Avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice

I.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot executa numai în condițiile stabilite prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu respectarea obligațiilor legale cu caracter general privind executarea lucrărilor de contrucții.
II.
Titularul drepturilor, personal sau prin reprezentant, înainte de a executa intervenții asupra monumentului istoric, are ca obligații următoarele:
 • solicitarea și obținerea certificatului de urbanism de la autoritatea publică locală;
 • asigurarea întocmirii documentației tehnice necesare prin persoane fizice sau juridice autorizate;
 • solicitarea și obținerea avizului impus de Legea nr. 422/2001 și a tuturor avizelor și acordurilor
 • prevăzute în certificatul de urbanism;
 • solicitarea și obținerea autorizației de construire de la autoritatea publică locală.
III.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se pot autoriza numai în baza avizului emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea (pentru monumente din grupa valorică B) sau de către Ministerul Culturii și Identității Naționale (pentru monumente din grupa valorică A).
IV.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se avizează numai în urma analizei documentației și punctului de vedere favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (pentru monumente din grupa valorică B), respectiv al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (pentru monumente din grupa valorică A).
V.
Întocmirea documentației de avizare, executarea intervențiilor asupra monumentelor istorice și dirigenția de șantier se pot face numai prin experți și/sau specialiști atestați de Ministerul Culturii și Identității Naționale, înscriși în Registrele experților și specialiștilor atestați.
VI.
Documentația de avizare va fi transmisă în format tipărit și electronic la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, județul Vrancea, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon 0237 226 201, fax 0237 226 202, email monumenteinvrancea@gmail.com.
VII.
Documentația de avizare a intervențiilor asupra monumentelor istorice din grupa valorică B va fi transmisă în format electronic și tipărit - (2) două exemplare (original și copie), dintre care unul va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
VIII.
Documentația de avizare a intervențiilor asupra monumentelor istorice din grupa valorică A va fi transmisă în format electronic și tipărit - (3) trei exemplare (1 exemplar original și 2 exemplare în copie): un exemplar va fi arhivat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, un exemplar va fi arhivat la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, iar cel de-al treilea exemplar va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
IX.
DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A INTERVENȚIILOR ASUPRA MONUMENTELOR ISTORICE va cuprinde, cel puțin, următoarele documente administrative și tehnice:
 • Cererea de avizare tip (original)
 • Împuternicirea persoanei în relația cu DJC Vrancea, dacă este cazul (copie)
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Dovada dreptului de proprietate sau administrare a monumentului istoric (copie)
 • Extras de carte funciară și plan cadastral (copie)
 • Memorii: general, tehnic, arhitectură, raport de expertiză tehnică, instalații etc., după caz (original)
 • Planuri de încadrare în zonă și de situație cu prezentarea relației dintre monumentul istoric și imobilele învecinate, cu indicarea distanțelor dintre acestea (original)
 • Planuri/relevee cuprinzând situație existentă și cea propusă: niveluri, secțiuni, fațade, învelitoare etc. (original)
 • Simularea situației propuse prin perspective axonometrice (original)
 • Documentar fotografic general și detaliat: prezentarea monumentului istoric în raport cu imobilele învecinate printr-un desfășurător stradal/de aliniament, reprezentarea stării de conservare a monumentului istoric (degradări, componente artistice etc.)
X.
Lista documentelor de mai sus detaliază un conținut minim al documentației de avizare.
XI.
Lista documentelor poate fi suplimentată cu alte documente, de la caz la caz.
XII.
Soluția tehnică propusă poate suferi modificări ca urmare a analizei documentație tehnice în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, respectiv în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

Avizarea intervențiilor în zona de protecție a monumentelor istorice

I.
Intervențiile asupra imobilelor (construcții și terenuri) din zonele de protecție ale monumentelor istorice se pot executa numai în condițiile stabilite prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu respectarea obligațiilor legale cu caracter general privind executarea lucrărilor de contrucții.
II.
Titularul drepturilor, personal sau prin reprezentant, înainte de a executa intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice, are ca obligații următoarele:

 • solicitarea și obținerea certificatului de urbanism de la autoritatea publică locală;
 • asigurarea întocmirii documentației tehnice necesare prin persoane fizice sau juridice autorizate;
 • solicitarea și obținerea avizului impus de Legea nr. 422/2001 și a tuturor avizelor și acordurilor
 • prevăzute în certificatul de urbanism;
 • solicitarea și obținerea autorizației de construire de la autoritatea publică locală, după caz.

