Direcția Judeteană pentru Cultură Vrancea este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii.

Conform HG nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, actualizată cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vrancea are următoarele atribuţii principale:
  • a) îndeplinește atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;
  • b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
  • c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
  • d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;
  • e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;
  • f) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de Ministerului Culturii și Identității Naționale, potrivit legii.
___
În cadrul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea sunt angajați un număr de șapte funcționari publici, patru dintre aceștia fiind cei care gestionează patrimoniul imobil și mobil din județ.

Patrimoniu imobil: În ceea ce privește patrimoniul imobil, în județul Vrancea există, conform Listei Monumentelor Istorice (LMI), un număr total de 427 monumente istorice, din care 91 sunt de importanță națională și 336 de importanță locală.

Mausoleul Eroilor Mărășești, monument istoric cod LMI VN-IV-m-A-06631 se află în procedura de introducere pe lista tentativă UNESCO a României.


Din numărul total de monumente istorice, 145 sunt situri arheologice. De asemenea, există în județul Vrancea un număr de șapte case memoriale clasate, 55 de monumente istorice dedicate eroilor care au căzut în Razboiul de Independență și în Marele Razboi și un numar de 13 ansambluri statuare care aparțin unor personalități marcante - personalități civile sau militare.

De asemenea, pe Lista Monumentelor Istorice din Vrancea se află un număr de 101 lăcășuri de cult, din care 47 de importanță națională și 22 de biserici din lemn.

Pe lângă acestea există și un număr de cinci cimitire unde sunt înhumați eroi din Marele Război. Alte patru cimitire monument istoric aparțin cultului iudaic. Mausoleul Eroilor Neamului de la Mărășești și Mausoleul Eroilor Neamului de la Mărăști se află în procedură de introducere pe lista tentativă UNESCO a României.

Patrimoniul mobil: În ceea ce privește patrimoniul național mobil, în județul Vrancea au fost clasate, de-a lungul timpului, un număr de 54 bunuri culturale mobile.

Bunurile culturale clasate aparțin unor domenii precum: arheologie, istorie, științele naturii, etnografie, numismatică, artă plastică, carte veche și documente. Cele mai multe dintre aceste bunuri culturale se regăsesc în administrarea Muzeului Vrancei, respectiv 32.

De altfel Muzeul Vrancei este depozitarul celei mai diversificate colecții de bunuri mobile clasate, acestea fiind atât bunuri arheologice, cât și din alte domenii precum etnografia, științele naturii etc.

La Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea se găsesc patru volume de carte veche, bunuri culturale clasate, iar în lăcașurile de cult din județ au fost identificate și clasate ca bunuri culturale, un număr de 11 icoane și 3 bunuri de altă natură (cădelniță, văl de procesiune, epitaf). De asemenea, 3 bunuri culturale clasate (vas de provizii, monede) se găsesc în colecții particulare, iar un bun clasat (sculptură) se află în proprietate publica.

Facem precizarea că 20 dintre bunurile culturale au fost clasate la propunerea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea între anii 2013-2019, alte bunuri culturale identificate fiind propuse de instituția noastră spre clasare în aceeași perioadă.
___

În județul Vrancea, Direcția Județeană pentru Cultură își desfășoară activitatea în municipiul Focșani, str. N. Titulescu nr. 1, într-o clădire monument istoric, respectiv Casa dr. Saideman, cod LMI VN-II-m-B-06482, datare sec. XIX.Monumentul Istoric Casa dr. Saideman, cod LMI VN-II-m-B-06482, datare sec. XIX, este sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea