Fondul Cultural Național (FCN) este gestionat de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și se constituie din contribuțiile colectate de la operatorii economici prevăzuți de art. 21 alin (1) din Ordonanța de Guvern nr. 51/1998.

Din contribuțiile la Fondul Cultural Național (FCN) sunt finanțate proiecte ce susțin creaţia contemporană românească și valorizarea patrimoniului, ce contribuie la buna înţelegere a fenomenelor artistice precum şi la accesul cât mai larg al publicului la cultură.

Lunar, contribuabilii vizați de dispozițiile ordonanței au obligația să calculeze, să declare și să vireze cotele din veniturile realizate, în bugetul FCN.

Contribuabilii vor completa online declarația lunară privind obligaţia de plată la FCN până în data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă pe portalul www.afcn-contributii.ro.

Instrucțiunile de utilizare a portalului www.afcn-contributii.ro pot fi consultate de către contribuabili AICI.
În anul 2019, au fost identificați 17 contribuabili F.C.N., aceștia fiind înștiințați cu privire la calitatea de contribuabil F.C.N. și la obligațiile de plată pe care le implică această situație.

Din totalul de 17 contribuabili identificați, 14 au calitatea de contribuabil F.C.N. conform literei o), art. 21 din Ordonanța nr. 51/1998, iar 3 au calitatea de contribuabil F.C.N. conform literelor i) și o), art. 21 din Ordonanța nr. 51/1998.

La cei 17 contribuabili identificați în anul 2019 se adaugă un agent economic identificat anterior anului 2019 ca fiind contribuabil F.C.N. conform literei i), art. 21 din Ordonanța nr. 51/1998, care și-a achitat constant obligațiile de plată.

Contribuțiile agenților economici la F.C.N. în anul 2019:
- Sume achitate de agenți economici conform lit. i), art. 21 din Ordonanța nr. 51/1998: 24,40 lei
- Sume achitate de agenți economici conform lit. o), art. 21 din Ordonanța nr. 51/1998: 9.660,00 lei