Avize emise în temeiul Legii nr. 422/2001 și OG nr. 43/2000


2021


 1. Avizul nr. 1085/Z/09.09.2021 pentru ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale - faza Studiu de fezabilitate”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-A-06499 ș.a., sat/comună Bordești
 2. Avizul nr. 1084/E/02.09.2021 pentru ”Propunere clasare Casa lui Duiliu Zamfirescu”, comuna Vârteșcoiu
 3. Avizul nr. 1083/Z/02.09.2021 pentru ”Înlocuire firmă luminoasă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4 ș.a.
 4. Avizul nr. 1082/Z/24.08.2021 pentru ”Igienizare spațiu comercial B2, creare gol ușă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Ansamblul Piaţa Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 5. Avizul nr. 1081/Z/23.08.2021 pentru ”Construire teren multisport”, mintervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Castelul Sihleanu-Grădişteanu-Ghica”, cod LMI VN-IV-m-B-20944.01, str. Alexandru Sihleanu nr. 33, sat/comună Sihlea
 6. Avizul nr. 1080/Z/23.08.2021 pentru ”Construire împrejmuire la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Boiu”, cod LMI VN-II-m-B-06463, str. Republicii nr. 11 ș.a.
 7. Avizul nr. 1079/E/19.08.2021 pentru ”Propunere clasare Ansamblul casei Dimian”, municipiul Focșani, bd. Gării nr. 8
 8. Avizul nr. 1078/Z/17.08.2021 pentru ”Consolidare locuință parter și refacere acoperiș”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1
 9. Avizul nr. 1077/Z/17.08.2021 pentru ”Amenajare Parc Tineret”, oraș Mărășești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Bustul subl. Gabriel Pruncu”, cod LMI VN-IV-m-B-06630, str. Doina
 10. Avizul nr. 1076/M/17.08.2021 pentru ”Înlocuire alee pietonală și reparații/înlocuire trotuar”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Sf. Spiridon”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 41
 11. Avizul nr. 1075/Z/16.08.2021 pentru ”Construire locuință P+1E și împrejmuire la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06480, str. Gh. Tătulescu nr. 15
 12. Avizul nr. 1074/Z/16.08.2021 pentru ”Desființare locuință C1 și construire locuință P+M”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06401, str. Nicolae Bălcescu nr. 22
 13. Avizul nr. 1073/Z/28.07.2021 pentru ”Rețea telecomunicații subterană Focșani – resistematizare”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice de pe bd. Unirii, str. Cuza Vodă, bd. Independenței etc.
 14. Avizul nr. 1072/M/23.07.2021 pentru ”Consolidare, refacere fațadă și acoperiș, fără modificări arhitecturale – Casa Apostu LMI VN-II-m-B-06532 și împrejmuire”, oraș Odobești, intervenții la monumentul istoric ”Casa Apostu”, cod LMI VN-II-m-B-06532, str. Libertăţii nr. 51
 15. Avizul nr. 1071/Z/21.07.2021 pentru ”Consolidare, modernizare, extindere corp C1 și modernizare corp C2”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Primăria Odobeşti”, cod LMI VN-II-m-B-06533, str. Libertăţii nr. 113 ș.a.
 16. Avizul nr. 1070/Z/20.07.2021 pentru ”Construire Spital orășenesc”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913”, cod LMI VN-IV-m-B-06638, str. Ştefan cel Mare nr. 44
 17. Avizul nr. 1069/Z/09.07.2021 pentru ”Desființare clădiri C3 (Pavilion B) și C4 (Pavilion C)”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor Regimentului 10 Putna căzuţi în 1913”, cod LMI VN-IV-m-B-06638, str. Ştefan cel Mare nr. 44
 18. Avizul nr. 1068/Z/09.07.2021 pentru ”Demolare locuință C1, magazie C2 și garaj metalic C3”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiţei nr. 7
 19. Avizul nr. 1066/Z/06.07.2021 pentru ”Împrejmuire cu acces auto și pietonal în parcare spre str. Teiului”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Brăileanu”, cod LMI VN-II-m-B-06471, str. Ștefan cel Mare nr. 21 ș.a.
