Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Protecția datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal. În document pot fi consultate următoarele categorii de informații relevante:

1. Definirea unor termeni

2. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal și legalitatea prelucrării acestora

3. Scopurile și baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal

4. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

5. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

6. Sursa datelor cu caracter personal

7. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

8. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

9. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare

10. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea

ELEMENTE DE NOUTATE în protecția datelor cu caracter personal

LEGISLAȚIE - documente de referință

DECIZIA A.N.S.P.D.C.P. nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

FORMULAR (PLÂNGERE) al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal

DECLARAȚIE privind exprimarea acordului pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal

CERERE pentru exercitarea dreptului de acces

CERERE pentru exercitarea dreptului la opoziție

CERERE pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

CERERE pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

CERERE pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Please publish modules in offcanvas position.