Monumente de arhitectură

1VN-II-m-B-06405Casă de rugăciunemunicipiul FOCŞANI
2VN-II-m-B-06400Casămunicipiul FOCŞANI
3VN-II-m-B-06401Casămunicipiul FOCŞANI
4VN-II-m-A-06402Biserica Naşterea Maicii Domnului-Săpunaru
municipiul FOCŞANI
5VN-II-m-B-06403Casa Zahariamunicipiul FOCŞANI
6VN-II-m-B-06404Colegiul Unirea - corp A şi corp B Casa Directoruluimunicipiul FOCŞANI
7VN-II-m-B-06406Casa Sclavonemunicipiul FOCŞANI
8VN-II-m-B-06407Casa colonel Albumunicipiul FOCŞANI
9VN-II-m-B-06408Casămunicipiul FOCŞANI
10VN-II-m-B-06409Casămunicipiul FOCŞANI
11VN-II-m-B-06410Casa Huianumunicipiul FOCŞANI
12VN-II-m-A-06411Biserica Sf. Nicolae-Vechimunicipiul FOCŞANI
13VN-II-m-B-06412Şcoala comercialămunicipiul FOCŞANI
14VN-II-m-B-06413Biserica armenească Sf. Gheorghemunicipiul FOCŞANI
15VN-II-m-B-06414Casa Gr. Giurgeamunicipiul FOCŞANI
16VN-II-m-B-06415Casa Macridescumunicipiul FOCŞANI
17VN-II-m-B-06416Casa Macridescumunicipiul FOCŞANI
18VN-II-m-A-06417Tribunalul judeţean
municipiul FOCŞANI
19VN-II-m-B-06418Casa Gorciumunicipiul FOCŞANI
20VN-II-m-A-06419Pichetul de Graniţă nr. 45 şi Vama Veche
municipiul FOCŞANI
21VN-II-m-B-06420Casa Tatovicimunicipiul FOCŞANI
22VN-II-m-B-06421Casa Leon Cracaliamunicipiul FOCŞANI
23VN-II-m-B-06422Casa Stănescumunicipiul FOCŞANI
24VN-II-m-B-06423Şcoala Rarincescumunicipiul FOCŞANI
25VN-II-m-B-06424Liceul Alexandru Ioan Cuza, corp Amunicipiul FOCŞANI
26VN-II-m-B-06425Casămunicipiul FOCŞANI
27VN-II-m-B-06426Casa Apostoleanumunicipiul FOCŞANI
28VN-II-m-B-06427Biserica Sf. Dumitrumunicipiul FOCŞANI
29VN-II-m-B-06428Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică-Ovideniamunicipiul FOCŞANI
30VN-II-m-B-06429Biserica Sf. Voievozimunicipiul FOCŞANI
31VN-II-m-B-06430Casa Alaci (fost pension)
municipiul FOCŞANI
32VN-II-m-B-06431Casa Ştefănescumunicipiul FOCŞANI
33VN-II-m-B-06432Casa Ibrăileanu, corp C1a
municipiul FOCŞANI
34VN-II-m-B-06433Casa Damianmunicipiul FOCŞANI
35VN-II-m-B-06434Casa Longinescumunicipiul FOCŞANI
36VN-II-m-B-06435Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)municipiul FOCŞANI
37VN-II-m-B-06436Casa Cristache Solomonmunicipiul FOCŞANI
38VN-II-m-B-06437Biserica Sf. Nicolaemunicipiul FOCŞANI
39VN-II-m-B-06438Casămunicipiul FOCŞANI
40VN-II-a-B-06439Ansamblul bisericii Sf. Gheorghe-Nord
municipiul FOCŞANI
41VN-II-m-B-06439.01Biserica Sf. Gheorghe-Nord
municipiul FOCŞANI
42VN-II-m-B-06439.02Clopotniţă
municipiul FOCŞANI
43VN-II-m-B-06440Biserica Sf. Apostoli de la Ocol
municipiul FOCŞANI
44VN-II-m-B-06442Casa Gheorghe Botezmunicipiul FOCŞANI
45VN-II-m-A-06443Banca Naţionalămunicipiul FOCŞANI