 20. Avizul nr. 1065/Z/02.07.2021 pentru ”Împrejmuire cu acces auto la str. Cuza Vodă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, str. Cuza Vodă (DJ204E Focșani-Petrești)
 21. Avizul nr. 1064/Z/01.07.2021 pentru ”Modificare montanți tâmplărie, compartimentări ușoare din ghips carton, atic parter și atic peste etaj 2 la Autorizația de construire nr. 672/12.09.2019 având scopul de Construire imobil S+P+2E – Birouri”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Leon Cracalia”, cod LMI VN-II-m-B-06421, str. Cuza Vodă nr. 41 ș.a.
 22. Avizul nr. 1063/Z/01.07.2021 pentru ”Demolare construcții C1, C2, C3, C4, C5 și C6”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9
 23. Avizul nr. 1062/M/29.06.2021 pentru ”Consolidare, restaurare și integrare în circuitul turistic Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cadrul Mănăstirii Vărzărești”, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-B-06542.02, situat în incinta ansamblului ”Mănăstirea Vărzărești”, cod LMI VN-II-a-B-06542, comuna Urechești
 24. Avizul nr. 1061/Z/25.06.2021 pentru ”Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani”, intervenții în zona de protecție a 84 de obiective înscrise în Lista Monumentelor Istorice
 25. Avizul nr. 1060/M/24.06.2021 pentru ”Amplasare semne distinctive pe imobilul Sediul Consiliului Județean – Prefectura Putna”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Clădirea Prefecturii”, cod LMI VN-II-m-A-06461, str. Republicii nr. 71
 26. Avizul nr. 1059/Z/17.06.2021 pentru ”Modernizare sistem de iluminat stradal”, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-A-06499 și ”Cimitirul ostaşilor români şi germani (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-s-A-06614, sat/comună Bordești
 27. Avizul nr. 1058/Z/07.06.2021 pentru ”Desființare corpuri C1, C2 și construire locuință subsol + P + 1E și refacere împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-B-06464, str. Rodnei nr. 3
 28. Avizul nr. 1057/Z/07.06.2021 pentru ”Schimbare destinație din locuință în cabinet stomatologic și montare reclamă luminoasă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Sclavone”, cod LMI VN-II-m-B-06406, str. Cernei nr. 10
 29. Avizul nr. 1056/Z/28.05.2021 pentru ”Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne din municipiul Focșani - DTAC”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4 ș.a.
 30. Avizul nr. 1055/A/18.05.2021 pentru ”Drum de mare viteză Focșani - Bacău”, localitățile: Odobești, Panciu, Mărășești, Adjud, Vânători, Garoafa, Bolotești, Țifești, Movilița, Pufești, Ruginești
 31. Avizul nr. 1054/Z/17.05.2021 pentru ”Construire anexă - bucătărie de vară”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-a-B-06449, str. Moldova nr. 5 ș.a.