III.
Intervențiile asupra imobilelor din zonele de protecție ale monumentelor istorice se pot autoriza numai în baza avizului emis de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică B) sau de către Ministerul Culturii și Identității Naționale (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică A).
IV.
Intervențiile asupra monumentelor istorice se avizează numai în urma analizei documentației și punctului de vedere favorabil al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică B), respectiv al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (pentru zonele de protecție ale monumentelor din grupa valorică A).
V.
Prin excepție, pentru intervențiile prevăzute în Anexa la Ordinul nr. 2807/2018, avizul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea se poate emite fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice.
VI.
Documentația de avizare va fi transmisă în format tipărit și electronic la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea din municipiul Focșani, județul Vrancea, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon 0237 226 201, fax 0237 226 202, email monumenteinvrancea@gmail.com
VII.
Documentația de avizare a intervențiilor în zona de protecție a monumentelor istorice din grupa valorică B va fi transmisă în format electronic și tipărit - (2) două exemplare (original și copie), dintre care unul va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
VIII.
Documentația de avizare a intervențiilor în zona de protecție a monumentelor istorice din grupa valorică A va fi transmisă în format electronic și tipărit - (3) trei exemplare (1 exemplar original și 2 exemplare în copie): un exemplar va fi arhivat la Ministerul Culturii și Identității Naționale, un exemplar va fi arhivat la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, iar cel de-al treilea exemplar va fi returnat beneficiarului odată cu avizarea favorabilă a intervențiilor.
IX.
DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A INTERVENȚIILOR ÎN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE va cuprinde, cel puțin, următoarele documente administrative și tehnice:

 • Cererea de avizare tip (original)
 • Împuternicirea persoanei în relația cu DJC Vrancea, dacă este cazul (copie)
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Dovada dreptului de proprietate sau administrare a imobilului (copie)
 • Extras de carte funciară și plan cadastral (copie)
 • Memorii: general, tehnic, arhitectură, raport de expertiză tehnică, instalații etc., după caz (original)
 • Planuri de încadrare în zonă și de situație cu prezentarea relației dintre amplasamentul investiției și cele mai apropiate monumente istorice, cu indicarea distanțelor dintre acestea (original)
 • Planuri/relevee cuprinzând situație existentă și cea propusă: niveluri, secțiuni, fațade, învelitoare etc. (original)
 • Simularea situației propuse prin perspective axonometrice (original)
 • Documentar fotografic general și detaliat: prezentarea amplasamentului investiției în raport cu cele mai apropiate monumente istorice printr-un desfășurător stradal/de aliniament, reprezentarea situației existente a amplasamentului investiției etc.

X.
Lista documentelor de mai sus detaliază un conținut minim al documentației de avizare.
XI.
Lista documentelor poate fi suplimentată cu alte documente, de la caz la caz.
XII.
Soluția tehnică propusă poate suferi modificări ca urmare a analizei documentație tehnice în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, respectiv în Comisia Națională a Monumentelor Istorice.

Adresă

Strada Nicolae Titulescu nr. 1

Municipiul Focșani, Județul Vrancea

Telefon: 004.0237.226.201

Fax: 004.0237.226.202

E-mail monumenteinvrancea@gmail.com

1

Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, fiind responsabilă de protejarea și punerea în valoare a Patrimoniului cultural național. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și ale Legii nr. 677/2001.

Pentru a asigura buna funcționare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta.
Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.

Logo MCIN