Finanțarea proiectelor și acțiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naționale în anul 2021

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, Ministerul Culturii alocă suma de 2.000.000 lei pentru sprijinirea derulării proiectelor şi acţiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Naţionale, în anul 2021.

 

Valoarea maximă a sprijinului financiar pe proiect/acţiune acordat de Ministerul Culturii este de 100.000 lei.

 

Solicitările se transmit doar online la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în format pdf, într-un singur email cu titlul „Ziua Culturii Naţionale 2021”, până la data de 21 decembrie 2020, orele 22.00. Fişierul trebuie să conţină următoarele documente scanate, în copie, certificate „conform cu orginalul”, semnate pe fiecare pagină şi însoţite de un opis:

a) Cererea de finanţare nerambursabilă, pe site-ul oficial al Ministerului Culturii;

b) Hotărârea judecătorească de înfiinţare/autorizare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul, cu toate modificările şi completările ulterioare (în cazul instituţiilor publice, actul normativ de înfiinţare);

c) Act constitutiv, statut şi acte doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc) şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiţionale, după caz;

d) Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);

e) Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF şi Certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia publică locală, în termen de valabilitate;

f) Codul de identificare fiscală – CIF/CUI;

g) Declaraţie privind calificarea sprijinului financiar nerambursabil acordat conform Legii 238/2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale, raportată la prevederile ajutorului de minimis (Anexa nr. 6 la Normele metodologice).

 

Pentru a putea beneficia de finanţare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înfiinţată în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Culturii;

b) desfășoară programe, proiecte și activități culturale, potrivit actelor constitutive;

c) a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare;

d) nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local.

 

Nu au dreptul să participe în cadrul selecţiei, solicitanţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) sunt în incapacitate de plată;

b) au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive.

 

Pentru a putea participa la sesiunea de selecție, proiectele/acţiunile culturale se vor desfăşura exclusiv în perioada 15 - 31 ianuarie 2021.

 

Criteriile de selecție sunt cuprinse în Grila de evaluare a ofertelor culturale (Anexa nr. 2).

 

Calendar:

21 decembrie 2020, orele 22.00 – data limită pentru transmiterea online a documentaţiei ofertei culturale;

22 decembrie 2020 – selecţia administrativă a ofertelor culturale transmise;

23 decembrie 2020 – 4 ianuarie 2021 – evaluarea ofertelor culturale selectate;

5 ianuarie 2021 – publicarea pe site-ul Ministerului Culturii a ofertelor culturale evaluate;

6 ianuarie 2021 – transmiterea online a contestaţiilor pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

7-8 ianuarie 2021 – soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale;

11-14 ianuarie 2021 – semnarea contractelor de finanţare.

 

Documente anexate:

Norme metodologice Ziua Culturii Naționale;
Anexa 1 Cerere finanțare;
Anexa 2 Grila de evaluare;
Anexa 3 Declarație imparțialitate;
Anexa 4 Contract sprijin financiar;
Anexa 5 Raport financar;
Anexa 6 Declarație ajutor minimis.

 

Sursa - Ministerul Culturii