46VN-II-m-B-06444Casa Blummunicipiul FOCŞANI
47VN-II-m-B-06445Fosta Cameră de comerţmunicipiul FOCŞANI
48VN-II-m-B-06446Casa dr. Blum
municipiul FOCŞANI
49VN-II-a-A-06447Ansamblul bisericii Proorocul Samuil, fosta mănăstire Romanmunicipiul FOCŞANI
50VN-II-m-A-06447.01Biserica Proorocul Samuilmunicipiul FOCŞANI
51VN-II-m-A-06447.02Zid de incintămunicipiul FOCŞANI
52VN-II-a-B-06449Ansamblul bisericii Sf. Voievozi-Stamatineşti
municipiul FOCŞANI
53VN-II-m-B-06449.01Biserica Sf. Voievozi-Stamatineşti
municipiul FOCŞANI
54VN-II-m-B-06449.02Zid de incintă
municipiul FOCŞANI
55VN-II-m-B-06450Casămunicipiul FOCŞANI
56VN-II-m-B-06451Casa I. Brătilămunicipiul FOCŞANI
57VN-II-m-B-06452Biserica Intrarea Maicii Domnului în Bisericămunicipiul FOCŞANI
58VN-II-m-B-06453Biserica Adormirea Maicii Domnului-Doniemunicipiul FOCŞANI
59VN-II-m-A-06454Biserica Sf. Nicolae-Nou
municipiul FOCŞANI
60VN-II-m-B-06455Casa baron Caprimunicipiul FOCŞANI
61VN-II-m-B-06456Şcolile Armeneştimunicipiul FOCŞANI
62VN-II-m-B-06457Casa Ferhatmunicipiul FOCŞANI
63VN-II-m-B-06463Casa dr. Boiumunicipiul FOCŞANI
64VN-II-m-B-06458Casa Honig Moritz-Georgescumunicipiul FOCŞANI
65VN-II-m-B-06459Casămunicipiul FOCŞANI
66VN-II-m-B-06460Casămunicipiul FOCŞANI
67VN-II-m-A-06461Clădirea Prefecturiimunicipiul FOCŞANI
68VN-II-m-A-06462Teatru Maior Gh. Pastia
municipiul FOCŞANI
69VN-II-m-B-06464Biserica Adormirea Maicii Domnuluimunicipiul FOCŞANI
70VN-II-m-B-06465Tăbăcăria Tăchiţă Nistormunicipiul FOCŞANI
71VN-II-m-B-06466Casămunicipiul FOCŞANI
72VN-II-m-B-06467Casa Găgiulescumunicipiul FOCŞANI
73VN-II-m-B-06468Casa colonel Patriciumunicipiul FOCŞANI
74VN-II-m-B-06469Casa Puşcămunicipiul FOCŞANI
75VN-II-m-B-06470Casa Tomescu (Schmoll)municipiul FOCŞANI
76VN-II-m-B-06471Casa Brăileanumunicipiul FOCŞANI
77VN-II-m-B-06472Casa Chiriţescumunicipiul FOCŞANI
78VN-II-m-B-06473Casa Eliade Holbanmunicipiul FOCŞANI
79VN-II-m-B-06474Casămunicipiul FOCŞANI
80VN-II-m-B-06477Casa Giurgeamunicipiul FOCŞANI
81VN-II-m-B-06476Pivnița casei Nistormunicipiul FOCŞANI
82VN-II-m-B-06479Biserica Sf. Spiridonmunicipiul FOCŞANI
83VN-II-m-B-06480Casămunicipiul FOCŞANI
84VN-II-m-B-06478Casămunicipiul FOCŞANI
85VN-II-m-B-06481Casămunicipiul FOCŞANI
86VN-II-m-B-06482Casa dr. Saideman
municipiul FOCŞANI
87VN-II-m-B-06483Casămunicipiul FOCŞANI
88VN-II-m-B-06484Casămunicipiul FOCŞANI
89VN-II-a-A-06485Ansamblul bisericii Sf. Împăraţi Constantin şi Elenamunicipiul FOCŞANI
90VN-II-m-A-06485.01Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elenamunicipiul FOCŞANI
91VN-II-m-A-06485.02Zid de incintămunicipiul FOCŞANI
92VN-II-m-B-06486Biserica Adormirea Maicii Domnului-Precista
municipiul FOCŞANI
93VN-II-a-B-06487Ansamblul Piaţa Unirii
municipiul FOCŞANI
94VN-II-m-B-06488Ateneul Popular
municipiul FOCŞANI
95VN-II-m-A-06489Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
municipiul FOCŞANI
96VN-II-m-B-06490Biserica Sf. Gheorghe-Sudmunicipiul FOCŞANI
97VN-II-m-B-06492Vila Cicinettamunicipiul FOCŞANI
98VN-II-m-B-06491Biserica Sf. Nicolae-Stroemunicipiul FOCŞANI
99VN-II-m-B-06493Primăriaoraş ADJUD
100VN-II-m-B-06495Biserica de lemn Sf. Nicolaesat ANGHELEŞTI, comuna RUGINEŞTI
101VN-II-m-B-06498Biserica Sf. Voievozisat BONTEŞTI, comuna CÂRLIGELE
102VN-II-m-A-06499Biserica Adormirea Maicii Domnuluisat BORDEŞTI;
comuna BORDEŞTI
103VN-II-m-B-06500Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva-Teisat CÂMPURI; comuna CÂMPURI
104VN-II-m-B-06501Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a fostului Schit Receasat CÂNDEŞTI;
comuna DUMBRĂVENI
105VN-II-m-B-06502Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavrilsat CHIOJDENI;
comuna CHIOJDENI
106VN-II-m-A-06503Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul”sat CHIŢCANI; comuna MOVILIŢA
107VN-II-a-A-06504Mănăstirea Coteştisat COTEŞTI; comuna COTEŞTI
108VN-II-m-A-06504.01Biserica „Sf. Treime”sat COTEŞTI; comuna COTEŞTI
109VN-II-m-A-06504.02Turn clopotniţăsat COTEŞTI; comuna COTEŞTI
110VN-II-m-B-06506Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”sat COZA; comuna TULNICI
111VN-II-a-B-20832Schitul Dălhăuţisat DĂLHĂUŢI;
comuna CÂRLIGELE
112VN-II-m-B-20832.01Biserica de lemn "Sf. Arhangheli”sat DĂLHĂUŢI;comuna CÂRLIGELE
113VN-II-m-B-20832.02Biserica "Izvorul Tămăduirii”sat DĂLHĂUŢI;
comuna CÂRLIGELE
114VN-II-m-B-20832.03Biserica "Sf. Împăraţi”sat DĂLHĂUŢI;
comuna CÂRLIGELE
115VN-II-m-A-06508Biserica „Adormirea Maicii Domnului”sat DOMNEŞTI;
comuna PUFEŞTI
116VN-II-a-A-06509Fosta mănăstire Sovejasat DRAGOSLOVENI;
comuna SOVEJA
117VN-II-m-A-06509.01Biserica „Naşterea Domnului”sat DRAGOSLOVENI;
comuna SOVEJA
118VN-II-m-A-06509.02Turn clopotniţăsat DRAGOSLOVENI;
comuna SOVEJA
119VN-II-m-A-06509.03Fragmente zid incintăsat DRAGOSLOVENI;
comuna SOVEJA
120VN-II-m-B-06510Biserica „Sf. Voievozi”sat FLOREŞTI; comuna CÂMPINEANCA
121VN-II-m-B-06511Biserica de lemn „Sf. Voievozi”sat GUGEŞTI; comuna GUGEŞTI
122VN-II-m-B-06512Zidul lui Doniesat HÂNGULEŞTI;
comuna VULTURU
123VN-II-m-B-21099Biserica de lemn ”Sfânta Treime”, Schitul Buluccomuna JARIȘTEA
124VN-II-a-A-06513Ansamblul bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”
sat LĂRGĂŞENI;
comuna CORBIŢA
125VN-II-m-A- 06513.01Biserica de lemn