 32. Avizul nr. 1053/Z/17.05.2021 pentru ”Modificare temă de proiectare - schimbare culori fațade - Grădinița nr. 18”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae-Nou”, cod LMI VN-II-m-A-06454, str. Popa Șapcă nr. 7
 33. Avizul nr. 1052/Z/12.05.2021 pentru ”Extindere Rețea Metropolitană EMAN 2020_1 Focșani”, intervenții în zona de protecție a 18 monumente istorice din municipiul Focșani
 34. Avizul nr. 1051/Z/04.05.2021 pentru ”Demolare corp C2”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Liceul Alexandru Ioan Cuza corp A”, cod LMI VN-II-m-B-06424, str. Cuza Vodă nr. 47
 35. Avizul nr. 1050/Z/27.04.2021 pentru ”Aplicare folie autocolantă pe suprafață vitrată - lucrare provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 36. Avizul nr. 1049/Z/27.04.2021 pentru ”Montare firmă luminoasă (două casete și un logo) - construcție provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 37. Avizul nr. 1048/Z/27.04.2021 pentru ”Montare firmă luminoasă (două casete și un logo) - construcție provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 38. Avizul nr. 1047/Z/27.04.2021 pentru ”Aplicare folie autocolantă pe suprafață vitrată - lucrare provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 39. Avizul nr. 1046/Z/27.04.2021 pentru ”Aplicare folie autocolantă pe suprafață vitrată - lucrare provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 40. Avizul nr. 1045/Z/27.04.2021 pentru ”Amplasare firmă luminoasă (două casete și un logo) - construcție provizorie pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. Bucureşti
 41. Avizul nr. 1044/Z/27.04.2021 pentru ”Amplasare firme luminoase - construcții provizorii pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 42. Avizul nr. 1043/Z/20.04.2021 pentru ”Amenajare terasă permanentă demontabilă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 43. Avizul nr. 1042/Z/16.04.2021 pentru ”Amplasare stație GPL auto”, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul eroilor vrânceni din primul război mondial (1916-1919)”, cod LMI VN-III-m-B-06588, sat/comună Vidra
 44. Avizul nr. 1041/Z/12.04.2021 pentru ”Construire locuință P+M, magazie și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae”, cod LMI VN-II-m-B-06437, str. Ghioceilor nr. 9
 45. Avizul nr. 1040/EM/12.04.2021 pentru ”Declasare parțială Casa Macridescu”, municipiul Focșani, monumentul istoric ”Casa Macridescu”, cod LMI VN-II-m-B-06415, str. Cuza Vodă nr. 4
 46. Avizul nr. 1039/Z/12.04.2021 pentru ”Racord LES 20 kW, montare post transformare în anvelopă prefabricată 20/0,4 kW-400 kVA, montare grup electrogen automat de 150 kVA la locul de consum Palat Administrativ-Prefectura Putna, cu traversare str. Oituz prin foraj orizontal dirijat”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Clădirea Prefecturii”, cod LMI VN-II-m-A-06461, str. Republicii nr. 71
 47. Avizul nr. 1038/Z/25.03.2021 pentru ”Modificare de temă la autorizația de construire nr. 544/06.12.2017 prin schimbare finisaje fațade”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06478, str. Tăbăcari nr. 5A-5B ș.a.
 48. Avizul nr. 1037/M/16.03.2021 pentru ”Consolidare, restaurare și punere în valoare”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Longinescu”, cod LMI VN-II-m-B-06434, bd. Gării nr. 10
 49. Avizul nr. 1036/M/15.03.2021 pentru ”Consolidare, reparare, restaurare fațade, înlocuire tâmplărie, reorganizare funcțională, refacere instalații, mansardare corp C1, reabilitare/construire împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Damian”, cod LMI VN-II-m-B-06433, bd. Gării nr. 8
 50. Avizul nr. 1035/Z/15.03.2021 pentru ”Refacere gard între vecini cu elemente din tablă, stâlpi metal, fundație beton”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Spiridon”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 41
 51. Avizul nr. 1034/Z/15.03.2021 pentru ”Construire sediu primărie”, sat/comună Câmpineanca, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06622
 52. Avizul nr. 1033/Z/15.03.2021 pentru ”Creșterea performanței energetice la Școala Gimnazială Anghel Saligny”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15 ș.a.
