Anul 1904 - Publicarea primei Liste a Monumentelor Istorice

 

Pe 6 aprilie 1874 la Bucureşti se instituie, prin decret, prima Comisie a monumentelor publice. Scopul acestei comisii este acela de a identifica si conserva monumentele publice din România. In 1904 se publica prima Lista a monumentelor istorice din Romania. Printre acestea se gaseau si monumente istorice din Vrancea- 5 biserici, 4 manastiri si 5 situri arheologice. Printre cele 3 manastiri se afla si Mera, monument istoric din 1904.

mera

 

Vă prezentăm mai jos argumentele inițiatorilor Listei Monumentelor Istorice din anul 1904:

Aproape singurele noastre monumente istorice şi publice sunt biserici şi mânăstirî. Şi pentru ce aceasta, lucrul se explică foarte uşor. În trecutul nostru, singură biserica era instituţiunea în jurul căreea se grupau Românii şi dela care aşteptau totul. In afară de biserică nu era mântuire si fericire ! După secularizarea averilor mânăstireşti aceste monumente au cam fost lăsate uitării, din pricină, că nevoile moderne ale statului român în organizare au fost aşa de mari, că nu ajungeau mijloacele băneşti pentru toate. Cu timpul însă s'a produs o mişcare în favorul acestor monumente. Au vorbit şi scris despre ele şi despre frumusețea și importanța lor istoricii și artiștii ce avem. Au fost și sunt numite comori neprețuite, din punctul de vedere artistic și istoric și că îngrijirea de ele e o datorie națională.
Acela, care a prețuit foarte mult însemnătatea monumentelor noastre istorice e și M. S. Regele Carol. Neuitate vor rămâne pentru totdeauna cuvintele ce a pronunțat în această privință cu prilejul sfințirii bisericii din Curtea de Argeș, din Sinaia și dela Seminarul Veniamin din Iași. Curentul acesta va folosi mult monumentelor noastre, căci le va scăpă de ruină și peire. Ce deosebire mare e între ce a fost și ce este ! Acum câțiva ani în urmă s'a putut dărâmă Sărindarul, Sf. Ionică, Turnul Colței etc. S'a putut schilodi frumoasa biserică Schitul Măgureanul ! S'au putut face ici colea restaurări ne permise, ca să nu zic barbare ! ... S'au putut face multe și multe ...
În 1892 se votează și se promulgă o lege a monumentelor istorice. Această lege prevede o comisiune consultativă pe lângă Ministerul Cultelor și al Instrucțiunii Publice, care își va da avizul asupra monumentelor istorice, când va fi vorba de dărâmare, restaurare și reparare. Prima comisiune a fost compusă din următoarele persoane : T. Maiorescu, Gr. Tocilescu, C. C. Arion, V. A. Urechia și G. Sterian. Astăzi e compusă din : Ioan Kalinderu, B. P. Hașdeu, Gr. Tocilescu, Gr. Cherchez și N. Gabrielescu.
Cea dintâiu grije a acestei comisiuni a fost de a întocmi un inventar de toate monumentele. În acest scop s'a adresat d-lor prefecți cum și altor persoane cerându-se lămuriri.
În 22 martie 1895 Comisiunea hotărăște ca lista monumentelor întocmită după datele primite să se împartă în monumente istorice, cari vor fi întreținute de stat și în monumente publice, cari vor fi întreținute de comune. În 23 mai 1897 consiliul de Miniștrii aprobă referatul d-lui Ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice în privința inventarului monumentelor istorice și publice și-l autorizează a-l supune aprobării M. S. Regelui.

Publicăm aici acest inventar.”

Văzut și aprobat de noi, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Spiru Haret

 (Vezi AICI Lista integrală a Monumentelor Istorice din anul 1904)