„Adormirea Maicii Domnului”
sat LĂRGĂŞENI;
comuna CORBIŢA
126VN-II-m-A-06513.02Turn clopotniţăsat LĂRGĂŞENI;
comuna CORBIŢA
127VN-II-m-B-06514Biserica de lemn
„Adormirea Maicii Domnului”
sat LEPŞA; comuna TULNICI
128VN-II-m-B-06515Biserica „Naşterea Maicii Domnului”sat LESPEZI; comuna HOMOCEA
129VN-II-m-B-06516Biserica „Sf. Nicolae”sat MALURI; comuna VULTURU
130VN-II-m-A-06517Biserica de lemn
„Adormirea Maicii Domnului”
sat MĂNĂSTIOARA;
comuna FITIONEŞTI
131VN-II-m-B-06518Gara Mărăşeştioraş MĂRĂŞEŞTI
132VN-II-a-A-06519Fosta mănăstire Merasat MERA; comuna MERA
133VN-II-m-A-06519.01Biserica „Sf. Împăraţi”sat MERA; comuna MERA
134VN-II-m-A-06519.02Clădiri anexesat MERA; comuna MERA
135VN-II-m-A-06519.03Turn clopotniţăsat MERA; comuna MERA
136VN-II-m-A-06519.04Zid de incintăsat MERA; comuna MERA
137VN-II-m-B-06520Biserica „Sf. Ecaterina”sat/comună MILCOVUL
138VN-II-m-B-06521Biserica „Sf. Voievozi”sat MIRCEŞTII VECHI;
comuna VÂNĂTORI
139VN-II-m-B-06522Biserica de lemn „Intrarea în Biserică”sat NĂNEŞTI; comuna TĂNĂSOAIA
140VN-II-m-B-06523Biserica „Cuvioasa Paraschiva”sat NĂRUJA; comuna NĂRUJA
141VN-II-m-B-06524Biserica de lemn „Sf. Nicolae”sat NISTOREŞTI;
comuna NISTOREŞTI
142VN-II-m-B-06505Biserica de lemn
„Adormirea Maicii Domnului”
sat ODOBASCA;
comuna COTEŞTI
143VN-II-m-A-06525Beciul domnescoraş ODOBEŞTI
144VN-II-m-B-06530Gara Odobeştioraş ODOBEŞTI
145VN-II-m-A-20956Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” - Cazacliioraş ODOBEŞTI
146VN-II-m-B-06527Şcoală cu două corpurioraş ODOBEŞTI
147VN-II-m-B-06529Beciurile Bahamatoraş ODOBEŞTI
148VN-II-m-B-06531Casa Gaicuoraş ODOBEŞTI
149VN-II-m-B-06532Casa Apostuoraş ODOBEŞTI
150VN-II-m-B-06533Primăria Odobeştioraş ODOBEŞTI
151VN-II-m-B-06534Casa dr. Georgescuoraş ODOBEŞTI
152VN-II-m-B-06535Casa Cureţeanuoraş ODOBEŞTI
153VN-II-a-A-06537Ansamblul bisericii „Sfânta Cruce”oraş ODOBEŞTI
154VN-II-m-A-06537.01Biserica „Sfânta Cruce”oraş ODOBEŞTI
155VN-II-m-A-06537.02Turn clopotniţăoraş ODOBEŞTI
156VN-II-m-A-06537.03Zid de incintăoraş ODOBEŞTI
157VN-II-m-B-06536Casa Pogorevicioraş ODOBEŞTI
158VN-II-m-B-06539Casa Vianuoraş ODOBEŞTI
159VN-II-m-A-06540Biserica „Naşterea Maicii Domnului”oraş ODOBEŞTI
160VN-II-m-B-06541Biserica „Ovidenia”oraş ODOBEŞTI
161VN-II-a-B-06542Mănăstirea Vărzăreştisat PALANCA; comuna URECHEŞTI
162VN-II-m-B-06542.01Biserica „Sf. Gheorghe”sat PALANCA; comuna URECHEŞTI
163VN-II-m-B-06542.02Biserica „Adormirea Maicii Domnului”sat PALANCA; comuna URECHEŞTI
164VN-II-m-B-06543Beciul Vlădoianuoraş PANCIU
165VN-II-m-B-06544Beciul Marin Ştefanoraş PANCIU
166VN-II-m-A-06545Beciul Domnescoraş PANCIU