 53. Avizul nr. 1032/A/04.03.2021 pentru ”Drum de mare viteză Buzău - Focșani”, localitățile: Sihlea, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoaca, Vânători, Câmpineanca, Odobești, Focșani
 54. Avizul nr. 1031/Z/11.02.2021 pentru ”Desființare locuință parter și anexă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06480, str. Tătulescu nr. 15
 55. Avizul nr. 1030/Z/10.02.2021 pentru ”Construire rețea subterană și aeriană de fibră optică pentru interconectare site-uri Orange”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Aşezarea de la Focşani, punct Bariera Coteşti”, cod LMI VN-I-s-B-06339
 56. Avizul nr. 1029/Z/09.02.2021 pentru ”Construire anexă parter”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1 ș.a.
 57. Avizul nr. 1028/Z/08.02.2021 pentru ”Înființare sisteme de apă și canal în satele Căiata, Bogza și Voetin”, comuna Sihlea, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Aşezarea de la Căiata, punct Movila Mică”, cod LMI VN-I-s-B-06361 ș.a.
 58. Avizul nr. 1027/Z/03.02.2021 pentru ”Refacere gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06474, str. Ștefan cel Mare nr. 37 ș.a.
 59. Avizul nr. 1026/Z/03.02.2021 pentru ”Demolare corp C2”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice ”Casa dr. Saideman”, cod LMI VN-II-m-B-06482, str. Nicolae Titulescu nr. 1 ș.a.

2020


 1. Avizul nr. 1025/Z/17.12.2020 pentru ”Modernizare DN2L Soveja-Lepșa km 60+145-76+277”, comuna Soveja, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-A-06619, sat Dragosloveni
 2. Avizul nr. 1024/Z/07.12.2020 pentru ”Construire locuință P+M, împrejmuire și racord la utilități (puț forat)”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focşani-Petreşti
 3. Avizul nr. 1023/Z/26.11.2020 pentru ”Reabilitare/amenajare spațiu birou relații externe și dezvoltare regională”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Statuia Independenței”, cod LMI VN-III-m-B-06577, bd. Dimitrie Cantemir nr. 15
 4. Avizul nr. 1022/EM/17.11.2020 pentru ”Propunere schimbare denumire monument istoric cod LMI VN-IV-m-B-06618 - Casa lui Alexandru Vlahuţă în Muzeul Memorial Alexandru Vlahuță”, sat Dragosloveni, comuna Dumbrăveni
 5. Avizul nr. 1021/Z/17.11.2020 pentru ”Construire așezământ social”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Ovidenia”, cod LMI VN-II-m-B-06541, str. Alexandru Vlahuță nr. 3
 6. Avizul nr. 1020/Z/17.11.2020 pentru ”Construire birouri - punct de lucru firmă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06590, str. Nicolae Bălcescu nr. 18
 7. Avizul nr. 1019/Z/17.11.2020 pentru ”Construire anexă cu destinația de casă praznicală și mortuară”, sat Domnești, comuna Pufești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului”, cod LMI VN-II-m-A-06508
 8. Avizul nr. 1018/Z/16.11.2020 pentru ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare centru științe aplicate - Colegiul Național Unirea”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15
 9. Avizul nr. 1017/M/16.11.2020 pentru ”Lucrări de reparații și restaurare a monumentului istoric Statuia generalissimului Alexandr Suvorov”, cod LMI VN-III-m-B-06582, sat/comună Dumbrăveni
 10. Avizul nr. 1016/Z/11.11.2020 pentru ”Modificare de temă la autorizația de construire nr. 963/10.12.2019 prin schimbare gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06478, str. Tăbăcari nr. 5A-5B
 11. Avizul nr. 1015/Z/03.11.2020 pentru ”Amenajare grupuri sanitare Școala cu clasele I-VIII”, sat Voetin, comuna Sihlea, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul Eroilor (1916 - 1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06655, str. Bogdan Vodă
