Deschiderea apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea ianuarie-martie 2021

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 31 octombrie 2021.
Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de finanţare I / 2021 este de 5.000.000 lei.
Pot fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul sesiuni I / 2021 pentru următoarele acțiuni:
I Intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru), unde sunt alocați 1.500.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 lei. La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:
• Intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
• Intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
• Lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.
Ghidul solicitantului și documente asociate – https://patrimoniu.ro/interventii-de-urgenta-tmi-2021.

II Proiectarea/elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale, unde sunt alocați 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 140.000 lei lei. La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:
• Proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
• Proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
• Proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare PT, DTAC şi DE;
• Proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
Ghidul solicitantului și documente asociate – https://patrimoniu.ro/proiectare-tmi-2021.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase a beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
Depunerea proiectelor începe la data de 25 ianuarie 2021, iar termenul limită de înscriere a proiectelor este în data de 1 martie 2021, ora 16:00.
Dosarul de participare se va depune în format digital, pe platforma online a Institutului Național al Patrimoniului. Platforma va fi disponibilă începând cu data 25 ianuarie 2021, iar accesul la această platformă se va face utilizând pagina de internet patrimoniu.ro, secțiunea TMI (https://patrimoniu.ro/timbru). Solicitanții au obligația de a încărca documentele până la data și ora limită indicate în anunțul public și în calendarul apelului. Documentele solicitate se vor depune în format electronic, reprezentând copii scanate și salvate în format .pdf ale documentelor originale.
Pot solicita finanțare persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric, potrivit Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502/2007, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele de finanțare pot avea ca obiect monumente istorice din grupa valorică A sau din grupa valorică B și care aparțin oricăreia dintre cele trei categorii de monumente istorice (monument, ansamblu sau sit), definite potrivit art. 1 și 3 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte, dar pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.
Nu pot solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.
Calendar sesiunii de finanțare:
• 25 ianuarie-1 martie 2021 (ora 16:00): Depunerea online a proiectelor (https://patrimoniu.ro/timbru)
• 2 - 18 martie – Verificarea administrativă a proiectelor depuse
• 19 martie – Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative
• 22 martie-16 aprili – Evaluarea proiectelor
• 19 aprilie – Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor
• 20 -21 aprilie 2021 – Depunere contestaţii
• 23-26 aprilie 2021 – Soluţionare contestaţii
• 27 aprilie 2021 – Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor
• 28 aprilie-7 mai – Semnarea contractelor
• Data semnării contractului-31 octombrie 2021 – Implementarea proiectelor

Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin consultarea paginii de internet dedicate https://patrimoniu.ro/timbru#apel, prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau telefonic, la numărul: 021-336-6073.

TMI 2021