Bunuri clasate în Vrancea

Nr.crt.

CATEGORIE

TITLU

CLASARE

PROPRIETATE

1.

Icoană

Compoziție cu scene biblice

Fond

3853/21.10.2016

Privată

B3 - 2016

2.

Icoană

Maica Domnului Împărăteasă

Fond

2184/02.03.2015

Privată

B3- 2015

3.

Icoană

Hristos Învățător

Fond

2184/02.03.2015

Privată

B3- 2015

4.

Icoană

Maica Domnului Hadighitria

Fond

2184/02.03.2015

Privată

B3- 2015

5.

Icoană

Hristos Învățător

Fond

2184/02.03.2015

Privată

B3- 2015

6.

Icoană

Sf. Mina, Sf. Haralambie; Maica Domnului Hadighitria

Fond

2762/12.11.2014

Privată

B3- 2014

7.

Carte

Istoria Noului Testament

Fond

2747/11.11.2014

Publică

B3- 2014

8.

Carte

Ceaslov

Fond

2836/08.12.2014

Publică

B3- 2014

9.

Carte

Carte folositoare de suflet

Fond

2746/11.11.2014

Publică

B3- 2014

 

10.

Inel

Inel de buclă tip A

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

11.

Inel

Inel de buclă tip A

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

12.

Fibulă

Fibulă dacică

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

13.

Vas

Vas cu două toarte

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

14.

Vas

Vas Askos

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

15.

Inel

Inel de buclă tip B

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

16.

Port popular

Cămașă femeiască fără poale

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

17.

Triptic

Triptic - pomelnic

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

18.

Tipar

Tipar de caș rotund

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

19.

Corn

Corn de praf de pușcă

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

20.

Corn

Corn de praf de pușcă

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

21.

Unealtă

Teasc

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

22.

Tipar

Tipar de caș rotund

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

23.

Tipar

Tipar de caș rotund

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

24.

Tipar

Tipar de caș păpușă

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

25.

Port popular

Cămașă femeiască fără poale

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

26.

Port popular

Cămașă femeiască fără poale

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

27.

Port popular

Cămașă bărbătească

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

28.

Cămașă

Cămașă femeiască cu poale

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

29.

Floare de colț

Leontopodium alpinum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

30.

Floare de colț

Leontopodium alpinum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

31.

Ochiul șarpelui

Eritrichium nanum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

32.

Ochiul șarpelui

Eritrichium nanum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

33.

Ochiul șarpelui

Eritrichium nanum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

34.

Ochiul șarpelui

Eritrichium nanum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

35.

Ochiul șarpelui

Eritrichium nanum

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

36.

Tisă

Taxus baccata

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

37.

Tisă

Taxus baccata

Tezaur

2048/26.01.2007

Publică

38.

Tunică

Tunică de ofițer

Tezaur

2047/26.01.2007

Publică

39.

Vas

Vas - cupă

Tezaur

2047/26.01.2007

Publică

40.

Masă

Masă cu scară de bibliotecă

Tezaur

2047/26.01.2007

Publică

41.

Costum

Costum de diplomat

Tezaur

2047/26.01.2007

Publică

42.

Vas

Vas de provizii

Krausengefasse

Tezaur

2446/19.09.2013

Privată

B3- 2013

43.

Cădelniță

-

Fond

2884/31.12.2015

Privată

B3-2015

44.

Văl de procesiune

Plângerea la mormânt

Fond

2876/31.12.2015

Privată

B3- 2015

45.

Sculptură

Vintilă I. C. Brătianu

Fond

2368/07.05.2018

Publică

B3- 2018

46.

Carte

Sfintele și dumnezeieștile Liturghii

Fond

2135/09.03.2015

Publică

B3- 2015

47.

Icoană

Adormirea Maicii Domnului

Fond

3790/27.09.2016

Privată

B3- 2016

48.

Epitaf

Văl de procesiune - Epitaf

Fond

3792/27.09.2016

Privată

B3- 2016

49.

Icoană

Adormirea Maicii Domnului

Fond

3791/27.09.2016

Privată

B3- 2016

50.

Icoană

Sf. Mihail, Sf. Gavril, Sf. Andrei

Fond

3791/27.09.2016

Privată

B3- 2016

51.

Icoană

Sf. Modest, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Trifon

Fond

3791/27.09.2016

Privată

B3- 2016

52.

Icoană

Sf. Spiridon, Sf. Haralambie

Fond

3791/27.09.2016

Privată

B3- 2016

53.

Icoană

Înălțarea Domnului

Fond

3197/25.09.2020

Privată

54.

Icoană

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Fond

3197/25.09.2020

Privată

55.

Icoană

Schimbarea la față a lui Hristos

Fond

3197/25.09.2020

Privată

56.

Icoană

Intrarea în Ierusalim

Fond

3197/25.09.2020

Privată

57.

Icoană

Cincizecimea/Duminica Mare

Fond

3197/25.09.2020

Privată

58.

Icoană

Tăierea împrejur a Mântuitorului Hristos

Fond

3197/25.09.2020

Privată

59.

Icoană

Întâmpinarea lui Hristos

Fond

3197/25.09.2020

Privată

60.

Icoană

Sf. Haralambie, Sf. Mina

Fond

3429/27.11.2020

Privată

61.

Icoană

Sf. Gheorghe, Sf. Dimitrie

Fond

3445/03.12.2020

Privată

62.

Icoană

Iisus Învățător

Fond

3439/03.12.2020

Privată

63.

Icoană

Maica Domnului cu Pruncul

Fond

3440/03.12.2020

Privată

64.

Icoană

Sfânta Anastasia

Fond

3443/03.12.2020

Privată

65.

Icoană

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

Fond

3446/03.12.2020

Privată

66.

Mobilier

Iconostas post-brâncovenesc

Fond

3451/07.12.2020

Privată

B3-2020

67.

Mobilier

Jilț arhieresc

Fond

3452/07.12.2020

Privată

B3-2020

68.

Icoană

Adormirea Maicii Domnului

Fond

3454/07.12.2020

Privată

69.

Carte veche românească

Triodion

Fond

3466/10.12.2020

Privată

70.

Icoană cu față dublă

Izvorul Tămăduirii, fața I

Fond

3426/27.11.2020

Privată

71.

Icoană

Sfântul Mihail

Fond

3423/27.11.2020

Privată

72.

Icoană

Iisus Hristos

Fond

3424/27.11.2020

Privată

73.

Icoană

Sfântul Nicolae

Fond

3427/27.11.2020

Privată

74.

Icoană

Maica Domnului cu Pruncul

Fond

3428/27.11.2020

Privată

75.

Icoană cu față dublă

Sfântul Gheorghe, fața I

Fond

3453/07.12.2020

Privată

76.

Icoană cu față dublă

Sfântul Dimitrie, fața I

Fond

3455/07.12.2020

Privată

77.

Carte românească

Mineiul lunii lui Iulie

Fond

2684/11.03.2021

Privată

78.

Carte românească

Mineiul lunii Septemvrie

Fond

2681/11.03.2021

Privată

79. *)

Carte românească

Mineiul lunii Ianuarie

Fond

2360/26.02.2021

Privată


*) Situația la nivelul anului 2021