 12. Avizul nr. 1014/Z/03.11.2020 pentru ”Amenajare grupuri sanitare Școala cu clasele I-VIII Principele Șerban Ghica și Principesa Aristița Ghica-corp B”, sat/comună Sihlea, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul memorial şi de arhitectură Sihleanu-Grădişteanu-Ghica”, cod LMI VN-IV-a-B-20944, str. Alexandru Sihleanu
 13. Avizul nr. 1013/M/02.11.2020 pentru ”Sistem tehnic TVCI, buton panică”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Ateneul Popular”, cod LMI VN-II-m-B-06488, Piața Unirii
 14. Avizul nr. 1012/Z/26.10.2020 pentru ”Desființare C8 – atelier tâmplărie și C11 – punct termic”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi-Stamatineşti”, cod LMI VN-II-m-B-06449.01, str. Moldova nr. 5
 15. Avizul nr. 1011/Z/05.10.2020 pentru ”Transformare pod în mansardă și compartimentări interioare nestructurale”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06400, str. Avântului nr. 11
 16. Avizul nr. 1010/Z/17.09.2020 pentru ”Amplasare panouri publicitare neluminoase”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Mausoleul Eroilor (1916-1919)”, cod LMI VN-IV-m-B-06592, bd. București
 17. Avizul nr. 1009/Z/16.09.2020 pentru ”Amplasare rampă metalică ușoară pentru acces persoane cu dizabilități și creare acces din exterior”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Fosta Cameră de comerţ”, cod LMI VN-II-m-B-06445 ș.a.
 18. Avizul nr. 1008/Z/14.09.2020 pentru ”Construire locuință duplex P+E și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focșani-Petrești
 19. Avizul nr. 1007/Z/14.09.2020 pentru ”Demolare construcție C1”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. maior Sava nr. 4B
 20. Avizul nr. 1006/Z/21.08.2020 pentru ”Construire gard, grup sanitar, garaj, pangar”, sat Podul Șchiopului, comuna Nistorești, intervenții în cadrul ansamblului monument istoric ”Schitul Valea Neagră”, cod LMI VN-II-a-A-06562
 21. Avizul nr. 1005/Z/20.08.2020 pentru ”Desființare corpuri clădiri”, sat Podul Șchiopului, comuna Nistorești, intervenții în cadrul ansamblului monument istoric ”Schitul Valea Neagră”, cod LMI VN-II-a-A-06562
 22. Avizul nr. 1004/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință P+1E și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. maior Sava nr. 4B
 23. Avizul nr. 1003/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință P+1 și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Voievozi”, cod LMI VN-II-m-B-06429, str. Garofiţei nr. 7
 24. Avizul nr. 1002/Z/18.08.2020 pentru ”Construire locuință parter, împrejmuire și branșament electric”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Cimitir evreiesc”, cod LMI VN-IV-s-B-06589, DJ Focşani-Petreşti
 25. Avizul nr. 1001/Z/17.08.2020 pentru ”Plan Urbanistic Zonal – Construire imobil D+P+5E+6R cu birouri și spații comerciale la parter și locuințe colective la etaje”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directorului”, cod LMI VN-II-m-B-06404, str. Cezar Bolliac nr. 15
 26. Avizul nr. 1000/Z/17.08.2020 pentru ”Extindere, mansardare și consolidare construcții existente”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06481, str. Timiș nr. 4
 27. Avizul nr. 999/M/17.08.2020 pentru ”Reparații fațadă biserică”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, cod LMI VN-II-m-A-06489, Piața Unirii nr. 5
 28. Avizul nr. 998/Z/17.08.2020 pentru ”Reparații scări exterioare și împrejmuire, asfaltare curte, teren de sport și creare accesuri din str. Ion Basgan și str. L. Bălănuță”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman”, cod LMI VN-II-a-A-06447, str. Mare a Unirii nr. 28
 29. Avizul nr. 997/Z/10.08.2020 pentru ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Focșani”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Piața Unirii”, cod LMI VN-II-a-B-06487 ș.a.
