. 1035/Z/15.03.2021 pentru ”Refacere gard între vecini cu elemente din tablă, stâlpi metal, fundație beton”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Spiridon”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 41
 83. Avizul nr. 1034/Z/15.03.2021 pentru ”Construire sediu primărie”, sat/comună Câmpineanca, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06622
 84. Avizul nr. 1033/Z/15.03.2021 pentru ”Creșterea performanței energetice la Școala Gimnazială Anghel Saligny”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15 ș.a.
 85. Avizul nr. 1032/A/04.03.2021 pentru ”Drum de mare viteză Buzău - Focșani”, localitățile: Sihlea, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoaca, Vânători, Câmpineanca, Odobești, Focșani
 86. Avizul nr. 1031/Z/11.02.2021 pentru ”Desființare locuință parter și anexă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06480, str. Tătulescu nr. 15
 87. Avizul nr. 1030/Z/10.02.2021 pentru ”Construire rețea subterană și aeriană de fibră optică pentru interconectare site-uri Orange”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Aşezarea de la Focşani, punct Bariera Coteşti”, cod LMI VN-I-s-B-06339
 88. Avizul nr. 1029/Z/09.02.2021 pentru ”Construire anexă parter”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1 ș.a.
 89. Avizul nr. 1028/Z/08.02.2021 pentru ”Înființare sisteme de apă și canal în satele Căiata, Bogza și Voetin”, comuna Sihlea, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Aşezarea de la Căiata, punct Movila Mică”, cod LMI VN-I-s-B-06361 ș.a.
 90. Avizul nr. 1027/Z/03.02.2021 pentru ”Refacere gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06474, str. Ștefan cel Mare nr. 37 ș.a.
 91. Avizul nr. 1026/Z/03.02.2021 pentru ”Demolare corp C2”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1 ș.a.

2020


 1. Avizul nr. 1025/Z/17.12.2020 pentru ”Modernizare DN2L Soveja-Lepșa km 60+145-76+277”, comuna Soveja, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-A-06619, sat Dragosloveni
 2. Avizul nr. 1024/Z/07.12.2020 pentru ”Construire locuință P+M, împrejmuire și racord la utilități (puț forat)”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focşani-Petreşti
 3. Avizul nr. 1023/Z/26.11.2020 pentru ”Reabilitare/amenajare spațiu birou relații externe și dezvoltare regională”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Statuia Independenței”, cod LMI VN-III-m-B-06577, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15
 4. Avizul nr. 1022/EM/17.11.2020 pentru ”Propunere schimbare denumire monument istoric cod LMI VN-IV-m-B-06618 - Casa lui Alexandru Vlahuţă în Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță”, sat Dragosloveni, comuna Dumbrăveni
 5. Avizul nr. 1021/Z/17.11.2020 pentru ”Construire așezământ social”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Ovidenia”, cod LMI VN-II-m-B-06541, str. Alexandru Vlahuță nr. 3
 6. Avizul nr. 1020/Z/17.11.2020 pentru ”Construire birouri - punct de lucru firmă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06590, str. Nicolae Bălcescu nr. 18
 7. Avizul nr. 1019/Z/17.11.2020 pentru ”Construire anexă cu destinația de casă praznicală și mortuară”, sat Domnești, comuna Pufești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-A-06508
 8. Avizul nr. 1018/Z/16.11.2020 pentru ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare centru științe aplicate - Colegiul Național Unirea”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15
 9. Avizul nr. 1017/M/16.11.2020 pentru ”Lucrări de reparații și restaurare a monumentului istoric Statuia generalissimului Alexandr Suvorov”, cod LMI VN-III-m-B-06582, sat/comună Dumbrăveni
 10. Avizul nr. 1016/Z/11.11.2020 pentru ”Modificare de temă la autorizația de construire nr. 963/10.12.2019 prin schimbare gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06478, str. Tăbăcari nr. 5A-5B
 11. Avizul nr. 1015/Z/03.11.2020 pentru ”Amenajare grupuri sanitare Școala cu clasele I-VIII”, sat Voetin, comuna Sihlea, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916 - 1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06655, str. Bogdan Vodă
 12. Avizul nr. 1014/Z/03.11.2020 pentru ”Amenajare grupuri sanitare Școala cu clasele I-VIII Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica-corp B”, sat/comună Sihlea, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul memorial şi de arhitectură Sihleanu-Grădişteanu-Ghica”, cod LMI VN-IV-a-B-20944, str. Alexandru Sihleanu
 13. Avizul nr. 1013/M/02.11.2020 pentru ”Sistem tehnic TVCI, buton panică”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Ateneul Popular”, cod LMI VN-II-m-B-06488, Piața Unirii
 14. Avizul nr. 1012/Z/26.10.2020 pentru ”Desființare C8 – atelier tâmplărie și C11 – punct termic”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-m-B-06449.01, str. Moldova nr. 5
 15. Avizul nr. 1011/Z/05.10.2020 pentru ”Transformare pod în mansardă și compartimentări interioare nestructurale”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06400, str. Avântului nr. 11
 16. Avizul nr. 1010/Z/17.09.2020 pentru ”Amplasare panouri publicitare neluminoase”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. București
 17. Avizul nr. 1009/Z/16.09.2020 pentru ”Amplasare rampă metalică ușoară pentru acces persoane cu dizabilități și creare acces din exterior”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Fosta Cameră de comerţ”, cod LMI VN-II-m-B-06445 ș.a.
