Condițiile de acces în sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea

 • Accesul în sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea este permis doar cu nasul și gura acoperite, utilizarea dezinfectantului pentru mâini la intrarea în clădire și limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m.
 • În perioada stării de alertă, în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, încurajăm beneficiarii să utilizeze în continuare mijloacele de comunicare electronică.
 • Pe pagina de internet a instituției vă stau la dispoziție informațiile și formularele-tip necesare avizării intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție, solicitării exercitării dreptului de preemțiune, plății electronice a taxelor aferente eliberării avizelor etc.
 • Documentația necesară avizării intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție este disponibilă pentru consultare AICI și AICI.
 • Documentația de avizare a intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție va fi transmisă în format tipărit prin poștă/curier sau depusă la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Vrancea, telefon 0237 226 201 și în format electronic la adresa de email djcvrancea@gmail.com, direct sau prin intermediul site-urilor de transfer fișiere. Precizăm că nu este necesară prezența ștampilelor și semnăturilor în documentația electronică, conformitatea acesteia urmând a fi stabilită prin compararea cu exemplarul tipărit.
 • Documentațiile vor fi supuse analizei Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10 Buzău numai după transmiterea documentației în format tipărit ȘI electronic către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.
 • Plata taxei de avizare se va realiza de către beneficiar în numerar la sediul instituției sau prin mijloace electronice în contul RO32TREZ69120E365000XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Focșani, beneficiar Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, CIF: 4350556, în baza facturii comunicate fizic sau electronic.
 • În cazul plății prin mijloace electronice, avizul original va putea fi ridicat/transmis beneficiarului numai după confirmarea de plată a taxei de avizare.
 • Documentația anexată solicitării va fi transmisă în format tipărit la sediul instituției sau electronic la adresa de email djcvrancea@gmail.com și trebuie să cuprindă următoarele documente: act de proprietate, extras de carte funciară, carte/buletin de identitate sau certificat de înregistrare fiscală, mandat sau procură (dacă este cazul).
 • Solicitările privind eliberarea avizelor de supraveghere arheologică pentru exploatarea agregatelor minerale (balastiere) vor fi transmise în format tipărit și electronic, în aceleași condiții precizate mai sus, însoțite de următoarele documente: memoriu tehnic, certificat de urbanism/autorizație de construire (copie), contract de închiriere/concesiune (copie), alte avize și acorduri obținute (copie), fișa perimetrului de exploatare, contractul de supraveghere arheologică a perimetrului (copie).
 • Pentru orice alte informații vă stăm la dispoziție la nr. de telefon: 0237 226 201, 0729 676 776 și la adresa de e-mail djcvrancea@gmail.com, de luni până joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00.