 30. Avizul nr. 996/U/14.07.2020 pentru ”Întocmire Plan Urbanistic Zonal - realizare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități la Colegiul Național Emil Botta”, municipiul Adjud, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Placă comemorativă (1916-1918)”, cod LMI VN-III-m-B-06580, str. Libertăţii nr. 15
 31. Avizul nr. 995/Z/14.07.2020 pentru ”Refacere acoperiș, fațade și gard stradal”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Vila Cicinetta”, cod LMI VN-II-m-B-06492, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6 ș.a.
 32. Avizul nr. 994/Z/14.07.2020 pentru ”Amenajare peisageră a curții”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06466, str. Sava Maior nr. 4B
 33. Avizul nr. 993/Z/02.07.2020 pentru ”Amplasare reclamă – construcție provizorie pe durata valabilității contractului de locațiune”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 34. Avizul nr. 992/Z/25.06.2020 pentru ”Construire imobil spații comerciale, birouri și locuințe S+P+4”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Tribunalul judeţean”, cod LMI VN-II-m-A-06417, str. Cuza Vodă nr. 8
 35. Avizul nr. 991/Z/23.06.2020 pentru ”Construire garaje C1, C2, C3 și împrejmuire”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 36. Avizul nr. 990/Z/23.06.2020 pentru ”Amplasare chioșc tip rulotă sezonieră pentru comercializare produse alimentare”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Roman”, cod LMI VN-II-a-A-06447, str. Mare a Unirii nr. 28
 37. Avizul nr. 989/Z/23.06.2020 pentru ”Închidere balcon cu tâmplărie PVC”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Ovidenia nr. 11
 38. Avizul nr. 988/Z/18.06.2020 pentru ”Reabilitare și modernizare Piațetă Teatru”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Teatrul Maior Gh. Pastia”, cod LMI VN-II-m-A-06462, str. Republicii nr. 73
 39. Avizul nr. 987/U/28.05.2020 pentru ”Elaborare PUZ consolidare, extindere și mansardare locuință existentă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06401, str. Nicolae Bălcescu nr. 22
 40. Avizul nr. 986/Z/28.05.2020 pentru ”Construire locuință P+1E”, municipiul Focșani, în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa I. Brătilă”, cod LMI VN-II-m-B-06452, str. Oituz nr. 62
 41. Avizul nr. 985/M/28.05.2020 pentru ”Consolidare și restaurare secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Alaci (fost pension)”, cod LMI VN-II-m-B-06430, bd. Gării nr. 1
 42. Avizul nr. 984/Z/22.05.2020 pentru ”Amplasare constructive provizorie-birou din containere prefabricate, împrejmuire și racordare rețea electrică, apă, canalizare”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, bd. Gării nr. 22
 43. Avizul nr. 983/M/28.04.2020 pentru ”Lucrări curente de reparații și întreținere: vopsire învelitoare și zugrăveli exterioare”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Biserica Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-m-A-06485.01, bd. Unirii nr. 22
 44. Avizul nr. 982/Z/28.04.2020 pentru ”Construire locuință P+M și împrejmuire”, comuna Vidra, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Școală”, cod LMI VN-II-m-B-06565, sat/comună Vidra
 45. Avizul nr. 981/Z/10.04.2020 pentru ”Reabilitare străzi: Plevnei, Mitropolit Varlaam, Carpați, Constituției”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 46. Avizul nr. 980/Z/02.04.2020 pentru ”Reabilitare energetică și lucrări conexe sediu DGASPC Vrancea”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, bd. Gării nr. 22
 47. Aviz nr. 979/Z/31.03.2020 pentru ”Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet în jud. Vrancea cu racordarea la rețeaua de energie electrică existentă printr-un branșament nou”, comuna Tănăsoaia, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Monumentul eroilor (1916-1918)”, cod LMI VN-IV-m-B-06652, sat/comună Tănăsoaia
 48. Aviz nr. 978/Z/31.03.2020 pentru ”Refacere infrastructură străzi, sistematizare pe verticală, parcări și spații verzi str. Nicolae Iorga, str. Oituz (tronson str. Mărășești și str. Duiliu Zamfirescu), str. Miorița, str. Ștefan cel Mare (tronson bd. Unirii și str. Eroilor (tronson Ștefan cel Mare și bd. Dimitrie Cantemir), str. Vămii”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42 ș.a.
