Desfășurarea activității Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în perioada stării de urgență

În perioada stării de urgență și a restricționării accesului în sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea activitatea cu publicul a instituției noastre s-a desfășurat de la distanță, prin telefon sau prin e-mail. Astfel, începând cu data de 23 martie 2020, activitatea angajaților DJC, de la sediul instituției sau de la distanță, în regim de telemuncă, s-a desfășurat după cum urmează:


• Au fost verificate documentațiile electronice și au fost redactate și transmise prin e-mail răspunsuri către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea cu privire la 20 de investiții din județ
• Au fost redactate și transmise prin e-mail un număr de 7 înștiințări privind transmiterea și completarea de către beneficiari a documentațiilor de avizare în format electronic.
• Au fost emise un număr de 3 avize pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice. Avizele au fost comunicate către beneficiari prin e-mail în vederea plății prin mijloace electronice a taxei de avizare.
• Au fost încasate prin ordin de plată electronic taxele aferente celor 3 avize.
• Au fost verificate un număr de 3 documentații de avizare, în format tipărit și electronic. Documentațiile de avizare în format electronic au fost transmise către secretariatul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 10 Buzău în vederea planificării ședinței în mediul online.
• A fost verificată documentația, redactată și transmisă prin e-mail și poștă înștiințarea privind neexercitarea dreptului de preemțiune în cazul vânzării unui monument istoric din municipiul Focșani.
• A fost realizată consilierea telefonică și prin e-mail a 20 de beneficiari și proiectanți privind intervențiile asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție.
• Au fost redactate și transmise un număr de 19 de înștiințări către beneficiari privind sesiunea din anul 2020 a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial privind acordarea titlului de ”Tezaur Uman Viu”.

 

Alături de aceste activități, angajații Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au asigurat în toată această perioadă dezinfecția zilnică a clanțelor și a suprafețelor expuse frecvent contactului comun. Precizăm, de asemenea, că în scopul prevenirii și limitării răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2 (COVID-19) a fost realizată dezinfecția sediului Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în data de 03 aprilie 2020, urmând ca o nouă dezinfecție să fie realizată în data de 16 aprilie 2020.


Toți angajații sunt sănătoși, ceea ce vă dorim și dumneavoastră!

#monumenteinvrancea