 18. Avizul nr. 1008/Z/14.09.2020 pentru ”Construire locuință duplex P+E și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focșani-Petrești
 19. Avizul nr. 1007/Z/14.09.2020 pentru ”Demolare construcție C1”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. maior Sava nr. 4B
 20. Avizul nr. 1006/Z/21.08.2020 pentru ”Construire gard, grup sanitar, garaj, pangar”, sat Podul Șchiopului, comuna Nistorești, intervenții în cadrul ansamblului monument istoric ”Schitul Valea Neagră”, cod LMI VN-II-a-A-06562
 21. Avizul nr. 1005/Z/20.08.2020 pentru ”Desființare corpuri clădiri”, sat Podul Șchiopului, comuna Nistorești, intervenții în cadrul ansamblului monument istoric ”Schitul Valea Neagră”, cod LMI VN-II-a-A-06562
 22. Avizul nr. 1004/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință P+1E și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. maior Sava nr. 4B
 23. Avizul nr. 1003/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință P+1 și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiţei nr. 7
 24. Avizul nr. 1002/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință parter, împrejmuire și branșament electric”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focşani-Petreşti
 25. Avizul nr. 1001/Z/17.08.2020 pentru ”Plan Urbanistic Zonal – Construire imobil D+P+5E+6R cu birouri și spații comerciale la parter și locuințe colective la etaje”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15
 26. Avizul nr. 1000/Z/17.08.2020 pentru ”Extindere, mansardare și consolidare construcții existente”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06481, str. Timiș nr. 4
 27. Avizul nr. 999/M/17.08.2020 pentru ”Reparații fațadă biserică”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, cod LMI VN-II-m-A-06489, Piața Unirii nr. 5
 28. Avizul nr. 998/Z/17.08.2020 pentru ”Reparații scări exterioare și împrejmuire, asfaltare curte, teren de sport și creare accesuri din str. Ion Basgan și str. L. Bălănuță”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman”, cod LMI VN-II-a-A-06447, str. Mare a Unirii nr. 28
 29. Avizul nr. 997/Z/10.08.2020 pentru ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Focșani”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Piața Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 30. Avizul nr. 996/U/14.07.2020 pentru ”Întocmire Plan Urbanistic Zonal - realizare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la Colegiul Național Emil Botta”, municipiul Adjud, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertăţii nr. 15
 31. Avizul nr. 995/Z/14.07.2020 pentru ”Refacere acoperiș, fațade și gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Vila Cicinetta”, cod LMI VN-II-m-B-06492, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6 ș.a.
 32. Avizul nr. 994/Z/14.07.2020 pentru ”Amenajare peisageră a curții”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. Sava Maior nr. 4B
 33. Avizul nr. 993/Z/02.07.2020 pentru ”Amplasare reclamă – construcție provizorie pe durata valabilității contractului de locațiune”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 34. Avizul nr. 992/Z/25.06.2020 pentru ”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe S+P+4”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Tribunalul judeţean”, cod LMI VN-II-m-A-06417, str. Cuza Vodă nr. 8
 35. Avizul nr. 991/Z/23.06.2020 pentru ”Construire garaje C1, C2, C3 și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 36. Avizul nr. 990/Z/23.06.2020 pentru ”Amplasare chioșc tip rulotă sezonieră pentru comercializare produse alimentare”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman”, cod LMI VN-II-a-A-06447, str. Mare a Unirii nr. 28
 37. Avizul nr. 989/Z/23.06.2020 pentru ”Închidere balcon cu tâmplărie PVC”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Ovidenia nr. 11
 38. Avizul nr. 988/Z/18.06.2020 pentru ”Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Teatrul Maior Gh. Pastia”, cod LMI VN-II-m-A-06462, str. Republicii nr. 73
 39. Avizul nr. 987/U/28.05.2020 pentru ”Elaborare PUZ consolidare, extindere și mansardare locuință existentă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06401, str. Nicolae Bălcescu nr. 22
 40. Avizul nr. 986/Z/28.05.2020 pentru ”Construire locuință P+1E”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa I. Brătilă”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Oituz nr. 62
 41. Avizul nr. 985/M/28.05.2020 pentru ”Consolidare și restaurare secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Alaci (fost pension)”, cod LMI VN-II-m-B-06430, bd. Gării nr. 1
