Patrimoniu imobil: În ceea ce privește patrimoniul imobil, în județul Vrancea există, conform Listei Monumentelor Istorice (LMI), un număr total de 427 monumente istorice, din care 91 sunt de importanță națională și 336 de importanță locală.
Din numărul total de monumente istorice, 145 sunt situri arheologice. De asemenea, există în județul Vrancea un număr de șapte case memoriale clasate, 55 de monumente istorice dedicate eroilor care au căzut în Razboiul de Independență și în Marele Razboi și un numar de 13 ansambluri statuare care aparțin unor personalități marcante - personalități civile sau militare.
De asemenea, pe Lista Monumentelor Istorice din Vrancea se află un număr de 101 lăcășuri de cult, din care 47 de importanță națională și 22 de biserici din lemn.
Pe lângă acestea există și un număr de cinci cimitire unde sunt înhumați eroi din Marele Război. Alte patru cimitire monument istoric aparțin cultului iudaic. Mausoleul Eroilor Neamului de la Mărășești și Mausoleul Eroilor Neamului de la Mărăști se află în procedură de introducere pe lista tentativă UNESCO a României.

Patrimoniul mobil: În ceea ce privește patrimoniul național mobil, în județul Vrancea au fost clasate, de-a lungul timpului, un număr de 54 bunuri culturale mobile.
Bunurile culturale clasate aparțin unor domenii precum: arheologie, istorie, științele naturii, etnografie, numismatică, artă plastică, carte veche și documente. Cele mai multe dintre aceste bunuri culturale se regăsesc în administrarea Muzeului Vrancei, respectiv 32.
De altfel Muzeul Vrancei este depozitarul celei mai diversificate colecții de bunuri mobile clasate, acestea fiind atât bunuri arheologice, cât și din alte domenii precum etnografia, științele naturii etc.
La Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea se găsesc patru volume de carte veche, bunuri culturale clasate, iar în lăcașurile de cult din județ au fost identificate și clasate ca bunuri culturale, un număr de 11 icoane și 3 bunuri de altă natură (cădelniță, văl de procesiune, epitaf). De asemenea, 3 bunuri culturale clasat (vas de provizii, monede) se găsesc în colecții particulare, iar un bun clasat (sculptură) se află în proprietate publica.
Facem precizarea că 20 dintre bunurile culturale au fost clasate la propunerea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea între anii 2013-2019, alte bunuri culturale identificate fiind propuse de instituția noastră spre clasare în aceeași perioadă.