Avize eliberate în temeiul Legii nr. 422/2001 pentru intervenții asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție

2020

 1. Avizul nr. 1010/Z/17.09.2020 pentru ”Amplasare panouri publicitare neluminoase”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. București
 2. Avizul nr. 1009/Z/16.09.2020 pentru ”Amplasare rampă metalică ușoară pentru acces persoane cu dizabilități și creare acces din exterior”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Fosta Cameră de comerţ”, cod LMI VN-II-m-B-06445 ș.a.
 3. Avizul nr. 1008/Z/14.09.2020 pentru ”Construire locuință duplex P+E și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focșani-Petrești
 4. Avizul nr. 1007/Z/14.09.2020 pentru ”Demolare construcție C1”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. maior Sava nr. 4B
 5. Avizul nr. 1006/Z/21.08.2020 pentru ”Construire gard, grup sanitar, garaj, pangar”, sat Podul Șchiopului, comuna Nistorești, intervenții în cadrul ansamblului monument istoric ”Schitul Valea Neagră”, cod LMI VN-II-a-A-06562
 6. Avizul nr. 1005/Z/20.08.2020 pentru ”Desființare corpuri clădiri”, sat Podul Șchiopului, comuna Nistorești, intervenții în cadrul ansamblului monument istoric ”Schitul Valea Neagră”, cod LMI VN-II-a-A-06562
 7. Avizul nr. 1004/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință P+1E și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. maior Sava nr. 4B
 8. Avizul nr. 1003/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință P+1 și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiţei nr. 7
 9. Avizul nr. 1002/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință parter, împrejmuire și branșament electric”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focşani-Petreşti
 10. Avizul nr. 1001/Z/17.08.2020 pentru ”Plan Urbanistic Zonal – Construire imobil D+P+5E+6R cu birouri și spații comerciale la parter și locuințe colective la etaje”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15
 11. Avizul nr. 1000/Z/17.08.2020 pentru ”Extindere, mansardare și consolidare construcții existente”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06481, str. Timiș nr. 4
 12. Avizul nr. 999/M/17.08.2020 pentru ”Reparații fațadă biserică”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, cod LMI VN-II-m-A-06489, Piața Unirii nr. 5
 13. Avizul nr. 998/Z/17.08.2020 pentru ”Reparații scări exterioare și împrejmuire, asfaltare curte, teren de sport și creare accesuri din str. Ion Basgan și str. L. Bălănuță”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman”, cod LMI VN-II-a-A-06447, str. Mare a Unirii nr. 28
 14. Avizul nr. 997/Z/10.08.2020 pentru ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Focșani”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Piața Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 15. Avizul nr. 996/U/14.07.2020 pentru ”Întocmire Plan Urbanistic Zonal - realizare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la Colegiul Național Emil Botta”, municipiul Adjud, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertăţii nr. 15
 16. Avizul nr. 995/Z/14.07.2020 pentru ”Refacere acoperiș, fațade și gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Vila Cicinetta”, cod LMI VN-II-m-B-06492, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6 ș.a.
 17. Avizul nr. 994/Z/14.07.2020 pentru ”Amenajare peisageră a curții”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. Sava Maior nr. 4B
 18. Avizul nr. 993/Z/02.07.2020 pentru ”Amplasare reclamă – construcție provizorie pe durata valabilității contractului de locațiune”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 19. Avizul nr. 992/Z/25.06.2020 pentru ”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe S+P+4”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Tribunalul judeţean”, cod LMI VN-II-m-A-06417, str. Cuza Vodă nr. 8
 20. Avizul nr. 991/Z/23.06.2020 pentru ”Construire garaje C1, C2, C3 și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 21. Avizul nr. 990/Z/23.06.2020 pentru ”Amplasare chioșc tip rulotă sezonieră pentru comercializare produse alimentare”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman”, cod LMI VN-II-a-A-06447, str. Mare a Unirii nr. 28
 22. Avizul nr. 989/Z/23.06.2020 pentru ”Închidere balcon cu tâmplărie PVC”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Ovidenia nr. 11
 23. Avizul nr. 988/Z/18.06.2020 pentru ”Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Teatrul Maior Gh. Pastia”, cod LMI VN-II-m-A-06462, str. Republicii nr. 73
 24. Avizul nr. 987/U/28.05.2020 pentru ”Elaborare PUZ consolidare, extindere și mansardare locuință existentă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06401, str. Nicolae Bălcescu nr. 22
 25. Avizul nr. 986/Z/28.05.2020 pentru ”Construire locuință P+1E”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa I. Brătilă”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Oituz nr. 62
