sigla noua test V1 djc

Apel de proiecte cu un buget total de 3 milioane de lei pentru intervenții asupra monumentelor istorice

Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), lansează un nou apel de finanțare pentru punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol și pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice ale intervenţiilor asupra monumentelor istorice.

Suma disponibilă pentru demararea acestui apel este de 3.000.000 lei, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 30 noiembrie 2024. Finanțarea proiectelor selectate va fi asigurată prin Timbrul Monumentelor Istorice.

Pot beneficia de finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.

Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul acestei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:

subprogramul proiectare - elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale – 1.000.000 lei;
subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) – 1.500.000 lei.

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor în sesiunea curentă de finanțare este 14 decembrie 2023, ora 14.00, iar depunerea cererilor de finanțare se va desfășura exclusiv online, începând cu data de 17 noiembrie 2023 pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro.

Suma alocată pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei, constituită conform Procedurii privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice reglementată prin HG 691/2019.

Priorităţile anuale ale Ministerului Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului în vederea finanţării prin TMI sunt punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol; angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice și contribuţia la programe naţionale şi internaționale dedicate patrimoniului cultural.

SURSA - Ministerul Culturii

Please publish modules in offcanvas position.