Ședințele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice


Ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (CZMI) nr. 10 Buzău - luna august - este programată în data de 12 august 2021, începând cu ora 10.00, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, telefon 0238 723 050, e-mail djcbuzau@gmail.com.

Documentațiile de avizare în format tipărit și electronic vor fi transmise până la data de 2 august 2021, ora 16.30, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din Focșani, str. Nicolae Titulescu nr. 1, și la adresa de e-mail djcvrancea@gmail.com.

Documentațiile transmise ulterior nu vor intra pe ordinea de zi a ședinței din data de 12 august 2021.

Numai documentațiile complete și conforme, identice din punct de vedere al conținutului în format tipărit și electronic, vor fi supuse analizei Comisiei.

Potrivit art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (Ordinul Ministrului Culturii nr. 2173/28.03.2013), la ședințele CZMI nr. 10 Buzău participă proiectanții elaboratori ai documentațiilor pentru a-și susține proiectele supuse analizei, sub rezerva deciziei CZMI nr. 10 Buzău de a amâna analiza documentațiilor, în cazul lipsei proiectanților.