Solicitare de candidaturi pentru formarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice și a Comisiei Naționale de Arheologie, mandatul 2022-2024

Constituirea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (CNMI)
Ministrul Culturii invită organizaţiile neguvernamentale și profesioniștii din domeniul protejării patrimoniului cultural să formuleze propuneri în vederea constituirii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, a secțiunilor de specialitate ale acesteia și a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru mandatul 2022-2024.

Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu, care să conțină datele de contact și opţiunea privind comisia vizată. Se va transmite și o listă cu proiectele avizate/ studiile realizate / activitățile derulate în domeniul protejării patrimoniului cultural în ultimul an.

Comisia Naţională a Monumentelor Istorice este un organism științific de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil format din 21 de membri, personalităţi, specialişti şi experţi atestaţi în domeniul protejării monumentelor istorice. O parte dintre membri sunt propuși de Ministerul Culturii, de Academia Română, de ministere cu atribuții în domenii conexe protejării patrimoniului cultural, iar un membru este propus de către organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protejării monumentelor istorice (art. 30-34 din Legea nr. 422/2001).

Propunerile de membri se pot referi la plenul CNMI, secțiunile CNMI (dedicate domeniilor evidența monumentelor istorice, arhitectură și inginerie, urbanism și zone protejate, componente artistice), comisiile zonale a monumentelor istorice (cu sedii la București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, lași, Satu Mare, Suceava, Ploiești, Sibiu, Buzău, Târgu Jiu, Timișoara și Pitești).

Membrii pot fi arhitecți, urbaniști, ingineri, istorici, arheologi, istorici de artă, restauratori componente artistice, peisagiști și alți profesioniști care activează în domeniul protejării patrimoniului cultural.

Este important ca autorii propunerilor să se asigure, înainte de transmiterea acestora, de faptul că persoanele propuse sunt disponibile să facă parte din respectiva comisie de specialitate și au luat cunoștință de prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.173/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile pot fi transmise cel târziu la data de 10 iunie 2022 la adresa Ministerului Culturii din București, bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia Direcției Patrimoniu Cultural, sau prin e-mail, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

---------

Constituirea Comisiei Naționale de Arheologie (CNA)
Ministrul Culturii lansează invitația de a formula propuneri, în vederea constituirii Comisiei Naționale de Arheologie, pentru mandatul 2022-2024. Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu.

În conformitate cu prevederile OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Naţională de Arheologie este formată din 21 de membri, specialiști în domeniu, care își desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții, iar, potrivit art. 15 alin. (2):

„Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, de către:
a) Comisia Națională de Arheologie;
b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;
c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;
d) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;
e) muzeele și asociațiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii.”

Propunerile pot fi trimise cel târziu la data de 27 mai 2022, la sediul Ministerului Culturii din București, bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenţia Direcției Patrimoniu Cultural, prin fax, la 021.223.31.57 sau prin email, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..