Bilanțul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în trimestrul I al anului 2020

În primul trimestrul al anului 2020, activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat, potrivit atribuțiilor, în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil, mobil și imaterial din județul Vrancea. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a organizat evenimente culturale, în parteneriat cu instituții de cultură sau asociații culturale din Vrancea sau din alte județe.

În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, în primul trimestru au fost desfășurate următoarele activități:
• au fost efectuate un număr de 22 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și în zona de protecție a acestora
• au fost eliberate un număr de 17 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora
• au fost eliberate un număr de 7 avize de supraveghere arheologică
• au fost verificate un număr de 133 înștiințări privind vânzarea terenurilor din extravilan, reglementată prin Legea nr. 17/2014
• a fost aplicată neexercitarea dreptului de preemțiune a statului român pentru un număr de 7 monumente istorice, dintre care 2 în baza Legii nr. 422/2001, iar 5 în baza Legii nr. 17/2004

În cursul activității de control și inspecție a monumentelor istorice din primul trimestru al anului 2020 s-au dispus 8 sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost sancționați cu avertisment o unitate administrativ-teritorială, 5 proprietari sau administratori de monumente istorice și cu amendă un proprietar al unui monument istoric și un administrator al unui imobil situat în zona de protecție a monumentului istoric pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Cele două amenzi aplicate au generat acțiuni în instanță, fiind pe rolul instanțelor judecătorești competente.

Cu privire la identificarea, clasarea și promovarea patrimoniului mobil, în primul trimestru al anului 2020, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a propus spre clasare, în categoria Fond, a patru bunuri culturale mobile, respectiv două icoane, un jilț arhieresc și un iconostas. În ceea ce privește monitorizarea stării de conservare și de securitate a bunurilor culturale mobile clasate/susceptibile de clasare, au fost efectuate 4 inspecții.

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a asigurat sprijinirea partenerilor în vederea creșterii gradului de acces și de participare la cultură, activitate concretizată prin întocmirea agendei evenimentelor culturale din județul Vrancea organizate cu prilejul Zilei Culturii Naționale în anul 2020, întocmirea agendei principalelor evenimente culturale din județul Vrancea în anul 2020, dar și informarea unităților administrative cu privire la Programul Tezaure Umane Vii – sesiunea 2020.

În ceea ce privește promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural al județul Vrancea în trimestrul I al anului 2020, activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat prin organizarea următoarelor evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale:
15 Ianuarie 2020“170 de ani de Eminescu”, spectacol evocator de muzică și poezie susținut de artiști locali la Ateneul Popular “Mr. Ghe. Pastia” Focșani;
16 Ianuarie 2020“Despre condiția poetului” la Casa memorială “Dumitru Pricop” din Negrilești, prelegere susținută de conf. univ. dr. Costică Neagu; recital de versuri al actorului Sorin Francu; recital de muzică tradițională al interpretei Maria Murgoci.

Raportul de activitate complet al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea pe trimestru I al anului 2020 poate fi studiat AICI.

grup casa pricop