 26. Avizul nr. 985/M/28.05.2020 pentru ”Consolidare și restaurare secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Alaci (fost pension)”, cod LMI VN-II-m-B-06430, bd. Gării nr. 1
 27. Avizul nr. 984/Z/22.05.2020 pentru ”Amplasare constructive provizorie-birou din containere prefabricate, împrejmuire și racordare rețea electrică, apă, canalizare”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, bd. Gării nr. 22
 28. Avizul nr. 983/M/28.04.2020 pentru ”Lucrări curente de reparații și întreținere: vopsire învelitoare și zugrăveli exterioare”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-m-A-06485.01, bd. Unirii nr. 22
 29. Avizul nr. 982/Z/28.04.2020 pentru ”Construire locuință P+M și împrejmuire”, comuna Vidra, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Școală”, cod LMI VN-II-m-B-06565, sat/comună Vidra
 30. Avizul nr. 981/Z/10.04.2020 pentru ”Reabilitare străzi: Plevnei, Mitropolit Varlaam, Carpați, Constituției”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 31. Avizul nr. 980/Z/02.04.2020 pentru ”Reabilitare energetică și lucrări conexe sediu DGASPC Vrancea”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, bd. Gării nr. 22
 32. Aviz nr. 979/Z/31.03.2020 pentru ”Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet în jud. Vrancea cu racordarea la rețeaua de energie electrică existentă printr-un branșament nou”, comuna Tănăsoaia, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06652, sat/comună Tănăsoaia
 33. Aviz nr. 978/Z/31.03.2020 pentru ”Refacere infrastructură străzi, sistematizare pe verticală, parcări și spații verzi str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson str. Mărășești și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare (tronson bd. Unirii și str. Eroilor (tronson Ștefan cel Mare și bd. Dimitrie Cantemir), str. Vămii”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42 ș.a.
 34. Aviz nr. 977/Z/18.03.2020 pentru ”Refacere acoperiș și extindere locuință pe platformă betonată”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pivnița casei Nistor”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 40
 35. Aviz nr. 976/Z/18.03.2020 pentru ”Amenajare și recompartimentare apartament”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06460, str. Republicii nr. 16
 36. Aviz nr. 975/Z/17.03.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar (indicator) pentru dirijarea clienților și furnizorilor”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 37. Aviz nr. 974/Z/09.03.2020 pentru ”Instalare reclamă luminoasă pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 38. Aviz nr. 973/Z/24.02.2020 pentru ”Modificare fațadă, amplasare terasă exterioară”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 39. Aviz nr. 972/Z/14.02.2020 pentru ”Modificare temă de proiectare arhitectură – Reabilitarea sistemului de termoficare urbană-PT 23, PT 43, PT 5, PT 46, PT 44, reabilitare PT 5, T 107, P 5644”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 40. Aviz nr. 971/Z/13.02.2020 pentru ”Construire spălătorie auto automată în sistem de autoservire (self service)-construcție provizorie”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Beciul Domnesc”, cod LMI VN-II-m-A-06525, str. Beciul Domnesc nr. 8
 41. Avizul nr. 970/M/03.02.2020 pentru ”Amplasare mijloc publicitar fațadă clădire-construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Giurgea”, cod LMI VN-II-m-B-06477, str. Tăbăcari, nr. 3
 42. Aviz nr. 969/Z/27.01.2020 pentru ”Amplasare reclamă luminoasă pe fațadă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 43. Aviz nr. 968/Z/21.01.2020 pentru ”Recompartimentare și amenajare apartament, modificare gol fereastră dormitor fără modificări structurale”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae-Vechi”, cod LMI VN-II-m-B-06411, str. Coteşti nr. 1
 44. Aviz nr. 967/M/21.01.2020 pentru ”Modernizarea reabilitarea și dotarea așezământului cultural cinematograf și bibliotecă orășenească”, oraș Odobești, intervenții la monumentul istoric”Casa dr. Georgescu”, cod LMI VN-II-m-B-06534, str. Libertății nr. 124
 45. Aviz nr. 966/Z/20.01.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar tip back-light construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe-Nord”, cod LMI VN-II-a-B-06439, Bd. Independenţei 20
 46. Aviz nr. 965/Z/20.01.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar tip back-light construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pichetul de graniță nr. 45 și Vama Veche”, cod LMI VN-II-m-A-06419, Str. Cuza Vodă nr. 21
 47. Aviz nr. 964/Z/17.01.2020 pentru ”Montare panou publicitar”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric”Biserica Sf. Nicolae-Nou”, str. Popa Șapcă nr. 7, cod LMI VN-II-m-A-06454
 48. Avizul nr. 963/Z/08.01.2020 pentru ”Supraetajare, extindere, amenajare parcare autovehicule și renunțare la gardul de la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06481, str. Timiș nr. 4