167VN-II-m-B-06546Paraclisul schitului Brazioraş PANCIU
168VN-II-m-B-06547Casa Nicolae Mileaoraş PANCIU
169VN-II-m-B-06548Gard de fier (casa Gâtză)oraş PANCIU
170VN-II-m-B-06549Casa Sergiu Seferovicioraş PANCIU
171VN-II-m-B-06550Biserica de lemn „Sf. Nicolae”sat PĂULEŞTI; comuna PĂULEŞTI
172VN-II-s-B-06551Crângul Petreşti - Rezervaţie de arhitectură şi tehnică popularăsat PETREŞTI; comuna VÂNĂTORI
173VN-II-m-B-06553Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” a mănăstirii Sihastrusat PLOSCUŢENI;
comuna PLOSCUŢENI
174VN-II-m-A-06554Biserica de lemn „Sf. Nicolae”sat PRISACA; comuna VALEA SĂRII
175VN-II-m-B-06555Biserica de lemn „Sf. Voievozi”sat RĂCOASA; comuna RĂCOASA
176VN-II-m-A-06556Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”sat RUGINEŞTI;
comuna RUGINEŞTI
177VN-II-m-B-06557Biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” a schitului Rogozusat SLOBOZIA
BRADULUI; comuna SLOBOZIA BRADULUI
178VN-II-m-B-06558Biserica „Sf. Nicolae”sat SLOBOZIA
BRADULUI; comuna SLOBOZIA BRADULUI
179VN-II-m-A-06559Biserica de lemn „Sf. Nicolae”sat desfiinţat STRĂOANE DE SUS;
comuna STRĂOANE
180VN-II-m-B-06560Casa Sclavone cu anexesat ŢIFEŞTI; comuna ŢIFEŞTI
181VN-II-m-B-06561Casa Duţăsat ŢIFEŞTI; comuna ŢIFEŞTI
182VN-II-a-A-06562Schitul Valea Neagrăsat VALEA NEAGRĂ;
comuna NISTOREŞTI
183VN-II-m-A-06562.01Biserica „Adormirea Maicii Domnului”sat VALEA NEAGRĂ;
comuna NISTOREŞTI
184VN-II-m-A-06562.02Turn clopotniţăsat VALEA NEAGRĂ;
comuna NISTOREŞTI
185VN-II-m-A-06563Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”sat VALEA SĂRII;
comuna VALEA SĂRII
186VN-II-m-B-06552Biserica de lemn „Sf. Voievozi”sat VETREŞTI; comuna NISTOREŞTI
187VN-II-m-B-06565Şcoalăsat VIDRA; comuna VIDRA
188VN-II-m-B-06566Spitalul comunalsat VIDRA; comuna VIDRA
189VN-II-m-B-06567Casa Cincusat VITĂNEŞTI;
comuna ŢIFEŞTI
190VN-II-m-B-06568Moară de apăsat VITĂNEŞTI;
comuna ŢIFEŞTI
191VN-II-a-A-06569Fosta mănăstire Vizanteasat VIZANTEA;
comuna VIZANTEA
192VN-II-m-A-06569.01Biserica nouă „Sf. Cruce”sat VIZANTEA;
comuna VIZANTEA
193VN-II-m-A-06569.02Turn clopotniţăsat VIZANTEA;
comuna VIZANTEA
194VN-II-m-A-06569.03Zid de incintăsat VIZANTEA;
comuna VIZANTEA
195VN-II-m-B-06570Biserica „Adormirea Maicii Domnului”sat VOETIN; comuna SIHLEA
196VN-II-m-A-06571Biserica de lemn „Sf. Nicolae”sat VRÂNCIOAIA;
comuna VRÂNCIOAIA

Adresă

Strada Nicolae Titulescu nr. 1

Municipiul Focșani, Județul Vrancea

Telefon: 004.0237.226.201

Fax: 004.0237.226.202

E-mail monumenteinvrancea@gmail.com

1

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Logo MCIN