Planul anual de inspecții

Inspecțiile planificate de către Direcție Județeană pentru Cultură Vrancea în anul 2020 la monumentele istorice (patrimoniu construit și situri arheologice), precum și la deținătorii de bunuri culturale pot fi vizualizate