 42. Avizul nr. 984/Z/22.05.2020 pentru ”Amplasare constructive provizorie-birou din containere prefabricate, împrejmuire și racordare rețea electrică, apă, canalizare”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, bd. Gării nr. 22
 43. Avizul nr. 983/M/28.04.2020 pentru ”Lucrări curente de reparații și întreținere: vopsire învelitoare și zugrăveli exterioare”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-m-A-06485.01, bd. Unirii nr. 22
 44. Avizul nr. 982/Z/28.04.2020 pentru ”Construire locuință P+M și împrejmuire”, comuna Vidra, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Școală”, cod LMI VN-II-m-B-06565, sat/comună Vidra
 45. Avizul nr. 981/Z/10.04.2020 pentru ”Reabilitare străzi: Plevnei, Mitropolit Varlaam, Carpați, Constituției”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 46. Avizul nr. 980/Z/02.04.2020 pentru ”Reabilitare energetică și lucrări conexe sediu DGASPC Vrancea”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, bd. Gării nr. 22
 47. Aviz nr. 979/Z/31.03.2020 pentru ”Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet în jud. Vrancea cu racordarea la rețeaua de energie electrică existentă printr-un branșament nou”, comuna Tănăsoaia, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06652, sat/comună Tănăsoaia
 48. Aviz nr. 978/Z/31.03.2020 pentru ”Refacere infrastructură străzi, sistematizare pe verticală, parcări și spații verzi str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson str. Mărășești și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare (tronson bd. Unirii și str. Eroilor (tronson Ștefan cel Mare și bd. Dimitrie Cantemir), str. Vămii”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42 ș.a.
 49. Aviz nr. 977/Z/18.03.2020 pentru ”Refacere acoperiș și extindere locuință pe platformă betonată”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pivnița casei Nistor”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 40
 50. Aviz nr. 976/Z/18.03.2020 pentru ”Amenajare și recompartimentare apartament”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06460, str. Republicii nr. 16
 51. Aviz nr. 975/Z/17.03.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar (indicator) pentru dirijarea clienților și furnizorilor”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 52. Aviz nr. 974/Z/09.03.2020 pentru ”Instalare reclamă luminoasă pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 53. Aviz nr. 973/Z/24.02.2020 pentru ”Modificare fațadă, amplasare terasă exterioară”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 54. Aviz nr. 972/Z/14.02.2020 pentru ”Modificare temă de proiectare arhitectură – Reabilitarea sistemului de termoficare urbană-PT 23, PT 43, PT 5, PT 46, PT 44, reabilitare PT 5, T 107, P 5644”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 55. Aviz nr. 971/Z/13.02.2020 pentru ”Construire spălătorie auto automată în sistem de autoservire (self service)-construcție provizorie”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Beciul Domnesc”, cod LMI VN-II-m-A-06525, str. Beciul Domnesc nr. 8
 56. Avizul nr. 970/M/03.02.2020 pentru ”Amplasare mijloc publicitar fațadă clădire-construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Giurgea”, cod LMI VN-II-m-B-06477, str. Tăbăcari, nr. 3
 57. Aviz nr. 969/Z/27.01.2020 pentru ”Amplasare reclamă luminoasă pe fațadă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 58. Aviz nr. 968/Z/21.01.2020 pentru ”Recompartimentare și amenajare apartament, modificare gol fereastră dormitor fără modificări structurale”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae-Vechi”, cod LMI VN-II-m-B-06411, str. Coteşti nr. 1
 59. Aviz nr. 967/M/21.01.2020 pentru ”Modernizarea reabilitarea și dotarea așezământului cultural cinematograf și bibliotecă orășenească”, oraș Odobești, intervenții la monumentul istoric”Casa dr. Georgescu”, cod LMI VN-II-m-B-06534, str. Libertății nr. 124
 60. Aviz nr. 966/Z/20.01.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar tip back-light construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe-Nord”, cod LMI VN-II-a-B-06439, Bd. Independenţei 20
 61. Aviz nr. 965/Z/20.01.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar tip back-light construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pichetul de graniță nr. 45 și Vama Veche”, cod LMI VN-II-m-A-06419, Str. Cuza Vodă nr. 21
 62. Aviz nr. 964/Z/17.01.2020 pentru ”Montare panou publicitar”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric”Biserica Sf. Nicolae-Nou”, str. Popa Șapcă nr. 7, cod LMI VN-II-m-A-06454
 63. Avizul nr. 963/Z/08.01.2020 pentru ”Supraetajare, extindere, amenajare parcare autovehicule și renunțare la gardul de la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06481, str. Timiș nr. 4

Please publish modules in offcanvas position.