Comisia Zonală a Monumentelor Istorice

Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) nr. 10 Buzău - luna martie - este programată în data de 11 martie 2020, începând cu ora 10.00, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, telefon 0238 723 050, e-mail djcbuzau@gmail.com.

Până la data de 26 februarie 2021, ora 14.00, vor fi transmise documentațiile de avizare în format tipărit și electronic, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, și
la adresa de e-mail djcvrancea@gmail.com.

Documentațiile transmise ulterior nu vor intra pe ordinea de zi a ședinței din data de 11 martie 2021.

Potrivit art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/28.03.2013), la ședințele CZMI nr. 10 Buzău participă proiectanții elaboratori ai documentațiilor pentru a-și susține proiectele supuse analizei, sub rezerva deciziei CZMI nr. 10 Buzău de a amâna analiza documentațiilor, în cazul lipsei proiectanților.

1. Ordinea de zi a ședinței CZMI (luna martie 2021)

2. Deciziile CZMI (luna martie 2021)