 49. Aviz nr. 977/Z/18.03.2020 pentru ”Refacere acoperiș și extindere locuință pe platformă betonată”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pivnița casei Nistor”, cod LMI VN-II-m-B-06479, str. Tăbăcari nr. 40
 50. Aviz nr. 976/Z/18.03.2020 pentru ”Amenajare și recompartimentare apartament”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06460, str. Republicii nr. 16
 51. Aviz nr. 975/Z/17.03.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar (indicator) pentru dirijarea clienților și furnizorilor”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410, str. Comisia Centrală nr. 11
 52. Aviz nr. 974/Z/09.03.2020 pentru ”Instalare reclamă luminoasă pe durata contractului de închiriere”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 53. Aviz nr. 973/Z/24.02.2020 pentru ”Modificare fațadă, amplasare terasă exterioară”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 54. Aviz nr. 972/Z/14.02.2020 pentru ”Modificare temă de proiectare arhitectură – Reabilitarea sistemului de termoficare urbană-PT 23, PT 43, PT 5, PT 46, PT 44, reabilitare PT 5, T 107, P 5644”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista”, cod LMI VN-II-m-B-06486, bd. Unirii nr. 42
 55. Aviz nr. 971/Z/13.02.2020 pentru ”Construire spălătorie auto automată în sistem de autoservire (self service)-construcție provizorie”, oraș Odobești, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Beciul Domnesc”, cod LMI VN-II-m-A-06525, str. Beciul Domnesc nr. 8
 56. Avizul nr. 970/M/03.02.2020 pentru ”Amplasare mijloc publicitar fațadă clădire-construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții la monumentul istoric ”Casa Giurgea”, cod LMI VN-II-m-B-06477, str. Tăbăcari, nr. 3
 57. Aviz nr. 969/Z/27.01.2020 pentru ”Amplasare reclamă luminoasă pe fațadă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena”, cod LMI VN-II-a-A-06485, bd. Unirii nr. 22
 58. Aviz nr. 968/Z/21.01.2020 pentru ”Recompartimentare și amenajare apartament, modificare gol fereastră dormitor fără modificări structurale”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Biserica Sf. Nicolae-Vechi”, cod LMI VN-II-m-B-06411, str. Coteşti nr. 1
 59. Aviz nr. 967/M/21.01.2020 pentru ”Modernizarea reabilitarea și dotarea așezământului cultural cinematograf și bibliotecă orășenească”, oraș Odobești, intervenții la monumentul istoric”Casa dr. Georgescu”, cod LMI VN-II-m-B-06534, str. Libertății nr. 124
 60. Aviz nr. 966/Z/20.01.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar tip back-light construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Ansamblul Bisericii Sf. Gheorghe-Nord”, cod LMI VN-II-a-B-06439, Bd. Independenţei 20
 61. Aviz nr. 965/Z/20.01.2020 pentru ”Amplasare panou publicitar tip back-light construcție provizorie”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Pichetul de graniță nr. 45 și Vama Veche”, cod LMI VN-II-m-A-06419, Str. Cuza Vodă nr. 21
 62. Aviz nr. 964/Z/17.01.2020 pentru ”Montare panou publicitar”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric”Biserica Sf. Nicolae-Nou”, str. Popa Șapcă nr. 7, cod LMI VN-II-m-A-06454
 63. Avizul nr. 963/Z/08.01.2020 pentru ”Supraetajare, extindere, amenajare parcare autovehicule și renunțare la gardul de la stradă”, municipiul Focșani, intervenții în zona de protecție a monumentului istoric ”Casă”, cod LMI VN-II-m-B-06481, str. Timiș nr. 4